Centralisatie binnen procurement: ‘het vak is complexer geworden’

Wessel Staal

Er vindt op dit moment een centralisatieslag plaats binnen procurement, wat betekent dat zo veel mogelijk procurement activiteiten gebundeld worden en op één locatie plaatsvinden. Wessel Staal, specialist op het gebied van procurement bemiddeling, vertelt over de professionalisering van procurement, de veranderingen in rollen en vaardigheden en de gevolgen voor de werving van procurement professionals. 

 

 

Wat is de belangrijkste ontwikkeling die jij ziet binnen procurement? 

‘Er vindt op dit moment een centralisatieslag plaats. Veel grote internationale corporates willen hun procurement afdeling centraliseren, omdat dat voordelen oplevert op het gebied van kosten en professionalisering. Vaak valt hierbij de keuze op Nederland, door onze goede kennis van de Engelse taal en uitstekende digitale infrastructuur. Er is in ons land dus een groeiende vraag naar procurement professionals.’

Wat houdt de professionalisering van procurement concreet in?

‘Eerder had procurement voornamelijk een operationele, tactische rol binnen organisaties. In plaats van ad hoc te handelen wanneer er een vraagstuk klaarligt, wordt procurement nu veel eerder in het proces betrokken. Procurement neemt tegenwoordig een meer centrale, strategische rol in binnen organisaties. Eerst worden interne behoeften in kaart gebracht. Van daaruit wordt een strategie en inkoopvisie vastgesteld. Er wordt dus bij voorbaat al beleid uitgestippeld aan de hand waarvan procurement vraagstukken worden aangepakt. Hierdoor moet je als procurement professional steeds meer schakelen met andere afdelingen.’

Wat voor achtergrond hebben mensen die in procurement werken?

‘In Nederland is er nog geen opleiding voor procurement, in landen als Frankrijk wel. In ons land kiezen professionals meestal niet bewust voor een carrière binnen procurement, maar rollen ze erin vanuit andere functies. Doordat er in het buitenland wel gespecialiseerde opleidingen zijn, vindt er veel internationale werving plaats. Veel van de procurement kandidaten in ons netwerk zijn dan ook expats.’

Verandert het type kandidaat dat gezocht wordt ook door de centralisatie?

 ‘Dat is inderdaad het geval. Centralisatie kan betekenen dat op lokaal of regionaal niveau bepaalde rollen wegvallen of dat verantwoordelijkheden afnemen. Je ziet dat veel rollen niet meer lokaal, maar op global level ingevuld worden. Rollen als Global category manager, Global sourcing manager of Global director komen momenteel bijvoorbeeld veel voor.

Daarnaast worden, door de krapte in de arbeidsmarkt en de veranderingen in het gezochte kandidaatprofiel, werving- en selectieprocessen steeds langer. Dat zorgt ervoor dat de behoefte aan interim professionals stijgt, voor tijdelijke invulling tot de juiste persoon gevonden is.’

Welke vaardigheden zijn belangrijk binnen de nieuwe vorm van procurement?

‘Procurement is een complexer, maar ook interessanter vak geworden. Stakeholder management wordt steeds belangrijker. Als Global category manager ben je vaak op reis, heb je constant digitaal contact met stakeholders van over de hele wereld en krijg je te maken met allerlei verschillende culturen, belangen en opvattingen. Het is niet meer genoeg om goed te kunnen onderhandelen over voorwaarden. Je moet ook beschikken over specialistische kennis om efficiënt te kunnen communiceren met een IT of marketing director. Pas als je echt begrijpt wat er gezocht wordt, kun je hier een goede strategie voor opstellen. ’

Welke rol is op dit moment het moeilijkst te vervullen? 

‘De digitalisering van het bedrijfsleven heeft ervoor gezorgd dat IT steeds belangrijker wordt. Een van de functies die moeilijk te vervullen is, is Global category manager IT. Deze functie vereist een bepaald slag persoon: iemand die veel kennis van IT heeft, maar ook beschikt over een commerciële mindset en goede communicatie vaardigheden. Dit blijkt een lastige combinatie te zijn.’

Welke denkfouten maken hiring managers bij het zoeken naar procurement professionals?

‘Procesbeheersing is een groot issue tegenwoordig. Klanten zijn zich er niet altijd van bewust, maar in de huidige markt is het zaak om het werving- en selectieproces zo kort mogelijk te maken. Als er eindelijk een beslissing genomen is, heeft de kandidaat vaak al een andere baan gevonden. Ik adviseer organisaties daarom om verschillende gesprekken op één dag te plannen. Als het gaat om een interim kandidaat zou ik als het even kan nog dezelfde dag een keuze te maken. Als je te lang wacht, is je kandidaat weg.’

 

Meer informatie

Lees hier meer over een baan als procurement manager of bekijk onze procurement & supply chain vacatures.

Wilt u advies met betrekking tot het werven van procurement professionals? Neem dan contact op met Wessel Staal via 020 644 4655 of wessel.staal@robertwalters.com.

 

Recruitmentadvies 

Read more »