Opvallende stijging aantal financiële vacatures in regio Rotterdam

Annemieke Peskens

De vraag naar financiële professionals in de regio Rotterdam is groot. In de eerste helft van 2018 moesten werkgevers in de regio 1691 finance vacatures invullen, een stijging van 36% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. De arbeidsmarkt voor finance professionals groeit in de regio Rotterdam sterker dan in de rest van Nederland; landelijk steeg het aantal finance vacatures met 27% (bron: jobfeed.nl). Annemieke Peskens, Director Rotterdam, licht toe.

Wat zijn op dit moment de belangrijkste kenmerken van de arbeidsmarkt voor financiële professionals?

“Over de gehele linie zien wij een duidelijke groei in de vraag naar financiële professionals, maar vooral voor functies op mid-career level loopt het storm. Financial controllers en business controllers zijn de functies waarvoor wij het aantal vacatures het sterkst zien toenemen. Dit zijn typisch de vacatures die ontstaan als organisaties hun financiële afdeling willen uitbreiden, meestal omdat de organisatie als geheel gegroeid is. Daarnaast is een belangrijke trend dat organisaties meer grip willen krijgen op hun cijfers, en dit zien wij terug in een duidelijke stijging in het aantal vacatures voor business controllers. In de loop van 2018 heeft de toenemende arbeidsmobiliteit op senior level ook steeds duidelijker vormen aangenomen. Group controllers en finance directors durven nu ook om zich heen te kijken, en als deze trein eenmaal gaat rijden zorgt dat voor een sneeuwbaleffect, waardoor wij in 2019 nog meer groei op senior niveau verwachten.”  

Welke ontwikkelingen zie je specifiek voor de regio Rotterdam?

“In de regio Rotterdam ligt er een duidelijke focus op de industrie, olie & gas, offshore en chemie. Deze sectoren zijn laatcyclisch en tonen intussen tekenen van herstel. Hierin is een directe link zichtbaar met de olieprijs die op dit moment weer op hetzelfde niveau lig tals vier jaar geleden. In de crisis hebben bedrijven in deze sectoren het zwaar gehad, maar ook zij zien nu het licht aan het einde van de tunnel en kunnen weer investeren in nieuw personeel. Al moet ik zeggen dat dit nog niet voor alle industrieën geldt. Bedrijven in bijvoorbeeld de offshore industrie hebben het nog steeds zwaar. De bouwsector trekt hard aan, maar zij hebben qua winstgevendheid nog wel te maken met de nasleep van oude contracten die in de crisisjaren zijn afgesloten voor bodemprijzen.

Deze organisaties zijn veelal traditioneel in hun manier van werken en lopen vaak achter op het gebied van digitalisering en automatisering. Zij maken nu een inhaalslag omdat zij zich realiseren dat ze mee moeten gaan in deze wereldwijde ontwikkeling.” 

Welk effect heeft deze professionalisering op de arbeidsmarkt?

“Er wordt weer geïnvesteerd, niet alleen in nieuwe systemen maar ook in mensen. High potentials op mid-career level die nog flink door kunnen groeien om over een paar jaar functies te bekleden op 100k+ niveau, daar wordt ruimte voor vrijgemaakt. Deze mensen kunnen de nieuwe inzichten brengen die deze sectoren zo hard nodig hebben om zichzelf niet buiten spel te zetten.” 

Welke skills zijn op dit moment het meest gewild en waarom?

“Dat zijn de communicatieve én analytische financials, en dan vooral de financial die kan omgaan met de nieuwste generatie ERP pakketten. De systemen achter de schermen worden steeds complexer. Als je goed begrijpt hoe deze systemen werken dan kun je ze optimaal benutten en meer waarde creëren voor de organisatie. De nieuwe financial acteert als de spil tussen finance, IT en de belangrijkste bedrijfsprocessen.”

Wat moeten organisaties doen om deze en andere gewilde financials aan zich te binden?

“Wij zien dat organisaties er alles aan doen om werknemers die een nieuwe baan hebben gevonden op andere gedachten te brengen. Zij doen een tegenbod, bieden een opleiding aan of zelfs een compleet andere functie binnen de organisatie. Als een werknemer op het punt staat te vertrekken dan wordt opeens heel veel mogelijk, maar eigenlijk ben je dan als werkgever al te laat. Een veel betere strategie is om er actief voor te zorgen dat je een aantrekkelijke werkgever blijft.

Bij het werven van nieuwe werknemers is het belangrijk je te beseffen dat veel kandidaten meerdere sollicitaties hebben lopen. Zij zullen dit misschien niet laten merken, uit angst dat het tegen hen werkt. Mijn advies aan werkgevers is om realistisch te zijn in je eisen, snel te schakelen in de sollicitatieprocedure en duidelijk te communiceren hoe het proceseruit ziet om verwachtingen goed te managen. Daarnaast moet je als organisatie zelf weten wat je te bieden hebt; steeds meer organisaties stellen een arbeidsvoorwaardenpakket op maat samen, dat aansluit bij de specifieke wensen van de werknemer. Salarisonderhandelingen worden een belangrijker onderdeel van het wervingsproces. Financials die een overstap maken naar een nieuwe werkgever zien hun salaris vaak met meer dan tien procent stijgen. Deze ontwikkeling is duidelijk zichtbaar op junior niveau, maar grote salarisstijgingen op senior niveau komen ook steeds meer voor.”

Meer informatie

Wil je meer weten over het werven van financiële professionals in de regio Rotterdam? Neem contact op met Annemieke Peskens via annemieke.peskens@robertwalters.com of tel. 010 799 80 90. Bekijk ook onze financiële vacatures in Rotterdam

 

Webinars 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»