nl

Onze Diensten

Toonaangevende bedrijven in heel Nederland vertrouwen op Robert Walters om snel en efficiënt de juiste mensen te werven. Lees meer over onze dienstverlening.

Meer informatie
Vacatures

Onze consultants nemen de tijd om te luisteren naar jouw ambities, en delen jouw verhaal met vooraanstaande organisaties in Nederland. Laten we samen het volgende hoofdstuk van jouw carrière schrijven.

Bekijk alle vacatures
Onze Diensten

Toonaangevende bedrijven in heel Nederland vertrouwen op Robert Walters om snel en efficiënt de juiste mensen te werven. Lees meer over onze dienstverlening.

Meer informatie
Inzichten & Advies

Of je nu op zoek bent naar talent of naar een nieuwe carrièrestap voor jezelf, wij adviseren je graag over de laatste trends op de arbeidsmarkt en bieden je de inspiratie die je nodig hebt.

Meer lezen
Over Robert Walters Nederland

Voor ons gaat recruitment over meer dan een enkele vacature. Wij helpen organisaties en professionals bij het maken van belangrijke keuzes.

Meer lezen

Werken bij ons

Onze mensen maken het verschil. Lees hun verhaal en kom alles te weten over een carrière bij Robert Walters Nederland.

Ontdek meer


Wereldwijd privacybeleid

 

1. Doel en reikwijdte

Dit wereldwijde privacybeleid ("Beleid") is van toepassing op de groep ondernemingen die uiteindelijk eigendom zijn van Robert Walters plc (bedrijfsnummer 03956083), met adres 11 Slingsby Place, St Martin's Courtyard, Londen, WC2E 9AB, Verenigd Koninkrijk en handelend onder het merk Robert Walters ("Robert Walters"). 

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. 

In dit Beleid wordt uitgelegd hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen, en wat uw keuzes zijn met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Het is belangrijk dat u dit Beleid leest in combinatie met eventuele kennisgevingen of verklaringen die we verstrekken op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen. Deze aanvullende kennisgevingen of verklaringen vormen een aanvulling op dit Beleid, tenzij anders vermeld in de betreffende aanvullende kennisgeving of verklaring. 

Verwijzingen naar "wij/we", "ons" of "onze" in dit Beleid zijn verwijzingen naar Robert Walters. 

 

2. Wat wij doen

Robert Walters biedt:

 • adviesdiensten voor personeelswerving en plaatst kandidaten op vaste, tijdelijke en opdrachtbasis in uiteenlopende branches en regio’s ("Wervingsdiensten"); 
 • outsourcing van bedrijfsprocessen en ondersteunt bedrijven met de werving van vaste en uitzendkrachten en oplossingen voor tijdelijke krachten, hun aanvoerketen en arbeidsaanbod, beter bekend als "RPO", "MSP" of "Service Procurement Desk Services" ("Uitbestedingsdiensten"); en
 • andere consultancy-, technologie- en adviesdiensten met betrekking tot werving, met inbegrip van maar niet beperkt tot marktkennis, de toekomst van werk en talentontwikkeling ("Adviesdiensten"). 

 

3. Hoe is dit Beleid op mij van toepassing?  

We werken via een wereldwijd netwerk van gelieerde entiteiten en doen waar nodig beroep op leveranciers om ervoor te zorgen dat we onze klanten de beste oplossingen kunnen bieden. Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Robert Walters als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat wij het doel en de middelen bepalen wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor onze zakelijke doeleinden.

Vanwege de aard van de bedrijfsactiviteiten kan Robert Walters ook optreden als verwerker namens opdrachtgevers. Dit betekent dat wanneer een opdrachtgever ons daartoe opdracht geeft, we de verwerking van uw persoonsgegevens faciliteren namens die opdrachtgever. In dat geval worden de beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn op de persoonsgegevens beschreven in het individuele privacybeleid van de betreffende opdrachtgevers, en niet in dit Beleid. We raden u aan rechtstreeks contact met hen op te nemen en hun privacybeleid te lezen als u meer wilt weten over de privacy- en gegevensprocedures van deze opdrachtgevers.

Tenzij we anders aan u meedelen, geldt meer specifiek het volgende:

 • We treden op als verwerkingsverantwoordelijke wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor onze Wervingsdiensten en Adviesdiensten. Als we in het kader van onze Wervingsdiensten of Adviesdiensten uw persoonsgegevens delen met onze opdrachtgevers, is het waarschijnlijk dat onze opdrachtgevers uw persoonsgegevens ook als verwerkingsverantwoordelijke zullen verwerken. Onze opdrachtgevers kunnen in het kader van hun wervingsprocedure aanvullende persoonsgegevens bij u opvragen.
 • Wij zijn de verwerker en onze opdrachtgevers zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze Uitbestedingsdiensten. Wanneer we de rol van verwerker hebben, is het privacybeleid van onze opdrachtgever van toepassing. 
 • Als u een tijdelijke aanstelling van Robert Walters krijgt, is Robert Walters de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

 

Als u niet zeker weet wie verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens in artikel ‎17 van dit Beleid.

 

4. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Gegevensbeschermingswetten overal ter wereld hanteren verschillende definities voor 'persoonsgegevens', maar in het algemeen bedoelen we hiermee alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 

De persoonsgegevens die Robert Walters verzamelt, zijn afhankelijk van de omstandigheden waarin deze worden verzameld en worden bepaald door uw interactie met ons, onze opdrachtgevers en andere bronnen.  

