Strategisch en analytisch inzicht HR-professional belangrijker vanwege pandemie

Nanke-van-Asten

Door de coronacrisis kreeg de arbeidsmarkt voor HR-professionals in 2020 flinke klappen. Maar 2020 was ook het jaar dat HR een stevige plek aan de directietafel bemachtigde. Vraagstukken omtrent thuiswerken, het welzijn van werknemers en het aanvragen van de NOW-regeling; bij allemaal speelde HR een grote rol. Die plek aan tafel vergt van HR-professionals wel dat ze op strategisch niveau meedenken met de business, vertelt Nanke van Asten. 

 

Waarom was de daling in vacatures bij HR zo heftig?

“Ik denk dat een volledig functionerend HR-team door sommige bedrijven minder als een echte must-have werd gezien dan bijvoorbeeld een afdeling finance. Daardoor werden vacatures voor HR-functies eerder op pauze gezet of helemaal gecanceld.

Gelukkig zagen we dat na de zomer het aantal vacatures weer toenam en dat zet nog steeds door. Bedrijven kwamen er gedurende 2020 achter dat goede HR-specialisten echt noodzakelijk zijn binnen de organisatie en dat het meer is dan alleen het vastleggen van personeelsgegevens en het uitbetalen van salarissen.”

Wat zorgde ervoor dat HR-vacatures weer urgenter werden?

“HR was bijvoorbeeld nodig bij het aanvragen van de NOW-regeling. Voor bedrijven die in meerdere landen actief zijn, moest er zelfs per land worden uitgezocht of er recht was op financiële hulp. 

Maar denk vooral ook aan het omkijken naar het welzijn van alle medewerkers die opeens vanuit huis moesten werken. Collega’s hadden behoefte aan nieuws en duidelijkheid, en het was én is van cruciaal belang dat HR zorgt voor goede communicatie.”

Hoe gaat het werk voor HR-professionals zich de komende tijd ontwikkelen?

“Ik denk dat bedrijven door de coronacrisis gedwongen zijn om na te denken over verschillende toekomstscenario’s, en HR-professionals moeten daarbij kunnen aansluiten. Inzicht geven in hoe een bepaalde strategie zich vertaalt naar de daadwerkelijke operatie, dat soort strategische en analytische vaardigheden worden belangrijk. 

Deze nieuwe verantwoordelijkheid komt vaak terecht bij de HR-business partner, zeker als die beschikt over een bedrijfskundige achtergrond. En ook HR-professionals met een juridische achtergrond worden de komende tijd veel gevraagd met het oog op de gevolgen van de coronacrisis, zoals langdurig ziekteverzuim, ontslagzaken, reorganisaties en herstructureringen.”

Zijn er ook HR-functies die door de pandemie minder gevraagd worden?

“We hebben een terugval gezien voor HR-professionals gespecialiseerd in learning & development. Learning & development is natuurlijk gericht op het binnenboord houden van collega’s doordat ze zich kunnen ontwikkelen, alleen dat is door de crisis even on hold komen te staan. Al merken we wel dat bedrijven de laatste maanden van 2020 al meer vooruit durfden te kijken en toch besloten dit soort trajecten weer op te pakken. Ook waren er minder vacatures voor corporate recruiters, hoewel dat niet gold voor de specifieke IT-recruiters.”

Hoe vertaalt dit zich allemaal naar de arbeidsmarkt in 2021?

“Het aantal vacatures zal op een lager niveau liggen dan voor de coronacrisis, maar ik verwacht dat het ten opzichte van 2020 stabiel blijft. En ik denk dat mensen die nu een vast contract hebben door alle onzekerheid rondom de pandemie ook wat langer op hun plek blijven zitten, waardoor er überhaupt minder beweging is op de arbeidsmarkt.”

Wat voorzie jij betreffende de salarissen voor HR-personeel?

“Tot het uitbreken van de crisis zaten de salarissen echt in de lift, maar door covid is dat afgevlakt. En ook in 2021 verwacht ik geen stijging. 

Het wordt interessant om in de gaten te houden of de extra waardering voor HR zoals we die dit jaar zagen zich ook financieel gaat manifesteren. Maar als dat gebeurt, vindt dat wel plaats op de langere termijn.”

En hoe zit het met interim-professionals?

“Vooral professionals die nu willen starten als HR-interimmer zitten in een lastige positie. De concurrentie is groot, omdat er vaker interim-professionals met een karrevracht aan ervaring zonder opdracht zitten en hun tarieven verlagen. Daar valt niet tegenop te boksen als je nu als interimmer wilt starten.

Meer informatie

Vraag nu toegang aan tot de Robert Walters Salary Survey 2021 - een digitaal platform met een uitgebreid overzicht van arbeidsmarktcijfers en salaristabellen per vakgebied.

Wilt u persoonlijk advies met betrekking tot het werven van HR-professionals? Neem dan contact op met Nanke van Asten via 020 644 4655 of nanke.vanasten@robertwalters.com.

Recruitment advies 

»

Webinars 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»