‘Eindejaarsdrukte op HR afdelingen zorgt voor grote behoefte aan compensation & benefits specialisten’

Charlotte Evers

Om zich te kunnen positioneren als aantrekkelijke werkgever in een krappe arbeidsmarkt, moeten organisaties tegemoet komen aan de wensen van werknemers. Dit betekent dat de arbeidsvoorwaarden onder de loep genomen moeten worden, wat leidt tot een groeiende behoefte aan HR professionals gespecialiseerd in compensation & benefits. Het aantal vacatures voor compensation & benefits professionals is met maar liefst 14% gestegen ten opzichte van vorig jaar*. Nanke van Asten, recruitment consultant gespecialiseerd in HR, geeft een toelichting op deze trend. 

Wat doen HR professionals gespecialiseerd in compensation & benefits?

‘Compensation & benefits specialisten houden zich bezig met het arbeidsvoorwaardenbeleid van een organisatie. Ze adviseren het management over de hoogte van de salarissen en over de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een leaseauto, bonusstructuur of pensioenregeling. Het is een uitdagende functie, onder andere omdat je ook moet onderhandelen met de ondernemingsraad en vakbonden. Daarnaast schakel je met overheidsinstanties, belasting consultants en payroll providers.’

Waar komt de groeiende vraag naar compensation & benefits specialisten vandaan?

‘Een paar jaar geleden hadden alleen grote organisaties compensation & benefits specialisten in dienst, maar ik merk dat ook MKB’ers nu gaan inzien dat het loont om een specialist aan te nemen. Er wordt steeds beter geluisterd naar de wensen en behoeften van werknemers. Dit is ook nodig om in de huidige arbeidsmarkt personeel aan te trekken en te behouden.

Eerder pakte de HR manager of HR business partner de taken omtrent het arbeidsvoorwaardenbeleid vaak op, maar omdat zij niet altijd de tijd en interesse hebben om zich hierin te verdiepen, bleef compensation & benefits vaak een ondergeschoven kindje. Veel organisaties hebben hun salarissen ingeschaald en hun pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden vastgesteld, en kijken er daarna niet meer naar om. Zo is er geen ruimte voor maatwerk, wat in mijn ogen een gemiste kans is. Om jezelf als werkgever te positioneren, moet je de arbeidsvoorwaarden regelmatig aanpassen. Gelukkig zien steeds meer organisaties dit in.

Is er een tekort aan deze groep HR specialisten?

‘Er zijn op dit moment inderdaad te weinig compensation & benefits specialisten om aan de vraag te voldoen, waardoor de salarissen erg hoog liggen. Zo ligt het salaris van een compensation & benefits manager met 6 tot 9 jaar werkervaring tussen de €75k en €100k per jaar. Met meer dan 9 jaar werkervaring verdienen zij zelfs tussen de €95k en €150k per jaar. Kleinere organisaties kunnen zich deze salarissen niet veroorloven, en vissen daardoor vaak achter het net.’

Wat maakt compensation & benefits specialisten zo schaars?

‘Er komen binnen compensation & benefits hele complexe vraagstukken langs die specialistische kennis en skill set vereisen. Compensation & benefits is meer de ‘harde’ kant van HR. Om hier goed in te zijn, moet je affiniteit hebben met cijfers en diepgaande kennis hebben over het arbeidsrecht en payrollpakketten als SAP. De meeste HR professionals hebben juist meer plezier in de ‘zachte’ kant van het werk, waardoor er maar weinig mensen zijn die zich in compensation & benefits willen specialiseren.’

Heerst er ook een tekort op interim basis?

‘Ook op interim basis heerst er schaarste, waardoor de uurtarieven hoog liggen: tussen de €100 en €150 per uur. Ik merk dat er vooral aan het eind van het jaar veel behoefte is aan interimmers gespecialiseerd in compensation & benefits. Nieuwe wetten en regels omrent salarissen treden meestal per januari in werking. Ook herzien bedrijven in de laatste maanden van het jaar de salariskosten en benefitprogramma’s. Een interim compensation & benefits professional kan dit proces verbeteren en versnellen. Maar als je in de laatste twee weken van het jaar nog een interimmer wil inhuren, ben je te laat. Om de drukte voor te zijn, adviseer ik organisaties om al vroegtijdig een interim professional in te schakelen.’

Wat kunnen interim compensation & benefits managers betekenen voor een organisatie?

‘Een interim compensation & benefits manager kan salarisschalen en functiehuizen herorganiseren, waar organisaties nu nog vaak externe bedrijven voor inhuren. Ook kan hij advies uitbrengen over complexe vraagstukken omtrent beloningen. Als er bijvoorbeeld een wijziging plaatsvindt in een vacature waardoor de taken en verantwoordelijkheden van een werknemer veranderen, moet de zwaarte van de functie opnieuw ingeschat worden. Dit heeft weer gevolgen voor de inschaling van het salaris. Compensation & benefits specialisten weten precies hoe je dit kunt bepalen en kunnen organisaties hierin adviseren.’

*Bron: jobfeed.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het inhuren van interim professionals in HR? Neem dan contact op met Nanke van Asten via nanke.vanasten@robertwalters.com of tel. 020 644 4655. 

Recruitment advies 

»

Vacature uploaden 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»