De huidige stand van zaken omtrent de interimwetgeving

Meeting met tablet

Bij de introductie in 2016 zorgde de Wet DBA voor veel opschudding onder werkgevers en interim professionals. Tot begin 2020 is de handhaving op de Wet DBA opgeschort. Wel startte de Belastingdienst eind 2019 al met verscherpt toezicht. Het streven van het kabinet is om op 1 januari 2021 de Wet DBA te vervangen door de nieuwe maatregelen. Tot die tijd is de Wet DBA van kracht.

Wat houdt de Wet DBA in?

Onder de Wet DBA toetst de Belastingdienst of er sprake is van een arbeidsrelatie of fictieve dienstbetrekking, waarbij de zelfstandige in feite in loondienst is bij de opdrachtgever. Interim professionals kunnen echter zonder risico aan de slag bij een opdrachtgever met de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van Robert Walters. Deze overeenkomst helpt interim managers om als zzp’er werkzaamheden te verrichten binnen de lijnen van de Wet DBA. De enige voorwaarde hierbij is dat in de praktijk daadwerkelijk volgens de modelovereenkomst wordt gewerkt.

Handhaving in het geval van kwaadwillendheid

De Belastingdienst ziet organisaties als kwaadwillend wanneer zij opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid laten ontstaan of laten voorbestaan, terwijl men had kunnen weten dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. In zulke gevallen kan de Belastingdienst ook voor januari 2020 al naheffingsaanslagen opleggen. 

DBA Compliancy Process

Robert Walters adviseert opdrachtgever en opdrachtnemer bij start van de opdracht over hoe er binnen de richtlijnen van de Wet DBA gewerkt kan worden. Daarbij besteden wij extra aandacht aan de opdrachtomschrijving zodat de afspraken over de samenwerking gedurende de opdracht helder zijn voor beide partijen.

Checklist interim wetgeving

Met de onderstaande richtlijnen werk je als interim professional binnen het kader van de Wet DBA, en is er voor de opdrachtgever geen risico op naheffingen.

1. Vraag de opdrachtgever om duidelijke instructies over het gewenste resultaat van de opdracht. Je bepaalt zelf de manier waarop je te werk gaat om dit resultaat te bereiken.

2. Schuif alleen aan bij (werk-)overleg dat van belang is voor het resultaat van jouw opdracht.

3. Voer voortgangsgesprekken met de opdrachtgever. Je dient niet beoordeeld te worden door de opdrachtgever en er vinden geen functioneringsgesprekken plaats.

4. Zorg ervoor dat je zelf je werktijden kunt bepalen. Je hoeft geen toestemming te vragen om één of meerdere dagen afwezig te zijn.

5. Zorg ervoor dat je zelf een vervanger kunt sturen als dit nodig is in geval van afwezigheid. Deze vervanger moet voldoen aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn in de interimovereenkomst.

6. Neem de hulpmiddelen die je nodig hebt om de opdracht uit te voeren zelf mee, of betaal voor de apparatuur en materialen die je gebruikt bij de opdrachtgever.

7. Declareer alleen je daadwerkelijk gewerkte uren. Registreer geen uren die je maakt om eventuele gemaakte fouten te herstellen.

8. Als je tijdens je werkzaamheden schade veroorzaakt, vergoed deze dan zelf.

9. Betaal voor deelname aan (in-house) cursussen of trainingen. Je bent niet verplicht om deel te nemen aan door de opdrachtgever georganiseerde trainingen.

10. Neem geen kerstpakket of andere presentjes aan en ga niet naar feesten, afdelingsuitjes en algemene personeelsbijeenkomsten.

Meer informatie

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met senior manager Ewout van de Bult via ewout.vandebult@robertwalters.com of tel. 020 644 4655.

 

Carrière advies 

»

Vacaturemelding aanmaken 

»

Refer a friend 

»

Vacatures 

»

Salary Survey 

»

Aanbevolen vacatures