Update Wet DBA: wat zijn de verwachtingen voor 2020?

Guy-de-Wilde

Sinds het verdwijnen van de VAR in 2016 zorgt de Wet DBA voor de nodige hoofdbrekens onder opdrachtgevers en interim professionals. Robert Walters heeft vanaf de eerste introductie gezorgd voor goedgekeurde modelovereenkomsten en een lijst do’s en don’ts waarmee veilig gewerkt kan worden. Sinds 1 januari 2020 wordt er door de Belastingdienst actiever gehandhaafd. Guy de Wilde licht toe wat hier de impact van is.

Wat is er veranderd in 2020?

Wat betreft de inhoud van de Wet DBA is er in feite niets veranderd. Het enige verschil is dat de Belastingdienst sinds oktober het toezicht heeft verscherpt, dat ze echt op bezoek kunnen komen en de boeken willen inzien. En dat er boetes uitgedeeld kunnen worden als een arbeidsovereenkomst “kwaadwillend” tegen de wet in gaat, dus als de opdrachtgever opzettelijk een tijdelijke overeenkomst sluit met iemand die in feite in vaste dienst zou moeten zijn.

Welke conclusie moeten opdrachtgevers en interim professionals hieruit trekken?

In principe hoeven ze niks anders te doen, zolang ze de richtlijnen volgen die er al waren. Zolang je goed geïnformeerd bent en met goedgekeurde modelovereenkomsten werkt is het risico dat je het verkeerd doet bijna uit te sluiten.

Ik adviseer opdrachtgevers om opdrachten heel duidelijk te definiëren en op te delen in verschillende milestones. Wij bemiddelen bijvoorbeeld regelmatig financiële experts die een quick scan doen voor een organisatie. Daarbij kunnen problemen aan het licht komen waar de klant zich vooraf niet van bewust was. In sommige gevallen verlengt men zo’n opdracht zodat de interimmmer het probleem meteen kan gaan oplossen. Als dit veel tijd in beslag neemt kan de Belastingdienst zich gaan afvragen of zo iemand niet meteen een vast contract had moeten krijgen. Wij helpen klanten om opdrachten in kaart te brengen, met de quick scan als eerste milestone waarna elke vervolgstap ook steeds goed afgekaderd wordt. Zo heb je achteraf een duidelijk verhaal. En dat is waardevol want je ziet dat het vooral de langere opdrachten zijn die nu onder een vergrootglas komen te liggen.

Heb je iets zien veranderen sinds de aankondiging van verscherpt toezicht?

Ik zie zeker dat werkgevers wat zenuwachtiger worden. Vooral partijen met een  grote flexibele schil  zoeken naar manieren om inhuur te standaardiseren. Het afgelopen jaar zijn meer organisaties bijvoorbeeld gaan werken via brokers, die het administratieve en juridische proces rond de inhuur overnemen.

Wat is het effect daarvan voor de interim markt?

De inzet van brokers heeft voor organisaties die op grote schaal inhuren zeker voordelen. Het is een standaard oplossing die prima werkt voor grote volumes. Maar de markt waarin wij actief zijn is juist specialistisch, de mensen die we bemiddelen zijn niet de regel maar de uitzondering. Het werken met standaarden zorgt ervoor dat wij niet altijd de beste kandidaat kunnen voorstellen. Bijvoorbeeld omdat een broker dezelfde tariefstellingen hanteert voor interim en detachering, terwijl een supergespecialiseerde ZZP’er vaak een hoger tarief hanteert. De processen rond de interim overeenkomsten die wij begeleiden zijn ook niet altijd gebaat bij een standaard aanpak. Het papierwerk kan wel eens langer op zich laten wachten dan een interimmer gewend is, terwijl je snel moet kunnen schakelen want de meeste specialisten kunnen én willen binnen een week ergens aan de slag. Interimmers die via ons werken zijn ook gewend aan een salaris dat door ons voorgefinancierd wordt en dus altijd snel op de rekening staat. Dat kunnen we helaas niet altijd garanderen als we via een broker moeten werken.

Wat verwacht je verder voor ontwikkelingen op het gebied van Wet DBA?

Er is een ondergrens voor tarieven waarop Wet DBA van toepassing is. Er is sprake van dat er in de nieuwe wetgeving in 2021 ook een bovengrens van €75 komt, waarbij de maximale duur van een overeenkomst een jaar is. Dat heeft als voordeel dat je niet bang hoeft te zijn dat je beschuldigd word van schijnzelfstandigheid. Maar het zijn nu juist die extreem complexe opdrachten, zoals het voorbeeld dat ik eerder noemde, waarbij er vaak uitloop is. Werkgevers zouden dan achteraf misschien ook liever met een jaarcontract hebben gewerkt, dat was waarschijnlijk een stuk goedkoper geweest. De vraag is alleen of je dan de juiste experts kunt aantrekken. Het gaat hier in de praktijk namelijk om gespecialiseerde ondernemers, die er bewust voor kiezen niet in loondienst te gaan. Bovendien kun je de mate van complexiteit, en dus de duur van een opdracht, niet altijd vooraf overzien.

Wat zou je opdrachtgevers aanbevelen?

Het vergt flinke investeringen voor recruitmentpartijen als Robert Walters om er zeker van te zijn dat we compliant zijn met wetgeving, of het nu om GDPR gaat of om DBA. Wij kunnen het ons als wereldwijde speler niet veroorloven om fouten te maken en dankzij onze schaal hebben we de juridische kennis gelukkig ook in huis om alles goed in te richten. Wat mij weleens verbaast is dat grotere partijen nog steeds regelmatig schakelen met piepkleine partijen. Als je kijkt naar de mogelijke boetes op gebied van GDPR en DBA zijn de risico’s niet misselijk. Ik wil natuurlijk niet beweren dat kleinere partijen hun zaken niet op orde hebben, maar ik zou zowel opdrachtgevers als interimmers adviseren om altijd je onderzoek goed te doen. Verzeker je ervan dat de partij waarmee je werkt goed gewaarborgd heeft dat er compliant gewerkt wordt, en datze ook de middelen hebben om dit voortdurend te toetsen. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wet DBA en hoe deze van toepassing is op uw business? Of bent u geïnteresseerd in onze goedgekeurde modelovereenkomsten? Neem dan contact op met Guy de Wilde via guy.dewilde@robertwalters.com of tel. 040 799 9910. 

 

Recruitment advies 

»

Vacature uploaden 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»