Marktupdate procurement: ‘Stakeholder management wordt steeds belangrijker’

Annemieke Peskens

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande binnen de procurement markt. Multinationals zijn bezig met het maken van een efficiëntieslag, zowel binnen het inkoop- als binnen het wervingsproces. Ook duurzaamheid blijkt een aandachtspunt waar je als procurement professional niet meer omheen kunt. Hoog tijd voor een marktupdate door Timo Brands, recruitment specialist op het gebied van procurement & supply chain

 

1. Vakspecialisten worden vervangen door procurement specialisten

De focus van procurement professionals verandert. Waar kostenefficiëntie voorheen het hoofddoel van alle inspanningen was, wordt het nu belangrijker om inzicht te krijgen in de achterliggende behoeften van verschillende stakeholders in de organisatie – van afdelingsmanagers tot de eindgebruikers van een product. Deze behoeften moet de procurement manager kunnen vertalen naar een strategisch inkoopplan. De veranderende focus zorgt ervoor dat vakspecialisten steeds meer worden vervangen door procurement specialisten. Om dit te illustreren, geeft Brands het voorbeeld van een IT afdeling: ‘Voorheen was de IT specialist vaak verantwoordelijk voor de inkoop van zijn afdeling. Dit had hij dan als bijtaak – hij kende de leveranciers en de markt immers al. Nu bedrijven een efficiëntieslag willen gaan maken en schaalvoordelen willen behalen, schieten deze IT’ers echter vaardigheden tekort. Zulke organisaties hebben gespecialiseerde procurement professionals nodig die precies weten hoe een contract opgemaakt wordt, beschikken over goede onderhandelingsskills en daarnaast ook nog de benodigde IT-kennis hebben. Dergelijke professionals blijken schaars te zijn. ’

2. Vraag naar HR procurement professionals 

Naast de procurement professional met IT-kennis, zijn er nog meer profielen die schaars zijn op dit moment. ‘Ik merk dat grote bedrijven hun wervingsproces efficiënter gaan invullen,’ vertelt hij. ‘Nu worden de uitgaven nog per business unit gedaan, maar organisaties willen hun geldstromen centraliseren om beter inzicht te krijgen in de HR-uitgaven van de gehele business.’

Om dit te bereiken wordt er samengewerkt met een Managed Service Provider (MSP). Dit houdt in dat de werving, selectie en het beheer van tijdelijk personeel op externe basis worden beheerd door een gespecialiseerd recruitmentbureau. Hierdoor verandert de manier van werken. Brands: ‘Om zo’n nieuw systeem te kunnen implementeren moet je als procurement professional draagvlak creëeren binnen de organisatie, alle afdelingen moet je mee zien te krijgen. Grote organisaties die soortgelijke efficiëntieslagen proberen te maken, zijn hard op zoek naar de juiste procurement professionals om deze processen te begeleiden.’

Volgens Brands zijn hier doorgewinterde inkoopprofessionals met goede communicatievaardigheden voor nodig. De focus ligt hierbij op het menselijke aspect, in plaats van op kostenbesparing. ‘HR procurement professionals moeten het gesprek aangaan met alle betrokken partijen,’ vertelt Brands. ‘Dit vereist een bepaalde bedrijfssensitiviteit, mensenkennis en goed inzicht in de behoeften van de business. Je zit niet meer in je kamertje achter de computer, maar bent in hoge mate betrokken bij de organisatie.’ 

3. Verduurzaming van het productieproces

Onder consumenten heerst steeds meer bewustwording omtrent duurzaamheid: zij vragen om duurzame verpakkingsmaterialen. ‘Inkoopafdelingen moeten hier nu op inspelen, willen ze over vijf jaar geen achterstand hebben,’ stelt Brands. Echter zijn er te weinig leveranciers die aan de grote vraag naar duurzame verpakkingsmaterialen kunnen voldoen. Dit leidt tot nieuwe procurement rollen, zoals inkoopspecialist duurzame verpakkingen. ‘Om je als multinational te verzeken van genoeg aanvoer, zul je een partnership aan moeten gaan met je leveranciers. De rollen zijn omgedraaid: de macht ligt nu bij de leverancier in plaats van bij de producent. Leveranciers hebben de samenwerkingen voor het uitkiezen. Dat betekent dat je als procurement professionals steeds meer aan stakeholder management moet gaan doen, waar dit voorheen veel minder nodig was.’ 

4. Hoofdzakelijk internationale kandidaten

'Pakweg 75% van de kandidaten die ik spreek komen uit het buitenland,’ vertelt Brands. ‘In landen als Frankrijk bestaan er gespecialiseerde opleidingen gericht op inkoop, daar is de markt in een meer volwassen stadium dan in Nederland. In Amsterdam hebben zijn multinationals gevestigd die hier gecentraliseerde inkoopafdelingen hebben, zij halen hun procurement professionals veelal uit het buitenland. Binnen Europa is dit gemakkelijk te regelen. Hoewel het iets meer tijd in beslag neemt om kandidaten van buiten Europa naar Nederland te halen, merk ik toch dat bedrijven hier voor de juiste kandidaat ook wel toe bereid zijn.’

5. Grote regionale verschillen 

Brands ziet veel regionale verschillen binnen de Nederlandse procurement markt. ‘Aangezien er in Amsterdam veel grote gecentraliseerde procurement afdelingen gevestigd zijn, vind je hier een breed scala aan rollen. De multinationals die zich in Amsterdam gevestigd hebben, willen graag internationale kandidaten met een goede kennis van de Engelse taal.’ Industriële bedrijven in de regio Rotterdam willen juist liever Nederlands sprekende procurement professionals, gespecialiseerd in de technische inkoop. 

Meer informatie

Lees meer over centralisatie binnen procurement of bekijk onze procurement & supply chain vacatures.

Voor aanvullend advies met betrekking tot het werven van procurement & supply chain professionals kunt u contact opnemen met Timo Brands via 020 644 4655 of timo.brands@robertwalters.com.

 

Recruitment advies 

Read more »