We verzamelen alleen persoonsgegevens die we wettelijk mogen verzamelen. Onder de persoonsgegevens die we kunnen verzamelen vallen onder meer:

Type persoonsgegevens 
Omschrijving persoonsgegevens  
Identiteitsgegevens Uw aanspreektitel, voornaam, achternaam, meisjesnaam, geboortedatum, geslacht, foto, nationaal verzekeringsnummer (of het equivalent daarvan in uw land), nationaliteit en andere informatie over uw inwoner- en staatsburgerschap die nodig is om vast te stellen of u in een betreffend land mag werken, burgerlijke staat en aantal afhankelijke gezinsleden.
Contactgegevens Uw fysieke adres, e-mailadres, telefoonnummers en contactgegevens voor noodgevallen.
Historische gegevens Uw opleiding en referenties, arbeidsverleden, strafrechtelijk verleden, sociale media, vaardigheden, kwalificaties en resultaten van eventuele andere achtergrond- en antecedentenonderzoeken in landen waar de wet zulke onderzoeken toestaat.
Werkgerelateerde gegevens Uw huidige beloning, pensioen en personeelsbeloningen, het type rol waarnaar u op zoek bent, de werkgebieden waarin u interesse heeft, externe referenties (voor zover opgevraagd) en feedback uit sollicitaties en beoordelingen die wij of onze opdrachtgever na een sollicitatie of interview hebben vastgelegd.
Verificatiegegevens Een kopie van uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of ander identiteitsbewijs en gegevens van referenten.
Financiële gegevens De identificatiecode van uw bank, uw rekeningnummer, fiscale gegevens en kredietwaardigheidsbeoordelingen.
Gegevens over diversiteit In het kader van rapportageverplichtingen van de overheid kunnen we diversiteitsgegevens verzamelen over onder meer ras, etnische afkomst, godsdienstige of vergelijkbare overtuigingen en fysieke of geestelijke gezondheid, waaronder informatie over beperkingen.
Technische gegevens

 

Uw IP-adres (Internet Protocol), MAC-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, ingestelde tijdzone en locatie, type en versie van browserplug-ins, besturingssysteem, platform en locatiegegevens.

 

Profielgegevens De gebruikersnamen die u gebruikt voor toegang tot onze diensten, interesses die relevant zijn voor de diensten die we aan u verlenen en andere voorkeuren, inzichten of aspecten die we hebben afgeleid uit onze analyses en profilering van u.
Gebruiksgegevens Hoe u onze websites gebruikt, er interactie mee heeft, erop navigeert en wat u erop bekijkt. 
Marketinggegevens Uw communicatievoorkeuren en voorkeuren voor marketingberichten van onze externe partners en ons.
Gegevens van visumaanvragen Uw immigratiegeschiedenis (waaronder inwonerschap, immigratiestatus en reisgeschiedenis), verklaringen van goed gedrag (waaronder overtredingen, verklaringen en relevante informatie ten aanzien van gedragseisen), gezondheidsverklaringen en relevante informatie ten aanzien van gezondheidseisen.
Videobeelden Als er op of rondom onze bedrijfsterrein videobewaking wordt gebruikt, kunnen we, als de wet dit toestaat, videobeelden van u vastleggen. We kunnen u ook op video vastleggen als u een door ons georganiseerd evenement bijwoont en ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen. 

 

Gevoelige of speciale persoonsgegevens 

Tijdens het wervingsproces of in het kader van de door ons aangeboden diensten kunnen we persoonsgegevens verzamelen die in sommige landen worden beschouwd als gevoelige of speciale persoonsgegevens. We verzamelen gevoelige persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, ook als u expliciet toestemming heeft gegeven om dit soort persoonsgegevens te verwerken of als we wettelijk verplicht zijn om dit soort persoonsgegevens te verzamelen. 

Andere soorten gegevens

Voor onze eigen interne doeleinden en verbetering van onze diensten verzamelen, gebruiken en verwerken we ook "Geaggregeerde gegevens", zoals statistische of gebruiksgegevens (bijvoorbeeld over het gebruik van een websitefunctie). Geaggregeerde gegevens zijn mogelijk afgeleid van uw persoonsgegevens, maar in dat geval zijn alle persoonlijk identificeerbare kenmerken uit de gegevens verwijderd. Aangezien deze gegevens dus niet direct of indirect uw identiteit kunnen onthullen, worden deze niet als persoonsgegevens beschouwd.

Gegevens van kinderen

De leeftijd waarop iemand als kind wordt beschouwd, verschilt per land. We verzamelen normaal gesproken geen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar, aangezien onze diensten niet bedoeld zijn voor kinderen.

 

5. Hoe we persoonsgegevens verzamelen

De manieren waarop we uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, vallen in grote lijnen in de volgende categorieën:

a) Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt 

Over het algemeen verzamelen we persoonsgegevens rechtstreeks bij u. We verzamelen bijvoorbeeld persoonsgegevens wanneer u:

 • gebruikmaakt van onze diensten, waaronder het indienen van uw cv en het invullen van psychometrische tests of andere beoordelingen; 
 • persoonlijk contact met ons opneemt dan wel online of offline met ons communiceert, waaronder via telefoon, brief, fax, e-mail of onze websites;
 • zich registreert voor een Robert Walters-account via onze website; 
 • zich inschrijft voor, aanwezig bent bij en/of anderszins deelneemt aan onze evenementen (zoals carrièrebeurzen);
 • content en publicaties van Robert Walters downloadt, zich hierop abonneert of op een andere manier gebruikmaakt van deze content en publicaties, bijvoorbeeld door u te registreren voor vacaturemeldingen; 
 • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête die we organiseren; 
 • onze kantoren of terreinen bezoekt;
 • een verzoek om actie, ondersteuning of informatie indient, bijvoorbeeld door feedback te geven via e-mail of onze website; of
 • op een andere manier rechtstreeks met ons interactie heeft.

 

b) Informatie die we automatisch over u verzamelen 

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we, afhankelijk van de instellingen van uw apparaat of browser, automatisch bepaalde informatie van uw apparaat die ons helpt verkeer te meten, gebruikstrends te achterhalen en gegevensanalyses uit te voeren, op basis waarvan we onze websites en diensten kunnen verbeteren. Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën, zoals verder wordt uitgelegd in artikel 12 (Cookies en andere technologie) van dit Beleid.

De informatie die we automatisch verzamelen, kan onder meer bestaan uit uw IP-adres, locatie, browsertype en gebruiksgegevens over uw activiteit op onze websites, de bekeken pagina's en zoekopdrachten. 

c) Informatie die we via derden verkrijgen 

We kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen uit de volgende externe bronnen:

 • organisaties die, voor zover toegestaan in het rechtsgebied, screenings en achtergrondonderzoeken voorafgaand aan indiensttreding uitvoeren. We nemen alleen contact op met de referenten die u heeft opgegeven tijdens de sollicitatieprocedure en bij het gebruik van onze diensten; 
 • onze opdrachtgevers en hun externe leveranciers;
 • overheidsinstanties en toezichthouders, waaronder belastingautoriteiten en socialezekerheidsinstellingen;
 • externe leveranciers, waaronder andere wervings- en selectiebureaus, aanbieders van vacaturebanken, verzamelsites voor vacatures en leveranciers van beheerde services die deel uitmaken van onze aanvoerketen;
 • andere wervingsbureaus;
 • aanbieders van analysediensten, waaronder Google Analytics en diverse vacaturebanken; en
 • communicatieplatformen zoals Adobe Marketo, Cison en PR. 

