Rob Vermaak: “De voorzichtigheid op de arbeidsmarkt is eraf”

Rob Vermaak

De weer opgebloeide economie zorgt dit jaar in Nederland voor een grote omslag op de arbeidsmarkt. Met meer vacatures, oplopende personeelstekorten en meer kritische kandidaten. Dat signaleert recruitmentorganisatie Robert Walters, in de zojuist verschenen Salary Survey 2017. “Werkgevers moeten in veel sectoren weer zorgen dat zij aantrekkelijk zijn voor kandidaten, want de mobiliteitstrein gaat weer rijden”, zegt Rob Vermaak, CEO Benelux, Frankrijk & Duitsland. “De remmen zijn los, de voorzichtigheid is eraf.”

Wat verandert er op de arbeidsmarkt? 

“Sinds het aantrekken van de economie werd in 2015 en 2016 – anders dan in het verleden – in het algemeen nog heel lang voorzichtig gereageerd. Organisaties breidden mondjesmaat uit en professionals bleven ‘honkvast’. Alsof het te mooi was om waar te zijn. Nu de groei blijft aanhouden, wordt de voorzichtigheid losgelaten.”

Hoe merkt Robert Walters dat?

“Herstel van de economie signaleren wij traditioneel eerst bij het uitzenden, vervolgens bij interim-functies en daarna bij recruitment voor vaste functies. In 2016 begonnen de vacatures voor vaste seniorfuncties weer aan te trekken, niet alleen door groei van organisaties, maar vooral door meer mobiliteit. Er is weer vertrouwen. Mensen durven weer van hun plek te komen. Dat is hét signaal dat de mobiliteit op de gehele arbeidsmarkt weer op gang komt. De mobiliteitstrein heeft lang stilgestaan en begint nu weer te rijden. Wij merken dat door extra aanvragen van werkgevers en signaleren het ook in onze nieuwe Salary Survey.”

Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt in 2017?

“Het Centraal Planbureau rekent dit jaar op economische groei van 2,1 procent, net als in 2016. Wij zagen dat organisaties in 2016 weer voorzichtig gingen uitbreiden. Met de toenemende mobiliteit en het loslaten van de voorzichtigheid verwachten wij dat het aantrekken van de arbeidsmarkt in 2017 verder intensiveert. Wij verwachten een stijging van het aantal vacatures op alle niveaus: bij vaste banen, interim- en uitzendfuncties en zowel op management-, operationeel als uitvoerend niveau. Wij zien met name tekorten ontstaan binnen finance & accounting en juridische functies. Recent onderzoek binnen onze populatie van hoogopgeleide kandidaten, toont dat zij in 2017 forse banengroei verwachten. Zij verwachten economische groei (90 procent), meer vacatures (56 procent) en salarisstijgingen (68 procent). Daaruit spreekt veel vertrouwen.”

Waar liggen de specifieke behoeften?

“Doordat ook senior professionals weer vaker van baan wisselen, ontstaat daar meer dynamiek en verwachten wij weer salarisstijgingen. Op de middenniveaus zien we een grote behoefte aan jonge talenten, die toe zijn aan hun ‘tweede stap’. Dit is een gevolg van de economische crisis, waardoor de afgelopen jaren weinig starters zijn ingestroomd. Daardoor zijn er nu tekorten. De arbeidsmarkt voor junior controllers en junior accountants is al sterk kandidaat-gedreven. Door digitalisering in de financiële wereld zien we een grote behoefte aan startende finance professionals die verstand hebben van IT. HBO- en academisch geschoolde financials hebben zelfs hun eerste contract vaak al getekend voordat ze hun diploma hebben opgehaald. Ook zien we in deze sector een verschuiving in de vraag van uitvoerende naar meedenkende professionals. Er is veel behoefte aan financials die transparante processen kunnen opzetten en de organisatie strategisch kunnen adviseren. Striktere wetgeving zorgt bovendien voor extra focus op compliance en risk. Daardoor is er extra vraag naar specialisten op dit gebied, zowel binnen finance, banking als de juridische sector.” 

Hoe moeten werkgevers omgaan met de veranderende arbeidsmarkt?

“De arbeidsmarkt wordt nu in steeds meer sectoren weer kandidaat-gedreven. Werkgevers moeten daarop anticiperen met een goed, snel en transparant wervingsproces. Daarnaast moeten zij uiteraard zorgen dat ze aantrekkelijk zijn en blijven. Hoogopgeleide kandidaten zijn zeer ambitieus. Zij verwachten dat ook van hun werkgever. Jonge professionals zoeken vooral ontwikkelmogelijkheden, carrièrekansen, verbinding met collega’s en ze willen trots zijn op hun werk. Ze willen wel ervaring opdoen bij meerdere organisaties, maar ze zijn ook loyaal. In die zin zijn ze ‘serieel monogaam’.”

Welke politieke factoren zijn in 2017 belangrijk voor de arbeidsmarkt?

“2016 leverde ontwikkelingen op die we deels ‘meenemen’ naar 2017. Het is nog afwachten welke gevolgen de Brexit krijgt. Interessant is de belangstelling van grote banken zoals Lloyds en Mitsubishi UFJ Financial Group om zich nu in Nederland te vestigen. In Nederland zorgde het arbeidsmarktbeleid in 2016 voor flinke onrust, vooral de Wet DBA. Die heeft nog niet het gewenste effect – meer vaste banen en bescherming van zzp’ers – maar wel onbedoelde effecten: onrust en nadelige effecten voor zzp’ers. Nadat het kabinet de invoering uitstelde, is het rustiger geworden en is het afwachten wat een nieuw kabinet doet. De Tweede Kamerverkiezingen in maart zijn belangrijk, zeker als de arbeidsmarkt een belangrijk thema wordt bij de kabinetsformatie. Professionals die de afgelopen jaren eigenlijk zelfstandig wilden worden, kozen nog regelmatig voor de ‘veiligheid’ van hun vaste contract. Als de arbeidsmarkt veiliger wordt, kunnen zij die stap alsnog zetten, maar dan meer als een vrije keuze.”

Wat betekenen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor Robert Walters in Nederland?

“De groei van het aantal vacatures en de mobiliteit zorgt bij ons voor grote vraag naar professionals  in al ‘onze’ sectoren (accounting & finance, banken, financiële dienstverlening en legal). De resultaten van Robert Walters en Walters People waren in 2015 en 2016 fantastisch en zorgden voor een snelle versterking van ons personeelsbestand. Onze kantoren in Amsterdam en Eindhoven gaan weer uitbreiden en in Rotterdam zijn we net verhuisd naar een groter kantoor. De vooruitzichten voor 2017 zijn zeer positief. Wij verwachten dat onze groei van de afgelopen jaren nu nog extra versnelt.”


Op 11 januari lichtte Rob Vermaak de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt toe in het ochtendprogramma van Bas van Werven op BNR. Beluister hier het fragment

Recruitment advies 

»

Webinars 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»