Wet DBA: dit zijn de Do's en Don'ts

Ondanks het feit dat de wet DBA al een aantal jaren in werking is getreden, blijven er vragen opkomen bij werkgevers over het aanstellen van interim professionals. Dit is echter nergens voor nodig, zolang opdrachtgever en interim manager zich houden aan datgene wat overeengekomen is in de modelovereenkomst. Met de onderstaande lijst van do's en don'ts werkt u binnen de lijnen van de Wet DBA, en loopt u geen risico op naheffingen.

DO

1. Geef instructies aan de interim manager over wat het resultaat van de opdracht moet zijn.

2. Laat interim manager alleen aanschuiven bij (werk-)overleg dat van belang is voor het resultaat van de door hem uit te voeren opdracht.

3. Laat de interim manager zijn eigen werktijden c.q. aan- en afwezigheid bepalen.

4. Voer voortgangsgesprekken met de interim manager.

5. Accepteer de aanwezigheid van een eventuele door de interim manager gestuurde vervanger.

 

6. Spreek de interim manager direct aan op eventuele fouten die hij maakt. 

7. Laat de interim manager de door hem veroorzaakte schade vergoeden.

8. Laat de interim manager de hulpmiddelen meenemen die nodig zijn om de opdracht uit te voeren of laat hem betalen voor het gebruik van de bij u aanwezige apparatuur en materialen. 

9. Accordeer alleen de daadwerkelijk door de interim manager (of zijn vervanger) gewerkte uren.
 

10. Maak zichtbaar in de organisatie wie een werknemer is en wie niet.
 

11. Laat de interim manager betalen voor deelname aan eventuele door u aangeboden (in-house) cursussen of trainingen.

12. Geef de interim manager geen kerstpakket en nodig hem niet uit voor feesten, afdelingsuitjes en algemene personeelsbijeenkomsten.

DON'T

1. Geef geen instructies over hoe de interim manager dat resultaat moet bereiken.

2. Geef de interim manager tijdens (werk-)overleg geen aanwijzingen over hoe hij zijn opdracht moet uitvoeren.
 

3. Verplicht de interim manager niet om toestemming te vragen om een of meerdere dagen afwezig te zijn.

4. Voer geen functioneringsgesprekken en beoordeel de interim manager niet

5. Stel geen andere voorwaarden aan de door de interim-manager gestuurde vervanger dan de voorwaarden die vastgelegd zijn in de interim-overeenkomst.

6. Accordeer geen uren die de interim manager maakt om door hem gemaakte fouten te herstellen.

7. Meld schade veroorzaakt door een interim manager niet bij uw eigen verzekering.

8. Stel niet zonder meer de hulpmiddelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht ter beschikking aan de interim manager.
 

9. Accordeer geen uren op de dagen dat de interim manager (of zijn vervanger) geen werkzaamheden heeft verricht.

10. Registreer afwezigheid van de interim manager wegens ziekte of vakantie niet in hetzelfde systeem als de afwezigheid van een werknemer.

11. Laat de interim manager geen (in-house) cursussen of trainingen volgen op uw kosten en/of verplicht hem niet deel te nemen. 

12. Geef de interim manager een relatiegeschenk met kerst en/of nodig hem uit voor een borrel voor uw zakelijke relaties.

Robert Walters begeleidt zijn klanten en interim managers gedurende de opdracht om ervoor te zorgen dat de inhuur van begin tot einde voldoet aan de voorwaarden van de Wet DBA. Lees meer over ons DBA Compliancy Process.

Wilt u meer weten over het DBA Compliancy Process en de begeleiding van Robert Walters, of bent u benieuwd naar onze goedgekeurde modelovereenkomsten? Neem dan contact op met Ewout van de Bult via tel. 020 644 4655 of ewout.vandebult@robertwalters.com.

Recruitment advies 

»

Webinars 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»