 

d) Informatie die we via externe apps verkrijgen

We bieden u de mogelijkheid om u aan te melden bij of in te loggen op een Robert Walters-account met een LinkedIn- of Google-account ("Socialmedia-account"), zodat u snel en eenvoudig gebruik kunt maken van onze online diensten. Als u deze functie wilt gebruiken, verwerken we uw naam en het primaire e-mailadres van uw Socialmedia-account zoals bepaald in dit Beleid.

e) Openbaar beschikbare bronnen 

Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat in de rechtsgebieden waarin we actief zijn, kunnen we ook uit openbaar beschikbare bronnen persoonsgegevens over u verzamelen, waaronder:

 • uw identiteits- en historische gegevens op sociale media zoals LinkedIn, X (het voormalige Twitter) en Facebook;
 • uw identiteits- en contactgegevens uit bedrijfs-, handels- of kiesregisters; en
 • uw identiteit uit kwalificatie- en ledenlijsten van beroepsorganisaties.

 

6. Hoe we persoonsgegevens gebruiken

In het algemeen zullen we uw persoonsgegevens alleen gebruiken zoals de wet dat toestaat. We zullen de verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven of voor de doeleinden die we aan u uitleggen op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen. Deze omvatten het volgende: 

a) Voor kandidaten

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • loopbaan-, wervings- en/of bemiddelingsdiensten aan of namens u leveren;
 • uw gegevens koppelen aan vacatures die volgens ons bij u passen om uw geschiktheid voor die vacatures beoordelen;
 • u de mogelijkheid bieden om uw cv in te dienen, te solliciteren naar specifieke functie of u te abonneren op onze vacaturemeldingen zodat we u op de hoogte kunnen brengen van nieuwe relevante vacatures;
 • namens u naar vacatures solliciteren door uw persoonsgegevens naar opdrachtgevers te sturen;
 • het wervingsproces faciliteren als een opdrachtgever besluit dat uw sollicitatie doorgaat naar de volgende ronde;
 • contractuele verplichtingen aan onze opdrachtgevers nakomen; 
 • u informeren over relevante ontwikkelingen in de branche, evenementen, promoties en wedstrijden, en om andere relevante informatie te communiceren;
 • uw vragen en verzoeken beantwoorden;
 • talentonderzoeken uitvoeren; 
 • statistische analyses uitvoeren;
 • diversiteit bewaken;
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • rechtsvorderingen instellen of verdedigen;
 • screenings en achtergrondonderzoeken voorafgaand aan indiensttreding uitvoeren;
 • misdrijven voorkomen of opsporen in gevallen waarin de wet ons verplicht zulke controles uit te voeren; 
 • u aanvullende informatie over de arbeidsmarkt en arbeidskansen sturen die interessant voor u kan zijn; 
 • indien van toepassing, uw visumaanvraag en gerelateerde immigratiediensten voorbereiden en afhandelen; en
 • bedrijfsprocessen verbeteren en optimaliseren. Dit kan onder meer inhouden dat we uw interactie met onze diensten en website analyseren om onze diensten te ontwikkelen, te verbeteren en te leveren.

 

b) Voor zakelijke relaties (medewerkers van potentiële en huidige opdrachtgevers en leveranciers)

In uw hoedanigheid als vertegenwoordiger van het bedrijf dat een opdrachtgever, potentiële opdrachtgever, leverancier of potentiële leverancier van ons is (afhankelijk wat van toepassing is), worden uw persoonsgegevens door ons verzameld en verwerkt voor de volgende doelen:

 • wervings- en/of aanverwante bemiddelingsdiensten verlenen aan het bedrijf dat u vertegenwoordigt, met inbegrip van facturering en accountbeheer;
 • het wervingsproces vergemakkelijken voor het bedrijf dat u vertegenwoordigt;
 • onze contractuele verplichtingen nakomen tegenover het bedrijf dat u vertegenwoordigt; 
 • u informeren over relevante ontwikkelingen in de branche, evenementen, promoties en wedstrijden, en alle andere relevante informatie communiceren die volgens ons voor u van belang kan zijn met betrekking tot de arbeidsmarkt en/of onze diensten;
 • uw vragen beantwoorden; 
 • statistische analyses of enquêtes uitvoeren als het aanspreekpunt voor potentiële klanten en cliënten;
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • rechtsvorderingen instellen of verdedigen; 
 • misdrijven voorkomen of opsporen in gevallen waarin de wet ons verplicht zulke controles uit te voeren; en
 • bedrijfsprocessen verbeteren en optimaliseren. Dit kan onder meer inhouden dat we uw interactie met onze diensten en website analyseren om onze diensten te ontwikkelen, te verbeteren en te leveren.

 

c) Websitegebruikers

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • onze klantenservice en onze bedrijfsvoering verbeteren om ervoor te zorgen dat onze diensten nuttig en relevant voor u zijn (waaronder het aanpassen van onze websites aan uw wensen);
 • u informeren over onze wervingsdiensten voor alle gebieden waarop we actief zijn;
 • u informatie sturen waarvan u heeft aangegeven dat u die graag wilt ontvangen of u informatie sturen over producten of diensten die u afneemt. Zulke informatie kan onder meer bestaan uit:
  • digitale en gedrukte nieuwsbrieven;
  • e-mails over ons dienstenaanbod en lanceringen van nieuwe producten;
  • herinneringen over verlenging van uw producten of diensten; en
  • mogelijkheden om deel te nemen aan marktonderzoek.

 

Afhankelijk van de door u geselecteerde voorkeuren communiceren we met u per post, telefoon, sms, e-mail of via andere elektronische methoden, zoals sociale en digitale media. Hierbij kunnen we gebruiksgegevens gebruiken om deze berichten te personaliseren en relevant voor u te maken.

d) Referenten

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om de referenties van een kandidaat na te trekken.

