Tax market update: Belang van transfer pricing groeit

08/03/2015


We beginnen aan de tweede helft van 2015, een goed moment om te kijken naar de situatie in de tax sector. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en hoe zijn deze van invloed op de arbeidsmarkt?

 Belangrijkste ontwikkelingen

  • Meer vraag naar transfer pricing specialisten op verschillende niveaus
  • Minder mobiliteit op directieniveau
  • Constante vraag naar BTW-specialisten, bij voorkeur met kennis van automatisering

Verwachtingen 

Het recentelijk door de OESO gepubliceerde rapport over het BEPS-project brengt verandering in de markt teweeg. Op dit moment is nog niet goed te overzien wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de arbeidsmarkt, maar waarschijnlijk zal dit leiden tot minder mobiliteit voor senior tax professionals.

Door de conclusie van het BEPS rapport en de afwerende houding van de Nederlandse politiek over international tax planning, is Nederland voor multinationals minder interessant geworden om zich te vestigen.  

Momenteel ligt de focus van fiscale afdelingen op tax risk. Dit brengt met zich mee dat tax accounting belangrijker is geworden bij multinationals zodat bedrijven volledige controle houden over hun fiscale positie. Daarnaast is transfer pricing belangrijker geworden nu OESO adviseert om een goed transfer pricing model te implementeren ter vergroting van de transparantie.

Mobiliteit

Door de ontwikkelingen als gevolg van het BEPS-rapport is er minder mobiliteit voor fiscale professionals op hoger niveau, zoals senior tax managers en tax directors. Multinationals wachten af en zijn voorzichtig met het implementeren van een nieuwe tax planning.

Wel doen multinationals meer om hun processen op orde te brengen, wat leidt tot een stijgende vraag naar tax accountants. Veel werknemers van de Big Four tax accounting afdelingen maken de overstap naar het bedrijfsleven. 

Binnen het specialisme BTW is automatisering van processen een belangrijke trend, waardoor er een stijgende vraag ontstaat naar BTW-specialisten met ervaring in automatisering. Deze projecten worden veelal uitgevoerd door de Big Four kantoren en interimfiscalisten met BTW-specialisatie.

Belangrijke skills

Er is om de hierboven genoemde redenen veel vraag naar professionals die ervaring hebben met transfer pricing. Daarnaast is het belangrijk dat tax professionals beschikken over analytische vaardigheden, resultaatgericht zijn en de overtuigingskracht hebben om invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces.

Interim

Met uitzondering van de eerder genoemde interimmers met BTW-specialisatie is de markt voor tax interim professionals op dit moment klein omdat zij moeten concurreren met de Big Four consultants. De verwachting is dat deze situatie de komende tijd onveranderd blijft.

Salarisontwikkelingen

In de eerste helft van dit jaar bleven de salarissen in de sector tax stabiel, en dit zal voorlopig zo blijven. Met uitzondering van de specialisatie transfer pricing is er momenteel over de gehele linie voldoende aanbod in tax professionals ten opzichte van de vraag.

 

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze market update? Neem contact op met Rob Steur, manager finance op 020-644 4655 of e-mail rob.steur@robertwalters.com

Carrière advies 

»