Rotterdam zit in een positieve flow

Annemieke-Peskens

De regio Rotterdam-Den Haag zit in de lift. In 2014 groeide de lokale economie nog met 1,4%, in 2016 is dit naar verwachting 2,7% en sinds begin 2015 is er een stijgend aantal vacatures. In het senior segment is steeds meer beweging te zien en hoogopgeleide professionals die toe zijn aan een tweede stap in hun carrière zijn ondertussen steeds lastiger te vinden. De regio staat wel voor een aantal uitdagingen waardoor de markt niet eenvoudigweg meebeweegt met de rest van het land. Annemieke Peskens, Director Robert Walters Rotterdam, licht enkele trends op de arbeidsmarkt voor finance toe.

Opwaartse beweging

‘Rotterdam zit in een positieve flow’, aldus Peskens. ‘Er is veel internationale aandacht door spraakmakende projecten als de Markthal, De Rotterdam en het Centraal Station en in de afgelopen jaren zijn er meer hoogopgeleide professionals in de stad blijven of komen wonen. Rotterdam kan dankzij de sterke positie van de haven uitgroeien tot een belangrijke vestigingsplaats voor groene chemie en profiteren van het toenemende hergebruik van producten. Voor de recyclingindustrie zijn er kansen om hoogwaardige grondstoffen te produceren voor andere sectoren. Rotterdam is bovendien goed gepositioneerd om een grote rol te spelen in de innovatieve maakindustrie. In de sectoren food, haven, medical en clean tech liggen kansen voor de stad.’ Er zijn op het gebied van regionale samenwerking, infrastructuur en technologie nog wel enkele uitdagingen te overwinnen, blijkt uit het op 1 februari gepubliceerde OESO rapport Metropolitan Review Rotterdam The Hague. De regio kan een extra jaarlijkse groei van 2 tot 4% realiseren als de economische potentie succesvol benut wordt.

Reorganisaties en innovatie

‘Er verandert veel in de regio Rotterdam,’ zegt Peskens. ‘De lage olieprijs is niet zonder effect gebleven, aangezien veel bedrijven actief zijn in de oil & gas industrie of toeleverancier binnen de keten zijn. Er zijn meerdere reorganisaties gaande in de sector en ook de vakbonden voeren druk uit op de werkgevers. Door deze ontwikkelingen is de groei binnen deze markt beperkter.’ Een andere bedreiging voor groei op de arbeidsmarkt wordt gevormd door steeds verdergaande automatisering. En dat geldt niet alleen voor het lagere segment, maar ook voor functies op middelbaar en HBO-niveau, aldus online tijdschrift Vers Beton.

Peskens: ‘Het tempo van veranderingen binnen bedrijven wordt steeds hoger en dat stelt specifieke eisen aan de kennis en vaardigheden van kandidaten. De inzet van arbeid wordt steeds flexibeler in de vorm van projecten, en dat geldt ook voor professionals in vaste posities. Ontwikkeling is hierbij het sleutelwoord. Zowel organisaties als werknemers hebben de verantwoordelijkheid om hierin blijvend te investeren. 

Mobiliteit binnen het finance segment

Hoewel het herstel voorzichtig is en sommige sectoren nog achterblijven, zijn de groeivooruitzichten per saldo positief. Binnen financial services is er aanhoudend behoefte aan ervaren accounting & controlling professionals. Door toegenomen regulering en compliancevereisten vanuit de diverse toezichthouders is de behoefte aan financials met excellente reporting & accounting skills groot. Peskens: ‘Wij zien al geruime tijd een toename van finance vacatures voor hoogopgeleide professionals met 3 tot 6 jaar ervaring. De schaarste binnen deze doelgroep zorgt ervoor dat de markt dit jaar een sterker kandidaatgedreven karakter zal aannemen. Dit is niet alleen goed nieuws voor de gewilde kandidaten, want het zorgt voor veel beweging op de arbeidsmarkt en biedt daarom ook kansen voor kandidaten met een ander profiel.

Rotterdam kan dankzij de sterke positie van de haven uitgroeien tot een belangrijke vestigingsplaats voor groene chemie en profiteren van het toenemende hergebruik van producten

Daarnaast is er duidelijk meer mobiliteit in het senior segment van de finance markt. Dit word deels veroorzaakt door een een inhaalslag, het aantrekken van competenties die momenteel onvoldoende voorhanden zijn binnen de organisatie. Daarnaast zien we, doordat senior financials steeds meer vertrouwen hebben om actief om zich heen durven te kijken, een grotere toestroom van kandidaten op de arbeidsmarkt en daardoor ook een vervangingsvraag bij organisaties. Selectieprocedures voor senior posities zijn grondig: beperking van afbreukrisico’s en een breed draagvlak gedragen door diverse stakeholders zijn belangrijk.’

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de arbeidsmarkt in de regio Rotterdam, neem dan contact op met Annemieke Peskens via annemieke.peskens@robertwalters.com of 010 7998 090. 

 

Recruitment advies 

»

Webinars 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»