De huidige stand van zaken omtrent de interimwetgeving

Mathijs Helderman

Bij de introductie in 2016 zorgde de Wet DBA voor veel opschudding onder werkgevers en interim professionals. Zoveel zelfs, dat de wet, die bedoeld is om schijnzelfstandigheid bij zzp’ers tegen te gaan, tot op heden niet gehandhaafd wordt. Vanaf januari 2025 wil de overheid daar verandering in brengen. Mathijs Helderman, specialist in finance interim recruitment, vertelt wat de handhaving van de Wet DBA betekent voor interim professionals.

Wat houdt de Wet DBA in?

Onder de Wet DBA toetst de Belastingdienst of er sprake is van een arbeidsrelatie of fictieve dienstbetrekking, waarbij de zelfstandige in feite in loondienst is bij de opdrachtgever. Dit risico kun je verminderen door als interimmer voor meerdere opdrachtgevers te werken. Ook kun je zonder risico aan de slag bij een opdrachtgever met de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van Robert Walters. Deze overeenkomst helpt interimmers om als zzp’er werkzaamheden te verrichten binnen de lijnen van de Wet DBA. De enige voorwaarde hierbij is dat in de praktijk daadwerkelijk volgens de modelovereenkomst wordt gewerkt.

Impact op de interimmarkt

Helderman verwacht dat de handhaving van de wet weinig impact zal hebben op de vraag naar interim professionals op het gebied van finance. ‘’De Wet DBA is bedoeld om ervoor te zorgen dat werkzaamheden die ook door vaste werknemers kunnen worden gedaan, niet op interimbasis worden uitgevoerd. De opdrachten waar wij op bemiddelen, zoals optimalisatietrajecten en vervanging- of overbruggingsvraagstukken, zijn van tijdelijke aard. Volgens de Wet DBA kunnen dit soort projecten nog steeds op interimbasis worden ingevuld. De vraag naar tijdelijke krachten zal de komende tijd niet minder worden. Vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt blijven vacatures voor vaste functies steeds langer openstaan, wat maakt dat organisaties zich tot interim professionals wenden om tekorten te kunnen oplossen.’’

Handhaving in het geval van kwaadwillendheid

Op dit moment wordt er alleen gehandhaafd op de Wet DBA als er sprake is van kwaadwillendheid. De Belastingdienst ziet organisaties als kwaadwillend wanneer zij opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid laten ontstaan of laten voorbestaan, terwijl men had kunnen weten dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. In de praktijk is hier nauwelijks sprake van.

Checklist DBA compliancy

Robert Walters adviseert opdrachtgever en opdrachtnemer bij start van de opdracht over hoe er binnen de richtlijnen van de Wet DBA gewerkt kan worden. Daarbij besteden wij extra aandacht aan de opdrachtomschrijving zodat de afspraken over de samenwerking gedurende de opdracht helder zijn voor beide partijen.

Met de onderstaande richtlijnen werk je als interim professional binnen het kader van de Wet DBA, en is er voor de opdrachtgever geen risico op naheffingen.

1. Vraag de opdrachtgever om duidelijke instructies over het gewenste resultaat van de opdracht. Je bepaalt zelf de manier waarop je te werk gaat om dit resultaat te bereiken.

2. Schuif alleen aan bij (werk-)overleg dat van belang is voor het resultaat van jouw opdracht.

3. Je dient als interimmer niet beoordeeld te worden door de opdrachtgever, er vinden dus geen functioneringsgesprekken plaats. Wel kun je evaluatiegesprekken houden om de voortgang van je opdracht te bespreken.

4. Zorg ervoor dat je zelf je werktijden kunt bepalen. Je hoeft geen toestemming te vragen om één of meerdere dagen afwezig te zijn.

5. Zorg ervoor dat je zelf een vervanger kunt sturen als dit nodig is in geval van afwezigheid. Deze vervanger moet voldoen aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn in de interimovereenkomst.

6. Neem de hulpmiddelen die je nodig hebt om de opdracht uit te voeren zelf mee, of betaal voor de apparatuur en materialen die je gebruikt bij de opdrachtgever.

7. Declareer alleen je daadwerkelijk gewerkte uren. Registreer geen uren die je maakt om eventuele gemaakte fouten te herstellen.

8. Als je tijdens je werkzaamheden schade veroorzaakt, vergoed deze dan zelf (of sluit een verzekering af die deze kan vergoeden).

9. Betaal voor deelname aan (in-house) cursussen of trainingen. Je bent niet verplicht om deel te nemen aan door de opdrachtgever georganiseerde trainingen.

10. Neem geen kerstpakket of andere presentjes aan en ga niet naar feesten, afdelingsuitjes en algemene personeelsbijeenkomsten.

Meer informatie

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met Mathijs Helderman mathijs.helderman@robertwalters.com of tel. 020 644 4655.

 

 

Sollicitatiegids 

»

Vacaturemelding aanmaken 

»

Aanbevolen vacatures