Salaristrends 2015: Banking & financial services

Op zoek naar het gemiddelde salaris van een business controller in de bancaire sector? Of wilt u weten wat compliance specialisten of risk managers in de financiële dienstverlening verdienen? Raadpleeg de salaristabellen in onze Salary Survey, het meest uitgebreide overzicht van salaris- en recruitment trends over de hele wereld.

Trends op de arbeidsmarkt

De werving voor banking en financial services bleef in 2014 relatief stabiel. Nu de huizenmarkt aantrekt en er een groeiend vertrouwen is in de economie zijn kandidaten eerder geneigd  om risico's te nemen en van functie te veranderen.

Vanwege de continu gestelde eisen aan regelgeving voor verslaglegging is de vraag naar expertise op dit terrein gelijk  gebleven. We verwachten in 2015 een tekort aan risk en compliance specialisten nu de nadruk op de wet- en regelgeving buiten de financiële sector toeneemt. Hierdoor zal de vraag naar gekwalificeerde professionals toenemen waardoor er meer concurrentie ontstaat. We verwachten dat bedrijven interim professionals zullen aantrekken om dit gat op te vullen. Daarnaast zal er een grote vraag ontstaan naar generalisten met kennis van financiën, IT en het bankwezen.

We verwachten dat de recruitmentmarkt in 2015 zal aantrekken als reactie op de ontslagen van eerdere jaren en om de druk op uitgedunde teams te verminderen.

Salaristrends

De salarissen bleven in 2014 stabiel en we verwachten dat er ook in 2015 weinig veranderingen zullen zijn. We zullen waarschijnlijk wel hogere salarissen zien bij functies waarvoor gespecialiseerde kennis vereist is. Bedrijven willen immers hun  specialisten binnen boord houden en voorkomen dat medewerkers openstaan voor de groeiende vraag binnen en buiten de branche.

Carrière advies 

»