109 Article(s) found

Robert Walters' neurokantoor in De Telegraaf: 'Het moet hier leuker zijn dan thuis'

Een rapportage over het nieuw geopende kantoor van Robert Walters Amsterdam, waarvan de inrichting gebaseerd is op neurowetenschappelijk onderzoek.

Robert Walters opent eerste ‘neurokantoor’ ter wereld

'Je kunt tegenwoordig overal werken, maar wij willen onze mensen samenbrengen op een plek waar zij zichzelf kunnen overtreffen’, aldus Jose Bokhorst, Managing Director.

Dit staat banking specialisten te wachten in 2023

Aangescherpte wet- en regelgeving binnen de bankensector zorgt voor vraag naar ervaren specialisten. Ton van der Kooi geeft een overzicht van arbeidsmarkttrends in 2023.

Financiële professionals veranderen op grote schaal van baan

Financials veranderen op grote schaal van baan. Nienke Sterk, recruitment consultant finance, licht toe wat deze switchingsbereidheid betekent voor zowel werknemers als werkgevers.

Quiet quitting en quiet firing: nieuwe machtstrijd op de werkvloer?

Quiet quitting en quiet firing zijn nieuwe trends op de arbeidsmarkt.. Rian van den Luitgaarden licht toe waar deze trends vandaan komen, wat de gevolgen zijn en wat je eraan doet als organisatie.

HR managers in sleutelpositie op krappe arbeidsmarkt

HR wordt steeds vaker gezien als een belangrijke strategische pijler. Hierdoor hebben HR-afdelingen steeds meer HR professionals nodig. Charlotte Evers geeft advies.