Wanneer we uw persoonsgegevens moeten verzamelen en verwerken op grond van de wet of een contract dat we met u hebben gesloten, en u de vereiste persoonsgegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we mogelijk niet voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of ons contract met u nakomen, met inbegrip van het leveren van de diensten of informatie waarom u heeft verzocht.

 

7. Met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld

Met inachtneming van de lokale wet- en regelgeving die van toepassing is op Robert Walters in de rechtsgebieden waarin we actief zijn, kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken aan:

 • elk bedrijf van het merk Robert Walters;
 • potentiële werkgevers of opdrachtgevers;
 • andere wervingsbureaus of tussenpersonen die het aanbod van personeel beheren;
 • gegevensverwerkers van Robert Walters;
 • organisaties die screenings en achtergrondonderzoeken voorafgaand aan indiensttreding uitvoeren;
 • uw referenten;
 • uw vorige werkgevers en relevante opleidingsinstellingen;
 • beroepsorganisaties waarvan u lid bent of waardoor u bent geaccrediteerd;
 • overheidsinstanties en toezichthouders, waaronder belastingautoriteiten en socialezekerheidsinstellingen;
 • externe leveranciers en dienstverleners, inclusief aanbieders van vacaturebanken, verzamelsites voor vacatures en leveranciers van beheerde services die deel uitmaken van onze aanvoerketen; 
 • aan een andere persoon of partij met uw uitdrukkelijke toestemming voor de verstrekking; en
 • derden, wanneer we besluiten delen van onze activiteiten of activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Daarnaast kunnen we overgaan tot overname van of een fusie met andere bedrijven. Bij wijzigingen in onze bedrijfsstructuur kan een eventuele nieuwe eigenaar uw persoonsgegevens gebruiken zoals uiteengezet in dit Beleid.

 

We staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken. Ze mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de aangegeven doeleinden en moeten daarbij onze instructies volgen, die onder meer naleving van dit Beleid omvatten.

 

8. Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Indien u bent gevestigd in een regio waar een rechtsgrondslag is vereist voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk), hebben we een wettelijke basis nodig op grond van de toepasselijke wetgeving om uw persoonsgegevens te mogen verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer Robert Walters optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. Deze rechtsgrondslag is afhankelijk van de betreffende gegevens en de context waarin deze worden verwerkt.

In het algemeen zal Robert Walters uw informatie op de volgende manieren verzamelen en gebruiken:

Rechtsgrondslag  Toegestaan doel 
Toestemming: als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een of meer toegestane doelen. 

Bijvoorbeeld: 

 • Als u een website-account bij ons maakt; 
 • Als de wet ons verplicht uw uitdrukkelijke toestemming te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens; en 
 • Als u ons op een andere manier toestemming heeft gegeven. 
Wettelijke verplichting: als we uw persoonsgegevens moeten verwerken om aan een wettelijke of regelgevingseis te voldoen. 

Bijvoorbeeld: 

 • Om op grond van onze juridische verplichtingen achtergrondonderzoeken uit te voeren;
 • Om te voldoen aan onze nalevingsplichten op grond van fiscale en financiële wet- en regelgeving;
 • Om controles en rapportages op het gebied van gelijke kansen te kunnen uitvoeren;
 • Om samen te werken met toezichthouders en andere overheidsinstanties; en 
 • Om te voldoen aan alle andere verplichtingen die voor ons gelden volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van het bijhouden van een administratie en het bewaren van gegevens.
Contractuele noodzaak: als we uw persoonsgegevens moeten verwerken om onze verplichtingen tegenover u uit te voeren en na te komen in het kader van een contract dat we met u kunnen aangaan of zijn aangegaan.

Bijvoorbeeld: 

 • Om u in dienst te nemen of aan te stellen als u solliciteert naar een vacature bij ons; en
 • Om een overeenkomst te kunnen sluiten of een gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren als u een leverancier of externe adviseur bent. 
Gerechtvaardigde belangen: als we uw persoonsgegevens moeten verwerken om gerechtvaardigde bedrijfsbelangen te behartigen, op voorwaarde dat uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

Bijvoorbeeld: 

 • Om u onze wervingsdiensten te kunnen aanbieden en uw vaardigheden te kunnen vergelijken met de vacatures van onze opdrachtgevers;
 • Om u marketingmateriaal te sturen dat uw zoektocht naar werk ondersteunt; 
 • Om klachten en rechtsvorderingen af te wikkelen; 
 • Om passend achtergrondonderzoek uit te voeren als u een dienstverband/opdracht bij ons krijgt; 
 • Om uw persoonsgegevens te delen met de bedrijven die onder het merk Robert Walters actief zijn; 
 • Om uw persoonsgegevens te delen met onze externe dienstverleners; en 
 • Om uw persoonsgegevens te delen met potentiële werkgevers en andere opdrachtgevers (waaronder onze MSP-klanten), die vacatures kunnen aanbieden binnen hun organisatie. 

 

Afhankelijk van onze relatie met u kunnen we de verwerking van uw gegevens baseren op een of meer van de bovenstaande rechtsgrondslagen. Als u wilt weten op welke rechtsgrondslag we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens in artikel ‎17 van dit Beleid.

 

9. Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens altijd uitsluitend zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving en niet langer dan nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld of zo lang als we een geldig doel hebben om dit te doen, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudings-, audit- of rapportageverplichtingen. 

De relatie tussen u en ons betekent voor ons dat we uw loopbaan ondersteunen gedurende meerdere functies en opdrachten. Met het oog hierop kunnen we, als het in redelijkheid aannemelijk is dat we een doorlopende relatie zullen hebben, uw gegevens bewaren voor een periode die aanzienlijk langer is dan één plaatsing of opdracht.  

Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, zorgen we voor een passende en veilige verwijdering daarvan. Bij het vaststellen van een passende bewaartermijn voor persoonsgegevens nemen we de volgende factoren in aanmerking:

 • de hoeveelheid persoonsgegevens en de aard daarvan;
 • de gevoeligheid van de gegevens;
 • het mogelijke risico op schade als gevolg van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige bekendmaking van de persoonsgegevens;
 • de doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 • of we de betreffende doelen op andere manieren kunnen bereiken; en
 • de toepasselijke wettelijke vereisten.

