Controllers willen meer dan alleen salaris

3 people stairs

Controllers worden schaars. Een vette salarisstrook is niet voldoende om de gewilde finance professional binnen te hengelen. De controller wil meer. Rob Steur, senior manager finance recruitment werd door Controller Magazine gevraagd wat organisaties kunnen doen om deze groep financiële professionals aan te trekken en vast te houden.


 

 

Specialisten zijn schaars

Ondanks de toenemende schaarste stellen werkgevers strenge eisen aan potentiële nieuwe werknemers. Steur: ‘In het financiële vakgebied moeten professionals gewoon een aantal harde competenties bezitten om hun vak goed uit te kunnen oefenen. De groep vakspecialisten is schaars. Niet zozeer in totale aantallen, maar wel in het aantal mensen dat in de markt beweegt. Daarbij geldt letterlijk de wet van vraag en aanbod van onze oude econoom Keynes.’

Meestgezochte skills

Voor specifieke skills zijn opdrachtgevers bereid een hoger salaris te betalen. ‘Er zijn verschillende veranderingen gaande in de markt,’ stelt Steur. ‘Men wil bijvoorbeeld in toenemende mate van data bruikbare informatie maken. Er is een run op mensen die op dat specifieke gebied bovengemiddelde kennis hebben. Denk aan data analytics, misschien zelfs een beetje business intelligence. Dat soort kennis bezitten en zelfs leuk vinden is heel belangrijk.’

Toegenomen regelgeving

Steur noemt de toegenomen regelgeving een tweede belangrijke ontwikkeling. ‘Compliance is ook een vakgebied wat in het financiële werkveld behoorlijk de kop opsteekt. Daar moet je kennis van hebben. Door de toegenomen regelgeving en de veranderde kijk op externe accountants, zien we een beweging die leidt naar het aanstellen van interne accountants.’

Wat heb je als organisatie te bieden

Het over de streep trekken van gewilde financials met een vet salaris is allang geen realistisch scenario meer. Secundaire en zelfs tertiaire voorwaarden kunnen wel de doorslag geven. Steur: ‘Daarom zien we ook geen buitenproportioneel prijsopdrijvend effect. Het zijn kleine stapjes. We zagen de afgelopen jaren dat er nauwelijks salarisstijgingen zichtbaar waren. Vorig jaar stegen de salarissen voor controllers weer een beetje, en voor 2018 verwachten we dat ook. De salarissen gaan dus met mooie, rustige stapjes naar boven. In de secundaire en tertiaire sferen kan een bedrijf zich pas echt onderscheiden. Er moet goed gekeken worden hoe je je als bedrijf positioneert richting werknemers. Wat heb je kandidaten te bieden?’

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Steur wijst op andere middelen om de gewilde controller te verleiden tot een overstap. ‘De auto van de zaak is niet meer een unique selling point voor de finance professional. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld liever een mobiliteitsbudget dat ze zelf kunnen invullen. Heb je als organisatie de flexibiliteit om mensen dat aan te bieden of zit je in een heel rigide arbeidsvoorwaardenhuis waarvan niet afgeweken kan worden? Dan kan het zijn dat je goede kandidaten misloopt.’

Persoonlijke ontwikkeling staat op één

Persoonlijke ontwikkeling staat volgens Steur fier bovenaan de wensenlijst. ‘Dat kun je opsplitsen in een mooie opleiding die de baas betaalt, zoals een academisch geschoolde controller die registercontroller wil worden. Of aan begeleiding en coaching om je bepaalde competenties eigen te maken en verder te ontwikkelen. Dan is het niet de harde opleiding, maar meer de zachte competentieontwikkeling.’

Vertaling naar de business

Opleiding is geen overbodige luxe. Steur voorspelt ingrijpende veranderingen in het werkveld van de controller. ‘Ik voorspel, en dat is geen hogere wiskunde, dat we steeds meer transactionele activiteiten zien verdwijnen. Mbo’ers en startende hbo’ers heb je daarom veel minder nodig binnen de administratie. Controllers moeten in hun vak daardoor steeds meer gebruik maken van hun analytische en persoonlijke vaardigheden. Het komt niet meer neer op het doen van de administratie. Dat wordt allemaal geautomatiseerd gedaan. Het komt dan neer op de vertaling naar de business. Wat zeggen de cijfers? We zullen de persoonlijkheidsstructuur in de controller moeten zien te veranderen.’

Meer informatie

Dit artikel is eerder gepubliceerd CMWeb. Lees hier het volledige artikel. Voor meer informatie over het werven van controllers kunt u contact opnemen met Rob Steur, via rob.steur@robertwalters.com of tel. 020 644 4655.

Recruitment advies 

»

Salary Survey 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»