Werven op potentieel in de vierde industriële revolutie

girl smiling on phone talking about mental health and the remote workplace

Onze manier van leven, werken en ontspannen is sinds de komst van Covid flink veranderd. De impact die dit heeft op ons leven op de langere termijn is waarschijnlijk het begin van de vierde industriële revolutie.

In de vierde industriële revolutie zullen de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische wereld verder vervagen. Deze ontwikkeling heeft nu al een fundamenteel effect op onze manier van werken. Denk aan automatisering, en de nieuwe vaardigheden die medewerkers nodig hebben om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. Onze collega’s zullen in de toekomst een mix worden van mens en robot. Het enige wat vaststaat in deze revolutie is het ongekende tempo van verandering.

Onderwerpen die aan bod komen in deze eguide:

  • Het effect van de vierde industriële revolutie op talent acquisition en HR
  • Werving op potentie 
  • Nieuwe recruitmenttools
  • Een actieplan voor het doorvoeren van veranderingen

Download de e-guide

Webinar: Het effect van thuiswerken op het welzijn van werknemers

De plotselinge overgang naar het thuiswerken, en de onzekerheid over hoe lang de nieuwe situatie gaat duren, kan van grote invloed zijn op het welzijn van uw werknemers. In deze webinar delen verschillende HR experts hun inzichten over het monitoren van het welzijn van uw werknemers op afstand.