 

In gevallen waarin we optreden als gegevensverwerker van onze opdrachtgever (de verwerkingsverantwoordelijke), bewaren we uw persoonsgegevens volgens de door de opdrachtgever voorgeschreven bewaartermijnen.

 

10. Uw rechten 

Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u misschien het recht om ons te vragen bepaalde acties uit te voeren in verband met persoonsgegevens die we over u hebben. Niet alle rechtsgebieden kennen privacyrechten toe. Of u al dan niet zulke rechten heeft, en wat de aard van die rechten is, wordt bepaald door meerdere factoren, waaronder het land waarin u zich bevindt en de toepasselijke privacywetgeving. Deze rechten kunnen het volgende omvatten:

Recht  Beschrijving van het recht 
Recht op informatie Het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te krijgen over de persoonsgegevens die we over u verzamelen, de manier waarop we deze gegevens gebruiken en beschermen, waaronder de derden met wie we deze gegevens delen, en uw rechten. Daarom geven we u de informatie in dit Beleid.
Recht op inzage  U kunt een kopie van uw persoonsgegevens en bepaalde andere informatie opvragen over de manier waarop we omgaan met uw gegevens en deze verwerken.
Recht op rectificatie/correctie U kunt een verzoek tot wijziging of correctie doen als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
Recht op verwijdering

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen (ook bekend als het "recht op vergetelheid"). Dit is geen absoluut recht. Er zijn omstandigheden waarin we ondanks een verzoek tot verwijdering uw gegevens misschien moeten blijven verwerken.

We verwijderen geen persoonsgegevens uit onze back-upbestanden die met het oog op rampherstel zijn gemaakt en niet eenvoudig toegankelijk zijn. 

Recht op inperking van het gebruik en de verwerking  U kunt mogelijk een verzoek doen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken, waaronder een verzoek om het bestand met uw persoonsgegevens te onderdrukken.
Recht op overdraagbaarheid  U kunt mogelijk een kopie van uw persoonsgegevens opvragen in een gestructureerd, machineleesbaar formaat, zodat u uw gegevens kunt overdragen aan een andere organisatie.
Recht om bezwaar te maken U kunt eventueel bezwaar maken tegen het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, in het bijzonder de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing en verwerkingen van persoonsgegevens voor bepaalde doelen op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor bepaalde verwerkingen en niet langer wilt dat we uw gegevens voor dat doel gebruiken (bijvoorbeeld elektronische marketingcommunicatie), kunt u uw toestemming voor dit gebruik op elk moment weer intrekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen op basis van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Rechten in verband met geautomatiseerde beslissingen

U kunt eventueel een verzoek doen om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking wanneer dit rechtsgevolgen of andere wezenlijke gevolgen voor u heeft.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om bij ons of bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land een klacht in te dienen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens.

 

Als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in artikel ‎17 van dit Beleid. 

Wanneer we legitieme verzoeken ontvangen van betrokkenen die volgens de geldende gegevensbeschermingswetten de op hen toepasselijke privacyrechten willen uitoefenen, zullen we binnen de eventuele wettelijke termijnen reageren.

Als de wet dit toestaat, kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor inzage in uw persoonsgegevens of de uitoefening van een ander privacyrecht dat op u van toepassing is. U hoort van ons of er kosten van toepassing zijn voordat we uw verzoek uitvoeren.

Daarnaast kunnen we bepaalde informatie opvragen om uw identiteit te verifiëren, om te controleren of u gerechtigd bent de in de bovenstaande tabel genoemde privacyrechten uit te oefenen en om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan een onbevoegde. 

 

11. Uw keuzes over marketing en reclame

U kunt zich op elk moment afmelden voor marketingcommunicatie die we versturen. U kunt dit recht uitoefenen via de afmeldopties die beschikbaar zijn in de marketingcommunicatie zelf of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in artikel ‎17 van dit Beleid. 

Houd hierbij rekening mee met het volgende:

 • Het kan even duren voordat we uw contactgegevens uit onze lijsten met marketingcommunicatie hebben verwijderd, dus het kan zijn dat u korte tijd na het indienen van uw verzoek nog correspondentie van ons krijgt; en
 • Als u zich afmeldt voor marketingcommunicatie, wordt u niet afgemeld voor belangrijke zakelijke communicatie met betrekking tot uw huidige relatie met ons, zoals serviceaankondigingen of beveiligingsinformatie.

 

12. Cookies en andere technologie

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (samen "Cookies") om persoonsgegevens over u te verzamelen en te gebruiken wanneer u onze website bezoekt en op onze website navigeert. Meer informatie over deze Cookies, waaronder de manier waarop we ze gebruiken en welke keuzes u heeft, vindt u in ons Cookiebeleid. 

Af en toe gebruiken we technologische filters om binnengekomen sollicitaties te sorteren en kandidaten te koppelen aan specifieke vacatures. Als de beoordeling van uw sollicitatie voor een belangrijk deel met technologische middelen is uitgevoerd, zullen we u dit laten weten. Als we in verband hiermee contact met u opnemen en u van mening bent dat we bij de beoordeling van uw sollicitatie nog andere aspecten moeten meewegen, kunt u die aan ons doorgeven.

 

13. Gegevensbeveiliging

We gebruiken een combinatie van beveiligde digitale faciliteiten en papieren dossiers om uw persoonsgegevens te bewaren.

We hanteren passende beveiligingsmaatregelen voor uw persoonsgegevens, waaronder bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies en onbedoelde vernietiging of beschadiging.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd die passende bescherming bieden tegen mogelijke schade als gevolg van ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onopzettelijk of onrechtmatig verlies, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of beschadiging en ongeoorloofde inzage in of bekendmaking of beschadiging van uw persoonsgegevens, waaronder:

 • sloten en beveiligingssystemen;
 • encryptie;
 • gebruikersnamen en wachtwoorden;
 • virusscanners;
 • auditprocedures en regelmatige controles van de gegevensintegriteit; en
 • registratie van bestandsbewerkingen.

 

We verlenen medewerkers, vertegenwoordigers, contractanten en andere externe partijen alleen toegang tot uw persoonsgegevens als ze die om zakelijke redenen nodig hebben. Ze moeten bij de verwerking van uw persoonsgegevens onze instructies opvolgen en de bovengenoemde toegangsmaatregelen toepassen. Daarnaast geldt voor deze partijen een geheimhoudingsplicht.

