Krapte op arbeidsmarkt voor juniors en mediors door groeiende vraag vanuit bedrijfsleven

Joyce-Toeset

In onzekere tijden is een goede legalafdeling van groot belang. Het aantal juridische vacatures neemt dan ook fors toe, met name binnen het bedrijfsleven. Vooral juniors en mediors worden veel gevraagd. Daar begint nu zelfs krapte te ontstaan op de arbeidsmarkt, vertelt senior manager legal division van Robert Walters.

 

 

 

Die grote vraag naar juniors en mediors, zag je dat aankomen?

“Wel binnen de advocatuur en het notariaat. Daar is al jaren veel vraag naar deze professionals, dus dat is helemaal geen verrassing. Het is wel bijzonder dat er nu ook binnen het bedrijfsleven krapte op de arbeidsmarkt begint te ontstaan op junior- en mediorniveau, dat hebben we eigenlijk tot op heden niet ervaren.”

Hoe verklaar je dat dit nu toch gebeurt?

“Het belang van een goede legalafdeling is alleen maar groter geworden door de coronacrisis. Die afdelingen zijn nodig aangezien contractmanagement, het mitigeren van bedrijfsrisico’s, het voorbereiden van herstructureringen en het juridisch begeleiden van diverse projecten steeds belangrijker worden voor organisaties. Daarnaast speelt ook het financiële plaatje mee: juniors en mediors zijn natuurlijk goedkoper dan seniors. En je kan hen meer ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden bieden .”

Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt voor juniors en mediors?

“Daar beginnen echt tekorten te ontstaan. De vraag groeit heel sterk, maar het aanbod niet. Juristen zijn over het algemeen risicomijdend en kiezen in deze tijden nog vaker om te blijven zitten waar ze zitten. Daarbovenop was er de laatste jaren weinig instroom. Die combinatie zorgt ervoor dat vraag en aanbod niet in balans zijn.

Gaan we dit terugzien in de salarissen?

“Ja, junior- en mediorjuristen krijgen in 2021 keuze uit diverse aanbiedingen. Zij kunnen een hogere beloning vragen, al dan niet in combinatie met betere secundaire arbeidsvoorwaarden.”

Zien we dezelfde trend terug op de juridische arbeidsmarkt voor seniors?

“Helemaal niet! Eigenlijk wordt er op seniorlevel bijna niet bewogen, omdat er heel weinig managementvacatures zijn. Die markt beweegt sinds eind 2019 amper. Mijn verwachting was dat er in 2020 wel weer veel beweging zou komen op head of legal of general counsel niveau, maar dat is niet gebeurd. ”

Waarom niet?

“Omdat er in 2020 maar weinig nieuwe bedrijven van formaat werden opgericht en omdat er weinig bedrijven naar de beurs gingen. Daarbovenop heeft de economie een enorme dreun gekregen en dat zie je terug in het feit dat er op general counsel niveau weinig uitbreidingsposities zijn bijgekomen, terwijl de groep die al zo’n functie bekleedt blijft zitten waar die zit.”

Gaat dat in 2021 veranderen?

“Ik hoop enorm van wel. En het kan bijna niet anders, zou ik haast zeggen. Iedereen op seniorniveau is daaraan toe, net als de generatie onder hen die de wens én inmiddels de ervaring heeft om een rol op c-level of head of legal niveau te bekleden.”

Veranderen de salarissen voor seniors in 2021?

“Ik verwacht dat de salarissen voor deze professionals in 2021 gelijk blijven, want er is geen krapte op de markt voor dit soort kandidaten.”

Wat zie jij met betrekking tot interim-professionals?

“Toen de coronacrisis uitbrak, werden er minder interim-vacatures opengezet en werden lopende opdrachten niet verlengd. 

Alleen: dat was van een hele korte duur, slechts een maand of drie. Daarna zagen wij juist een enorme groei in het aantal opdrachten voor interimmers. Legal werd alleen maar belangrijker. Dat, in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt én vanwege het feit dat bedrijven het tijdens de pandemie soms prettiger vinden om niet gelijk iemand fulltime in dienst te nemen, zorgde voor een hausse aan nieuwe opdrachten. 

Inmiddels ligt het aantal opdrachten voor interim-professionals hoger dan het niveau pré-covid en dat zien wij voorlopig niet zakken. Met betrekking tot de tarieven van interimmers verandert er niet veel, die liggen al jaren op een mooi niveau. “

Heeft de pandemie nog andere gevolgen gehad voor juristen?

“Eindelijk is het zover dat zelfs de advocatuur en het notariaat overstag zijn wat betreft flexibel werken en thuiswerken. Dat was onder werknemers binnen deze branches al jaren een van de grootste wensen. Binnen mijn netwerk hoor ik ook dat dit niet meer gaat veranderen, omdat niet is gebleken dat er minder effectief wordt gewerkt. 

Thuiswerken is ook echt een belangrijk punt geworden in mijn gesprekken met professionals. Ik denk dat de mogelijkheid tot thuiswerken er ook voor gaat zorgen dat mensen langer in de advocatuur blijven werken dan voorheen en minder frequent zullen uitstromen richting het bedrijfsleven.”

Meer informatie

Vraag nu toegang aan tot de Robert Walters Salary Survey 2021 - een digitaal platform met een uitgebreid overzicht van arbeidsmarktcijfers en salaristabellen per vakgebied.

Wilt u persoonlijk advies met betrekking tot het werven van juridische professionals? Neem dan contact op met Joyce Toeset via 020 644 4655 of joyce.toeset@robertwalters.com.

Recruitment advies 

»

Vacature uploaden 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»