Recruitmenttrends in Nederland

Na enkele jaren van afnemende groei zat de Nederlandse arbeidsmarkt het afgelopen jaar in de lift. De aantrekkende economie en lage rente zorgden voor een stijging van het consumentenvertrouwen. 

Door gebrek aan baanzekerheid aarzelden professionals in voorgaande jaren om van baan te veranderen. De economische groei zorgde in 2015 voor meer werknemersvertrouwen en een stijgende arbeidsmobiliteit. Wetswijzigingen op het gebied van uitzendkrachten en flexibel personeel zorgden voor meer vraag naar zelfstandige interim-professionals en tijdelijke medewerkers.

We zagen een groeiende behoefte aan personeel in ondersteunende functies, van supply chain tot secretariële functies, wat wijst op een algemeen herstel van de arbeidsmarkt. In 2016 verwachten we dat drie specifieke trends zullen doorzetten: een grotere vraag naar tijdelijke werknemers, stabiliteit op de markt voor interim professionals en een stijgend aantal vacatures voor vaste functies.

Inzichten over het afgelopen jaar

De vraag van werkgevers naar meer ervaren professionals voor interim-functies was in 2015 hoger dan het aanbod. De wervingsmarkt voor vaste medewerkers liet een minder sterk stijgende lijn zien, maar er was evengoed een gestage toename in vacatures. Er waren met name meer mogelijkheden voor junior professionals met een afgeronde opleiding in accounting en finance. Als gevolg van deze ontwikkeling deden veel bedrijven er alles aan om hun toptalent in huis te houden, wat het moeilijk maakte om professionals over te halen om van baan te veranderen. Er was weinig beweging bij managementfuncties binnen het segment €100.000+, omdat de beperkte vraag leidde tot stilstand in salarisse waardoor er weinig animo was om een overstap te maken.

Na een aantal magere jaren zagen we weer een opbloei in de bankensector met een grotere vraag naar zowel vaste als interim-professionals voor risk en compliance. Er is in Nederland echter nog steeds een tekort aan veelbelovende kandidaten binnen deze sector. 


Verwachtingen voor 2016

We verwachten onder personeelsmanagers een algemeen gevoel van optimisme voor alle sectoren in 2016. Met name door nieuwe financiële regelgeving zal er behoefte zijn aan specialisten op het gebied van risk en compliance en fiscalisten met kennis van de herziene wetgeving.

In de hele markt zullen kandidaten kijken naar de voordelen van een overstap naar een nieuwe baan, ofwel om carrière te maken, of om een betere balans te krijgen tussen werk en privé. Voor werkgevers betekent dit dat het wervingsproces snel en probleemloos moet kunnen verlopen om de beste talenten aan te trekken en te behouden. Er zal vraag zijn naar HR-professionals die structuur kunnen aanbrengen in het pakket van salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden en die de algemene werving voor het bedrijf kunnen verbeteren. 

Meer informatie

Vraag onze Salary Survey 2021 aan voor meer informatie over recruitmenttrends en salarisontwikkelingen.

Recruitmentadvies 

»

Webinars 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»