Met derden met wie we uw persoonsgegevens delen, spreken we beveiligingsgerelateerde maatregelen af als waarborg dat de verwerking door deze derden aansluit bij de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.

Daarnaast hebben we procedures ingesteld voor de omgang met vermeende inbreuken op persoonsgegevens en we zullen u en de betreffende autoriteit voor gegevensbescherming op de hoogte stellen als dat wettelijk verplicht is.

Als er volgens u er sprake is van misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, moet u dit direct bij ons melden via de contactgegevens in artikel ‎17 van dit Beleid.

 

14. Opslag en doorgifte van persoonsgegevens

Als wereldwijde organisatie kunnen we gegevens, zoals uw persoonsgegevens, opslaan en verwerken in de landen waarin we actief zijn of in andere landen waarin Robert Walters of zijn groepsmaatschappijen of dienstverleners kantoren hebben of personeel in dienst hebben. Het is ook mogelijk dat Robert Walters uw persoonsgegevens moet doorgeven aan groepsmaatschappijen, aannemers, dienstverleners en derden in verschillende landen en rechtsgebieden over de hele wereld, waaronder het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten gelden die afwijken van de wetten in uw land (en in sommige gevallen een lager niveau van bescherming bieden). We zullen steeds de juiste voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven. 

Persoonsgegevens afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte ("Persoonsgegevens uit het VK of de EER")

Gezien de internationale aard van onze bedrijfsactiviteiten kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens uit het VK of de EER door te geven naar gebieden buiten het VK en de EER. We kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld doorgeven aan bedrijven van het merk Robert Walters, dienstverleners en openbare of overheidsinstanties om onze wervingsdiensten uit te voeren en onze wettelijke verplichtingen na te komen. 

Tenzij we toestemming hebben of een uitzondering van toepassing is, zullen we voor doorgiften van Persoonsgegevens uit het VK of de EER naar landen buiten het VK en de EER waarvoor de Europese Commissie, de Britse autoriteiten of Zwitserland geen adequaatheidsbesluit hebben vastgesteld, passende beschermingsmaatregelen treffen, bijvoorbeeld door goedgekeurde contractuele bepalingen te gebruiken (zoals EU-modelclausules en het Britse addendum voor internationale gegevensoverdrachten). We verstrekken op verzoek informatie over de beschermingsmaatregelen die we hebben ingesteld.

Wij, onze dienstverleners en/of de derden aan wie we Persoonsgegevens uit het VK of de EER verstrekken, kunnen deze gegevens met inachtneming van passende beschermingsmaatregelen doorgeven naar gebieden buiten het VK en de EER. 

Persoonsgegevens afkomstig van buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte ("Persoonsgegevens van buiten het VK of de EER") 

Gezien de internationale aard van onze bedrijfsactiviteiten kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van buiten het VK of de EER door te geven naar gebieden buiten het oorspronkelijke gebied waarin de gegevens zijn verzameld (het "Oorspronkelijke gebied"). Om onze wervingsdiensten uit te voeren en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen we persoonsgegevens bijvoorbeeld internationaal doorgeven aan bedrijven van het merk Robert Walters, potentiële werkgevers, dienstverleners en openbare of overheidsinstanties in elk van de bovenvermelde landen. 

We zullen ervoor zorgen dat bij doorgifte van persoonsgegevens van buiten het VK of de EER naar gebieden buiten het Oorspronkelijke gebied voldaan wordt aan de toepasselijke wetgeving. Wij, onze dienstverleners en/of de derden aan wie we persoonsgegevens van buiten het VK of de EER verstrekken, kunnen deze gegevens met inachtneming van passende beschermingsmaatregelen doorgeven naar gebieden buiten het Oorspronkelijke gebied.

 

15. Privacybeleid van derden

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites en diensten die door derden worden onderhouden. De privacy- en gegevensbeveiligingsprocedures van zulke sites en/of diensten van derden worden door deze derden bepaald en vallen onder de privacyverklaringen van deze derden, en niet dit Privacybeleid.

In dit Beleid wordt uitgelegd hoe Robert Walters omgaat met uw persoonsgegevens. Lees ook het privacybeleid van de socialmedia-platforms en websites van derden die u gebruikt om websites van Robert Walters te openen. We raden u aan het privacybeleid van deze derden door te nemen voordat u persoonsgegevens verstrekt op deze sites.

 

16. Wijzigingen in dit Beleid

We kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen om ervoor te zorgen dat het onze huidige praktijken weerspiegelt en voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we afhankelijk van het belang van de aangebrachte wijzigingen passende maatregelen nemen om u te informeren. Als we wijzigingen aanbrengen in dit Beleid, zullen we de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Beleid aanpassen. We raden u aan deze pagina van tijd tot tijd te controleren zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

17. Contact met ons opnemen

Neem contact met ons op als u vragen heeft over dit Beleid of onze privacyprocedures, of als u een verzoek wilt doen om uw privacyrechten te gebruiken:

E-mail:

Afrika en het Midden-Oosten dataprotection@robertwalters.com
Australië en Nieuw-Zeeland ANZPrivacyOfficer@robertwalters.com.au
Brazilië DataProtectionBR@RobertWalters.com
Europese Economische Ruimte (EER) en het VK dataprotection@robertwalters.com
Chinese regio en Zuidoost-Azië (India, Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Thailand en Vietnam) ContactSEAC@robertwalters.com
Japan  privacy@robertwalters.co.jp
Singapore  SingaporeDPOs@robertwalters.com.sg
Zuid-Korea privacy@robertwalters.co.kr
Zwitserland dataprotection@robertwalters.com
VS en Canada dataprotection@robertwalters.com
Brazilië, Chili en Mexico dataprotectionLATAM@robertwalters.com

 

Onze plaatselijke vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk is: 

Richard Harris – Data Protection Officer (DPO)

DPO@robertwalters.com

Onze plaatselijke vertegenwoordiger in de EU is: 

Sandy Scott  
eu.representative@robertwalters.com

 

18. Landspecifieke informatie 

Dit gedeelte biedt aanvullende informatie op dit Beleid en is van toepassing als u zich in een van de volgende landen bevindt. 

