Legal market update: Toename vacatures in bedrijfsleven, advocatuur en notariaat

15/07/2015
 

We zijn halverwege 2015, een goed moment om te inventariseren hoe de arbeidsmarkt eruitziet voor juridische professionals.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, de meest gezochte profielen en skills? Welke trends zien we op het gebied van salaris?

 

Belangrijkste ontwikkelingen:

  • Toename in het aantal vacatures in het bedrijfsleven, de advocatuur en het notariaat
  • Voor banking, IT-recht en corporate ondernemingsrecht (M&A) overstijgt de vraag het aanbod op de arbeidsmarkt
  • Sollicitatieprocessen verlopen trager

Verwachtingen 

Voor de tweede helft van 2015 wordt een significante toename in het aantal vacatures verwacht, met name in de Randstad. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde segmenten een transitie zal plaatsvinden van een werkgeversmarkt naar een kandidatenmarkt. De meest gezochte profielen zijn specialisten in banking, compliance, M&A, IT- en contractenrecht, zowel in het bedrijfsleven als in de private practice. Binnen het notariaat zijn veel vacatures voor kandidaat-notarissen.

De groei in het IT-segment is een langdurige trend die de komende jaren verder zal doorzetten. De toename van vacatures op het gebied van compliance is een direct gevolg van de toenemende regelgeving waaraan bedrijven moeten voldoen.

Belangrijke skills

Organisaties zoeken naar juridische professionals die flexibel en fulltime beschikbaar zijn, werkervaring hebben in de advocatuur, en meerdere talen vloeiend beheersen. Ook juridische professionals die een specialisatieopleiding gevolgd hebben, bijvoorbeeld Grotius, hebben een meerwaarde.

Mobiliteit

De grootste mobiliteit is te vinden in private practice. Advocaatmedewerkers bewegen snel. Ook maken partners sneller een overstap dan enkele jaren geleden het geval was. Toch geven beiden er steeds vaker de voorkeur aan om de advocatuur te verlaten. Redenen hiervoor zijn een betere balans tussen werk en privé, evenals de wens om van binnenuit bij het gehele bedrijfsproces betrokken te zijn.

In het bedrijfsleven zijn de mediors het meest mobiel, vooral degenen met 4 tot 8 jaar ervaring. De wens om te bewegen is sterk op senior levels (10+ jaar ervaring), maar dit wordt bemoeilijkt door het beperkte aantal vacatures op dit niveau en het feit dat regelmatig een stap terug in salaris moet worden gedaan.

Het recruitmentproces

In een aantrekkende markt moeten opdrachtgevers snellere recruitmentprocedures hanteren om kandidaten niet te verliezen. Men is zich daar in de juridische sector van bewust, met als gevolg dat bedrijven het sollicitatieproces al opstarten terwijl de functie en positie nog niet volledig gedefinieerd zijn. Het proces kan hierdoor in een later stadium vertraging oploopt, omdat de verwachtingen veranderen gedurende het wervingsproces.

Interim

Bedrijven besteden juridische werkzaamheden in toenemende mate uit aan een flexibele schil van zelfstandige juristen. Met name de grote advocatenkantoren en nichekantoren zien het belang in van flexibele krachten. Zij vullen hun eigen specialismes op deze manier aan en kunnen zo een volledige service aan hun klanten bieden zonder alle expertise permanent in huis te hebben. Door deze ontwikkeling is er een stijgende vraag naar interimjuristen, die opdrachten in de advocatuur afwisselen met projecten in het bedrijfsleven. 

Salarisontwikkelingen

In 2015 zien we dat salarissen voor juridische professionals over de gehele linie stijgen. Ook is er meer aandacht voor het aanbieden van opleidingsmogelijkheden en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze market update? Neem contact op met Joyce Toeset, managing consultant, via 020-644 4655 of e-mail joce.toeset@robertwalters.com

Check je salaris 

»