Toenemende mobiliteit biedt kansen voor zzp’ers

13/7/2015

De voorzichtig groeiende economie leidt dit jaar tot een gestaag toenemende mobiliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit resulteert in een gebrek aan specialistische kennis in sommige organisaties, dat veelal opgelost wordt door het aantrekken van interim-medewerkers. Dat zegt werving- en selectiespecialist Robert Walters, dat vandaag een overzicht geeft van de arbeidsmarkt voor accounting & finance, banking & financial services, legal en tax.

Mobiliteit

Waar vorig jaar vooral beweging te zien was op junior en medior niveau, is dit jaar binnen accounting & finance een opvallende toename te zien in het aantal  vacatures op senior en directieniveau.  Er is een schaarste aan medior professionals die postdoctoraal (RA/RC) zijn opgeleid.

In banking & financial services kampt men juist met een tekort aan young professionals. Als gevolg van de crisis hebben veel grote organisaties de afgelopen jaren gekort op het aannemen van trainees en starters. Daardoor is er op dit moment een tekort aan hoogopgeleide finance professionals met 2 tot 5 jaar werkervaring. Er is een stevige concurrentiestrijd gaande in het aantrekken van dit talent.

Multinationals hebben vanwege de veranderende regelgeving (BEPS) hun aandacht verlegd van tax planning naar het verbeteren van hun belastingprocessen waardoor er veel vraag is naar tax accountants.

Vraag naar interim professionals

De groeiende mobiliteit zorgt ervoor dat organisaties veelal tijdelijk zonder invulling zitten voor specialistische posities. Dit leidt tot een stijgende vraag naar interim-professionals. Een andere oorzaak voor een grotere vraag naar interimmers is de voorzichtige groei die veel organisaties doormaken. Met het  oog op kostenbesparing hebben organisaties de afgelopen jaren gekort op het aannemen van specialisten in vast dienstverband. Zij hebben daardoor op dit moment niet de expertise of capaciteit in huis om complexe problemen zelf op te lossen. In de juridische sector worden zzp’ers veel ingezet in de vorm van een ‘flexibele schil’ waarmee expertise tijdelijk binnengehaald wordt door advocatenkantoren en het bedrijfsleven.

 

 

Check je salaris 

»