Australië

U kunt als volgt een klacht indienen als u denkt dat we uw persoonsgegevens verkeerd hebben behandeld: 

 • We zullen ontvangst van uw klacht bevestigen en binnen 30 dagen reageren. 
 • We ondernemen stappen om te controleren of de klacht en de aan ons verstrekte contactgegevens juist zijn.
 • Indien nodig vragen we extra informatie over de klacht op.
 • Als de klacht kan worden verholpen via de procedures voor inzage en correctie of langs een andere weg, zullen we dit als mogelijke oplossing aan u voorstellen (zo nodig op vertrouwelijke basis en onder voorbehoud van alle rechten).
 • Als we niet binnen 30 dagen op uw klacht reageren, of als we uw klacht niet kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen bij het kantoor van de Australische Information Commissioner.
Duitsland

In aanvulling op artikel ‎8 van dit beleid geven we de volgende extra toelichting op de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • Als we uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dient artikel 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Robert Walters, dient artikel 6(1)(b) als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
 • Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Robert Walters is onderworpen, dient artikel 6(1)(c) als rechtsgrondslag.
 • Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Robert Walters of een derde partij, geldt artikel 6(1)(f) als rechtsgrondslag voor de verwerking, behalve wanneer uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan die belangen.
Japan

In aanvulling op artikel 9 van dit Beleid zal Robert Walters uw persoonsgegevens gedurende een commercieel redelijke termijn bewaren en zo lang als we een legitieme zakelijke reden daartoe hebben in verband met de doeleinden zoals uiteengezet in dit Beleid.

We zullen redelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens correct en actueel te houden tijdens de periode dat we uw informatie bewaren. Als u wijzigingen in uw persoonsgegevens aan ons wilt doorgeven of als u onjuiste of verouderde gegevens over u wilt bijwerken waarvan u denkt dat we deze in ons bezit hebben, neemt u contact met ons op via onze gegevens in artikel ‎17 van dit Beleid. 

Vasteland van China

In het kader van dit Beleid hebben verwijzingen naar "persoonsgegevens", "gevoelige of speciale persoonsgegevens", "verwerken/verwerking", "gegevensverwerker" en "toezichthoudende autoriteit" dezelfde betekenis als "persoonlijke informatie", "gevoelige persoonlijke informatie", "verwerken/verwerking", "vertrouwde partij" en "toezichthoudende autoriteit" zoals gedefinieerd in de Wet bescherming persoonsgegevens van de Volksrepubliek China (de Personal Information Protection Law, "PIPL"). 

De in China gevestigde verwerker van persoonlijke informatie die verantwoordelijk is voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens, is Robert Walters Talent China Limited ("we/wij").

Door akkoord te gaan met dit Beleid, stemt u ermee in dat we uw persoonlijke informatie verwerken volgens dit Beleid. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen we afzonderlijke toestemming aan u vragen voordat we onder andere gevoelige persoonlijke informatie over u verwerken, persoonlijke informatie over u aan andere verwerkers van persoonlijke informatie verstrekken en uw persoonsgegevens exporteren.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Naast de typen persoonsgegevens die in artikel 4 van dit Beleid worden opgesomd, kunnen we uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden verzamelen en gebruiken: 

 • Personeelsadministratie: we kunnen uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, gedetailleerd adres, personeelsnummer, nationaliteit, burgerservicenummer, identificatienummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, contactpersoon in noodgevallen, foto's, familiegegevens, gezondheids- en medische gegevens, religieuze overtuiging, burgerlijke staat en strafblad verzamelen en verwerken.
 • Salarisadministratie: we kunnen uw ID-informatie en financiële informatie zoals uw bankrekening verzamelen en verwerken.
 • Talentacquisitie: we kunnen uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, identificatienummer, nationaliteit, geboortedatum, leeftijd, geslacht, arbeidsverleden, kwalificaties, foto's en beeltenis verzamelen en verwerken.

 

Verwerking van gevoelige persoonlijke informatie

Met betrekking tot de "gevoelige of bijzondere persoonlijke informatie" waarnaar wordt verwezen in artikel ‎4 van dit Beleid, zullen we uw gevoelige persoonlijke informatie alleen verwerken als er een specifiek doel en voldoende grond is om dit te doen en op voorwaarde dat er strikte beschermingsmaatregelen worden genomen. Op het vasteland van China kunnen we gevoelige persoonlijke informatie van u verzamelen en verwerken, waaronder uw medische en gezondheidsgegevens en financiële rekening.  

U begrijpt en bent ervan op de hoogte dat gevoelige persoonlijke informatie persoonlijke informatie is die in geval van openbaarmaking of illegaal gebruik gemakkelijk ertoe kan leiden dat de menselijke waardigheid van een natuurlijke persoon wordt geschonden of de veiligheid van deze persoon of eigendommen in gevaar wordt gebracht. Behalve wanneer de toepasselijke wetgeving anders voorschrijft, zullen we aparte toestemming vragen om uw gevoelige persoonlijke informatie te verwerken vóórdat we tot verwerking daarvan overgaan. 

Als u de ouder of voogd bent van een minderjarige jonger dan 14 jaar ("Kind"), zullen we uw afzonderlijke toestemming vragen voordat we de persoonlijke informatie van het Kindverwerken.

Rechtsgrondslagen

Afhankelijk van onze relatie met u baseren wij ons, voor zover van toepassing, op een of meer van de volgende rechtsgrondslagen:

 • als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke informatie te gebruiken;
 • als de verwerking noodzakelijk is om ons personeelsbeleid uit te voeren in overeenstemming met de arbeidswet- en regelgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten die zijn ontwikkeld in overeenstemming met de wet;
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering of nakoming van de overeenkomst waarbij u partij bent;
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen;
 • als de verwerking noodzakelijk is om te reageren op volksgezondheidscrises of om in noodsituaties het leven, de gezondheid en de veiligheid van natuurlijke personen te beschermen;
 • als we verslag doen van actualiteiten, de publieke opinie monitoren en andere handelingen van algemeen belang uitvoeren, en persoonlijke informatie binnen een redelijke reikwijdte verwerken;
 • als de persoonlijke informatie die u zelf heeft vrijgegeven of andere persoonlijke informatie die wettelijk is gepubliceerd, binnen een redelijke reikwijdte wordt verwerkt in overeenstemming met de PIPL; of
 • in enige andere omstandigheden waarin de wet- of regelgeving voorziet.

