Robert Walters op BNR: tekort aan financiële professionals blijft groot

Rob Steur

Het tekort aan financiële professionals blijft ondanks de coronacrisis groot. En dat terwijl de werkdruk voor financials door de pandemie toeneemt. Er is vooral behoefte aan experts op het gebied van data analytics en financial modelling, zo vertelt recruitment consultant Rob Steur bij BNR Ochtendspits.

 

 

 

In kwartaal vier van 2020 groeide het totaal aantal finance vacatures ten opzichte van kwartaal drie van 9.779 naar 11.929. Dat bracht het aantal finance vacatures vrijwel terug op het niveau van het vierde kwartaal van 2019, toen er 12.062 vacatures openstonden.* 

Honkvastheid en nieuwe skills

Volgens Steur heeft het tekort onder meer te maken met de honkvastheid van financials vanwege de crisis. Zij zijn in deze tijd minder geneigd om hun veilige baan op te zeggen voor een nieuw avontuur.

Tegelijkertijd worden er van financials ook nieuwe skills gevraagd, met name financial modelling en data analytics. Steur: “Modelling helpt bedrijven om toekomstgerichte scenario’s te berekenen en te beoordelen zodat ze risico’s kunnen vermijden en kansen kunnen ontdekken en benutten. En data analytics is voor bedrijven nodig om inzichtelijk te maken hoe ze er vandaag voor staan. 

Veranderende rol financiële professionals

Volgens Steur zijn goede financials juist in deze coronacrisis extra belangrijk. Enerzijds om de financiële uitdaging het hoofd te bieden, anderzijds om de administratieve lasten rondom de NOW en andere regelingen te kunnen afhandelen.

Of er dan niet te veel taken op het bord van financials komt te liggen? Steur: “De pandemie levert nu tijdelijk extra werk op, maar je ziet vooral ook dat de functie verandert van registreren naar informeren. Daar komen andere softskills bij kijken. Als financial kun je niet alleen meer op jouw kennis leunen, je moet ook je overtuigingskracht ontwikkelen, commerciële betrokkenheid tonen en meer strategisch business partner worden. Die doorontwikkeling van financieel expert naar business partner, dat moet gebeuren.”

Financials lokken met een vast contract en ruimer ontwikkelingsbudget

Om financials nu toch tot een overstap te verleiden zal je als bedrijf volgens Steur creatief moeten zijn. Door bijvoorbeeld een direct een vast in plaats van een tijdelijk contract te bieden. Of door de proeftijd uit een contract te schrappen. “En wat professionals tegenwoordig ook heel belangrijk vinden, is opleiding en ontwikkeling”, zegt Steur. “Zorg dat daar een ruimer budget voor wordt vrijgegeven om zodoende talenten aan te trekken.

Meer informatie

Wilt u persoonlijk advies met betrekking tot het werven van financiële professionals? Neem dan contact op met Rob Steur via 020 644 4655 of rob.steur@robertwalters.com.

*Robert Walters baseert zich op cijfers van Jobfeed.

CFO's 

»

Webinars 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»