Accounting & finance market update: Meer mobiliteit en stijgende vraag naar interim-professionals

07/05/2015

We gaan de tweede helft van 2015 in. Een goed moment om te kijken naar de status van de arbeidsmarkt voor accounting & finance. Voor welke rollen stijgt het aantal vacatures en hoe ontwikkelen de salarissen zich?

Belangrijkste ontwikkelingen:

  • Een stijging in het aantal vacatures binnen accounting & finance leidt tot een kandidaatgedreven markt
  • De markt voor interim finance professionals vertoont weer trekken van de marktsituatie in 2007/2008

Verwachtingen 

Door het grotere aanbod in accounting & finance vacatures zal de markt dit jaar een sterker kandidaatgedreven karakter aannemen. Er is een groeiende vraag naar business controllers. Zij geven de bedrijven de stuurinformatie die nodig is voor betere risicoanalyses en mogelijkheden tot omzetvergroting.

Belangrijke skills

Naast meer business focused controllers zijn professionals met ervaring in compliance en IFRS zeer gewild voor accounting & finance functies. Goede communicatievaardigheden en een hoge mate van sociale intelligentie worden ook als belangrijk ervaren.

Veelgevraagde profielen

De meestgezochte profielen binnen accounting & finance zijn die van business controller en finance manager. Ook is er veel vraag naar diverse Shared Service Center-profielen, veroorzaakt door de toename van het aantal SSC’s in Nederland. Standaard financiële administratieve werkzaamheden worden veelal in buitenlandse SSC’s uitgevoerd. De SSC’s  in Nederland zijn verantwoordelijk voor rapportagevoering op hoog niveau en de coördinatie en stroomlijning van de standaard administratieve processen die in de buitenlandse SSC’s uitgevoerd worden.

Mobiliteit

Het belangrijkste verschil met 2014 is een toename in het aantal 100K+ -vacatures. Het toenemende kandidatenvertrouwen binnen deze groep leidt tot de verhoogde mobiliteit. De algemene trend is dat de markt voor hoogopgeleide financiële professionals sterk verbetert. Een stevige schaarste is inmiddels ontstaan in post doc opgeleide financiële professionals (RA/RC). Onze voorspelling is dat het aantal gebieden waarin schaarste optreedt verder zal toenemen in de komende jaren van economische voorspoed.

Interim

De vraag naar interim finance professionals is groot. Door de toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt worden zij steeds vaker ingezet om de periode te overbruggen tot een nieuwe vaste medewerker gevonden is. Interimkandidaten kunnen regelmatig uit meerdere opdrachten tegelijk kiezen. Hiermee vertoont de markt voor interim finance professionals vergelijkingen met de markt van 2007 en 2008. Er is met name vraag naar professionals met 2-10 jaar ervaring die klaar zijn om de stap naar interim te wagen. Deze trend zal zich in de tweede helft van dit jaar voortzetten.

Salarisontwikkelingen

In 2014 bleven de salarissen binnen accounting & finance op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. In de eerste helft van 2015 was een lichte stijging waar te nemen voor zowel vaste salarissen als interim tarieven. Werknemersretentie wordt weer een speerpunt. Niet alleen salarisverwachtingen maar ook opleiding en ontwikkeling spelen hierin een belangrijke rol.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze market update? Neem contact op met Peter Langewis, Manager Banking & Financial Services, via 020-644 4655 of e-mail peter.langewis@robertwalters.com.

Check je salaris 

»