 

In de meeste gevallen verwerken we uw persoonlijke informatie op basis van uw toestemming of voor personeelsmanagement.

Met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld

We kunnen de verwerking van uw persoonlijke informatie toevertrouwen aan derden zoals vermeld in artikel ‎7 van dit Beleid voor de doeleinden zoals uiteengezet in artikel ‎6 van dit Beleid. Wanneer uw persoonlijke informatie wordt verstrekt aan andere derden die onafhankelijk het doel en de middelen voor de verwerking kunnen bepalen, zullen we u de door de toepasselijke wetgeving vereiste informatie aan u meedelen en uw afzonderlijke toestemming verkrijgen of ons baseren op andere passende rechtsgronden.

Export van persoonlijke informatie

Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf kan het voorkomen dat we uw persoonlijke informatie moeten doorgeven aan een bedrijf van het merk Robert Walters buiten uw woonland om onze diensten te kunnen verlenen en aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. 

Wanneer persoonlijke informatie wordt overgedragen naar een rechtsgebied buiten het Chinese vasteland, wordt uw persoonlijke informatie beveiligd door passende beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, waaronder, indien van toepassing, het uitvoeren van een effectbeoordeling voor persoonlijke informatie, het afsluiten van het standaardcontract gepubliceerd door de toezichthoudende autoriteit voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen de Robert Walters-entiteit op het Chinese vasteland en de overzeese ontvanger, en het deponeren van het standaardcontract in overeenstemming met relevante regelgevende vereisten. Voor zover de toepasselijke wetgeving dat vereist, zullen we u om afzonderlijke toestemming vragen voordat uw persoonlijke informatie wordt geëxporteerd. Meer specifiek kunnen we uw persoonlijke informatie exporteren naar de volgende overzeese ontvangers:

Naam: Robert Walters Operations Limited

Contactgegevens: dataprotection@robertwalters.com

Doel en methode: Voor de doeleinden zoals omschreven in artikel ‎6 van dit Beleid ("Hoe we persoonsgegevens gebruiken"), moet Robert Walters dienstverleners buiten China inschakelen om uw persoonlijke informatie te verwerken en met het oog hierop dus uw persoonlijke informatie exporteren.

Type persoonlijke informatie: Raadpleeg artikel ‎4 van dit Beleid ("Welke persoonsgegevens verzamelen we?"). 

Bewaartermijn: Raadpleeg artikel ‎9 van dit Beleid ("Bewaren van gegevens")

Land of regio: Verenigd Koninkrijk

Thailand Raadpleeg artikel ‎14 van dit Beleid getiteld "Persoonsgegevens afkomstig van buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte ('Persoonsgegevens van buiten het VK of de EER')". 
Verenigde Staten van Amerika, Californië

De gegevensverwerkingsactiviteiten die we uitvoeren met de persoonlijke informatie van inwoners van Californië ("Californische gegevens") vallen momenteel niet onder de California Consumer Privacy Act (CCPA). Als dit in de loop van de tijd verandert, zullen we dit Beleid dienovereenkomstig aanpassen. 

U kunt erop vertrouwen dat we bij de verwerking van Californische gegevens ernaar streven om de best practices uit onze branche toe te passen. 

Vietnam

Kennisgeving over de verwerking van persoonsgegevens

De inhoud van dit gedeelte over Vietnam vormt samen met de bovenstaande inhoud van dit Beleid een volledige kennisgeving over de verwerking van persoonsgegevens. Hierin vindt u onder meer de volgende informatie:

(i) De typen persoonsgegevens (inclusief gevoelige persoonsgegevens) die worden verwerkt (zoals vermeld in artikel ‎4 van dit Beleid);

(ii) Hoe persoonsgegevens worden verwerkt en de verwerkingsmethoden (zoals vermeld in artikel ‎5 en ‎6 van dit Beleid)

(iii) De partijen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens (zoals vermeld in artikel ‎7 van dit Beleid); 

(iv) De bewaring, inclusief de begin- en eindtijd van de verwerking van persoonsgegevens (zoals vermeld in artikel ‎9 van dit Beleid); en

(v) Uw rechten en plichten (zoals hieronder uiteengezet in dit deel van artikel ‎18 Landspecifieke informatie).

Dit geeft u als betrokkene de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op informatie;
 • recht om toestemming te geven;
 • recht op inzage;
 • recht om toestemming in te trekken;
 • recht op verwijdering;
 • recht om de gegevensverwerking te beperken;
 • recht om gegevens te ontvangen;
 • recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerkingen;
 • recht om klachten in te dienen, melding te doen en juridische procedures aan te spannen; 
 • recht om schadevergoeding te eisen; en
 • recht op zelfbescherming.

 

Daarnaast heeft u de volgende verplichtingen:

 • uw persoonsgegevens beschermen; 
 • persoonsgegevens van anderen respecteren en beschermen;
 • volledige en nauwkeurige persoonsgegevens verstrekken wanneer u instemt met de verwerking van persoonsgegevens; en
 • meewerken aan het voorkomen en bestrijden van overtredingen van de regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Door in te stemmen met dit Beleid, erkent en bevestigt u dat u volledig op de hoogte bent van uw rechten en plichten met betrekking tot persoonsgegevens die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving van Vietnam.  

Tijdens de verwerking van persoonsgegevens hanteren we passende technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en het risico van verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of wijziging van die gegevens te beperken. Dit neemt niet weg dat gegevensverlies en informatielekken alsnog kunnen voorkomen door technische redenen, kwaadwillende partijen, onwettige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking, gebruik of andere onvoorziene omstandigheden die buiten onze macht liggen. Geen enkele internetverbinding is 100% veilig of vrij van fouten. Opgeslagen gegevens zijn ook niet vrij van kwetsbaarheden. Robert Walters kan de veiligheid van onze websites, databases of diensten niet garanderen en kan evenmin garanderen dat de door u verstrekte informatie niet wordt onderschept wanneer deze via internet naar ons wordt verzonden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen we eventuele inbreuken binnen de wettelijke termijn melden aan de betrokken partijen en de bevoegde autoriteiten.

Als er volgens u er sprake is van misbruik, verlies van of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, moet u dit direct bij ons melden via de contactgegevens in artikel ‎17 van dit Beleid.