Arbeidsmarkt voor financials herstelt zich vanwege toegenomen werkdruk door pandemie

Martijn-Boet

Door de coronacrisis nam de werkdruk voor financials enorm toe. Dat zorgde in het najaar van 2020 voor een vlot herstel van het aantal finance vacatures, al is het pré-covid niveau nog niet gehaald. Vooral twee specifieke vaardigheden zijn op dit moment enorm in trek, ziet recruitment consultant Martijn Boet.

  

 

 

Die toename van de werkdruk voor financials, waar lag dat aan?

“Bedrijven hadden én hebben door de pandemie bovengemiddeld veel behoefte aan extra informatie, analyses en duiding van financiële cijfers, en dat zorgt voor allemaal extra werkzaamheden voor financials. Die toegenomen werkdruk is denk ik een van de redenen dat er in de tweede helft van 2020 een fors herstel is geweest op de arbeidsmarkt voor accounting & finance, nadat in maart en april veel vacatures waren stopgezet.

Uiteindelijk ligt het aantal vacatures op dit moment nog niet op hetzelfde niveau als voor de pandemie, maar vergeleken met de situatie in het tweede kwartaal van 2020 is de situatie een stuk beter.”

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt voor financiële professionals zich in 2021?

“Dat is natuurlijk de million dollar question. Hoe langer de pandemie voortduurt, des te groter zijn de negatieve langetermijngevolgen. 

Voorlopig denk ik dat die extra werkdruk voor financials niet verdwijnt en dat de vraag naar deze professionals dan ook stabiel blijft. Maar dan ga ik er wel vanuit dat we niet in een zwaardere crisis belanden waarin bedrijven massaal gaan reorganiseren of zelfs omvallen.

Aan de andere kant: als het vaccineren in 2021 voorspoedig verloopt kan dat ook voor een economische opleving zorgen die juist positief uitpakt voor de werkgelegenheid van finance professionals.” 

Zijn professionals zelf happig op een overstap in deze tijden?

“Professionals met een seniorpositie, bijvoorbeeld group controller of financieel directeur, veranderen nu minder snel van baan. Enerzijds zijn zij loyaal aan hun werkgever en willen ze hun organisatie helpen de huidige storm te doorstaan, anderzijds vinden ze het risico te groot om nu een overstap te wagen.

Als ze toch van baan wisselen, proberen zij op dit moment wel extra zekerheden uit te onderhandelen met hun nieuwe werkgever. Denk aan een vast contact zonder proeftijd. Of aan een ‘risico-premie’, een extra beloning voor het maken van de overstap in deze tijden. Dit gebeurt voornamelijk als er wordt overgestapt naar bedrijven die zwaarder door de coronacrisis zijn getroffen. 

Tegelijkertijd zijn er ook financials die juist vanuit een zwaarder getroffen sector, bijvoorbeeld retail, over willen stappen naar een bedrijfstak met meer financiële zekerheid en stabiliteit. Zij zullen minder de nadruk leggen op groei in salaris, maar meer op zekerheid in het algemeen.

Juniors en mediors wagen op dit moment sowieso wat makkelijker de sprong, ook omdat er voor hen wat meer vacatures openstaan dan voor seniors.”

Wat zijn jouw verwachting rondom de salarissen van financials?

Voor de uitbraak van covid zaten de salarissen voor juniors en mediors enorm in de lift als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt, maar na het eerste kwartaal van 2020 veranderde dat beeld. Die groei van de salarissen vlakte af omdat er minder vraag was naar financials, en het aantal vacatures ligt dus nog altijd lager dan pré-corona. 

Daarnaast gaan bedrijven in deze tijden behoedzamer om met de financiën: zij moeten bedenken of het wel verantwoord is om nu flinke salarisstijgingen door te voeren. Door deze combinatie denk ik dat de salarissen voor juniors en mediors in 2021 niet zullen stijgen, dat zou mij erg verbazen.”

Is de situatie hetzelfde voor seniors?   

“Voor hen verwacht ik ook geen stijging in de beloningen. De vraag naar seniors loopt op dit moment al wat terug, terwijl er in 2021 mogelijk wel meer professionals op de arbeidsmarkt komen vanwege reorganisaties of herstructureringen. En ook is er misschien concurrentie van interimmers die in deze periode op zoek zijn naar de veiligheid van een vaste baan. 

Voor een hele goede financial moet een werkgever altijd bereid zijn om iets extra’s te betalen, maar over de hele linie verwacht ik dat de salarissen vlak blijven.”

Welke skills zijn op dit moment het meest gezocht?

“Twee specifieke vaardigheden die binnen accounting & finance enorm in trek zijn, zijn financial modelling en data analytics. 

Modelling is op dit moment gewild, omdat er daardoor toekomstscenario’s op papier gezet kunnen worden waarbij allerlei variabelen worden meegewogen. Op die manier kun je bijvoorbeeld proberen grote risico’s te vermijden.

Data analytics en data management zijn belangrijk omdat het nu van cruciaal belang is om directies en management van correcte informatie te voorzien. Dit geeft bedrijven de basis om de juiste koers te varen en eventuele schaarse kansen direct te benutten. Controllers die uitblinken op dat snijvlak van finance en IT, richting informatievoorziening, zijn op dit moment erg gewild.”

Meer informatie

Vraag nu toegang aan tot de Robert Walters Salary Survey 2021 - een digitaal platform met een uitgebreid overzicht van arbeidsmarktcijfers en salaristabellen per vakgebied.

Wilt u persoonlijk advies met betrekking tot het werven van finance professionals? Neem dan contact op met Martijn Boet via 020 644 4655 of martijn.boet@robertwalters.com.

CFO's 

»

Salary Survey 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»