Nederlandse interim-professional doorstaat pandemie goed

Interimmer-aan-het-werk

Ruim driekwart (77%) van de Nederlandse interim-professionals bleef gedurende de pandemie opdrachten uitvoeren zonder grote veranderingen ten opzichte van de periode daarvoor, blijkt uit de jaarlijkse Interim Salary Survey van recruitmentorganisatie Robert Walters. Daarmee blijken Nederlandse interimmers in vergelijking met ons omringende landen de coronacrisis bijzonder goed te doorstaan. 

 

Robert Walters vroeg 1200 interim-professionals in zeven landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Duitsland, naar hun ervaringen tijdens de pandemie. In de landen om ons heen waren de gevolgen van de coronacrisis een stuk duidelijker zichtbaar: zo merkten van de Duitse interim-professionals 66 procent nagenoeg niets van de pandemie, gevolgd door Zwitserse (63%) en Belgische (61%) interimmers, een stuk minder dan de 77% in Nederland. 

Mearg Tafla, recruitment consultant Interim Solutions: “Ook op het hoogtepunt van de coronacrisis lag er bij organisaties genoeg werk dat simpelweg gedaan moest worden, alleen opdrachtgevers durfden vanwege alle onzekerheid niet altijd een vaste kracht aan te nemen. In Nederland vielen zij daarom vaak terug op interim-professionals, wat de relatief geringe impact voor interimmers kan verklaren.”

Gereduceerd tarief en minder uren

Voor de Nederlandse interim-professionals die wel te maken kregen met veranderingen als gevolg van de coronacrisis zat hem dat vooral in een gereduceerd uurtarief (8%) of een vermindering van het aantal gewerkte uren (8%). Desondanks zijn ook deze cijfers in vergelijking met die in andere landen gunstig. Zo gaf 27 procent van de Britse interimmers aan tegen een gereduceerd tarief te hebben gewerkt, en werkte 14 procent van de Duitse professionals minder uren gedurende de crisis. 

“Voor sommige Nederlandse professionals was er inderdaad een initiële daling in de interim-tarieven,” zegt Tafla, “maar intussen liggen deze eigenlijk over de hele linie wel weer op het niveau van vóór de pandemie, en in specifieke gevallen zelfs iets hoger. Ik verwacht dat de tarieven de komende tijd stabiel blijven.”

Ook interimmer gaat thuiswerken prima af

Bleek uit eerder onderzoek van Robert Walters al dat het thuiswerken Nederlanders goed is bevallen, dat geldt ook specifiek voor interim-professionals. Bijna twee derde (65%) geeft aan tijdens de pandemie zonder enige problemen te zijn overgeschakeld naar werken op afstand. Driekwart (75%) van de interimmers vindt het dan ook belangrijk dat organisaties na de coronacrisis flexibeler zijn. 

Waren er wel problemen, dan zat hem dat vooral in communicatie met het team en het management (19%). Ook vond 14 procent van de interim-professionals het moeilijker om werk en privé gescheiden te houden.

Tot slot heeft het thuiswerken mogelijk ook duidelijk gemaakt dat bedrijven moeten investeren in het digitaliseren van tools en processen: de helft (49%) van de interim-professionals vindt dat organisaties hierin een verbeterslag moeten maken na de pandemie.  

Meer informatie

Wilt u meer informatie over interim-tarieven? Vraag dan Robert Walters' European Interim Management Market Report aan.

Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Mearg Tafla, via mearg.tafla@robertwalters.com of tel. 020 644 4655.

 

Recruitment advies 

»

Webinars 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»