Hier moet je als CFO op letten om je team bijeen te houden

CFO-with-team

Door de coronacrisis en andere maatschappelijke ontwikkelingen veranderen ook de voorkeuren en wensen van financials. Wat vinden financiële professionals juist nu belangrijk in hun werk? Hoe bind je deze groep ook in de toekomst aan jouw organisatie? En hoe trek je straks nieuw talent aan?

 

 

Financials willen ook na de pandemie flexibel werken

In een enquête gehouden door Robert Walters onder 5.500 werknemers en 2.200 bedrijven in 31 landen gaf 74% van de finance leaders aan dat thuiswerken de grootste verandering was voor financiële afdelingen als gevolg van de coronacrisis. 

Natuurlijk had de overgang naar flexibel werken op veel afdelingen een grote impact, maar van alle backofficefuncties waren financials vóór de pandemie een van de beroepsgroepen waar thuiswerken het minst wortel had geschoten. Slechts achttien procent van de financiële professionals gaf aan ook pre-corona al volledig vrij te zijn geweest om thuis te werken. 

Maar het massale thuiswerkexperiment is bevallen: ruim twee derde (70%) van de financials wil ook na de pandemie vaker thuiswerken. Zeventien procent wil dat zelfs fulltime doen. 

En daar wringt voor veel CFO’s en senior managers binnen finance nu nog de schoen. Zij zijn bang dat werknemers thuis minder productief zijn (62%), vinden flexibel werken moeilijk te combineren met de traditionele bedrijfscultuur (59%) of maken zich zorgen over de kwaliteit van, of het gebrek aan, IT-middelen en de digitale infrastructuur (30%).

Tegelijkertijd blijkt uit verschillende onderzoeken dat de productiviteit van werknemers niet lijdt onder thuiswerken. En ook een andere grote bottleneck, het op afstand werken met gevoelige financiële data, lijkt een minder groot probleem te worden. Doordat thuiswerken door de pandemie de norm is geworden, hebben bedrijven veel sneller geïnvesteerd in de cloud en in beveiligde online systemen dan aanvankelijk gepland. Volgens Gartner, een onderzoeks- en adviesbureau, gaven bedrijven afgelopen jaar meer dan 330 miljard dollar uit aan technologieën die het thuiswerken faciliteren. Nog eens 124 miljard dollar ging op aan technologieën met betrekking tot  ‘security and risk management’.

Om aan de wens van zowel financials als CFO’s en senior managers te voldoen, moet de laatste groep dus een evenwicht vinden tussen enerzijds het kantoor en anderzijds flexibel werken. 

Inclusiviteitsbeleid belangrijk voor keuze werkgever

In startersfuncties binnen finance en accounting ligt de man-vrouwverhouding ongeveer gelijk. De verhouding wordt echter steeds schever wanneer het om seniorposities gaat. Momenteel wordt slechts twintig procent van de finance-leiderschapsrollen wereldwijd vervuld door een vrouw.

Maar maatschappelijke ontwikkelingen hebben er de laatste jaren juist voor gezorgd dat er ook door financials kritischer wordt gekeken naar diversiteit en inclusiviteit bij hun (toekomstig) werkgever. Een derde van de financiële professionals geeft in ons onderzoek zelfs aan dat het inclusiviteitsbeleid van een organisatie een rol speelt bij het wel of niet accepteren van een baan. Om nieuw talent aan te trekken (en te behouden) doen CFO’s en senior managers binnen finance er dus goed aan om een doordacht diversiteits- en inclusiviteitsbeleid in te voeren.

Employee Value Proposition 

Wereldwijd moeten organisaties flink werken om finance-talent aan te trekken en te behouden. Het helpt om dan een goed Employee Value Proposition (EVP) op te stellen. Met een EVP maak je duidelijk waar jouw bedrijf voor staat en wat werknemers kunnen verwachten als ze bij jouw organisatie komen werken. Dan gaat het niet alleen om salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook om zaken als normen en waarden, verantwoord ondernemen, visie en bedrijfscultuur.

Uit onze enquête blijkt dat financials vooral worden aangetrokken door een fijne bedrijfscultuur en goede doorgroeimogelijkheden. De hang naar een prettige bedrijfscultuur toont zich onder andere via de wens om te werken bij een organisatie waar een goede balans heerst tussen werk en privé (48%), waar werk wordt gemaakt van inclusiviteit (31%) en waar inspirerende collega’s zijn (29%). Tegelijkertijd vinden financials ook uitdagend werk (29%) en investeringen in trainingen en vaardigheden (22%) belangrijk.

Bij het opstellen van een EVP is het voor CFO’s en senior finance managers belangrijk om aandacht te besteden aan deze onderwerpen. Zo houd je financials die al bij je werken tevreden én heb je straks een streepje voor in de strijd om nieuw talent.  

Meer informatie

Het volledige rapport ‘The Future of the Finance Function’ verschijnt binnenkort. Kijk voor meer relevante CFO-content op onze CFO-pagina.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via +31 (0) 20 644 4655 of netherlands@robertwalters.com.

Recruitment advies 

»

Salary Survey 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»