Professionals in de bancaire sector vinden werk-privébalans belangrijker dan salaris

Vrouw op laptop

De bancaire sector heeft een veelbewogen jaar achter de rug. Dankzij herziene wet- en regelgeving zijn banken genoodzaakt nog strenger te controleren op witwassen en terrorismefinanciering. Dit heeft een explosieve stijging in de vraag naar compliance specialisten als gevolg. Het blijkt een flinke uitdaging om aan deze grote behoefte te voldoen. Om gekwalificeerde professionals in banking & financial services aan te trekken, is naast een goed salaris ook werk-privébalans cruciaal, blijkt uit onderzoek van Robert Walters.
 

Werk-privébalans erg belangrijk

Een goede work-life balance is de belangrijkste factor voor werktevredenheid onder professionals werkzaam bij banken en andere financiële instellingen. Maar liefst 77% van de professionals uit deze sector vindt een goede balans tussen werk en privé ‘zeer belangrijk’, tegenover 64% van de professionals uit andere disciplines. Minder waarde wordt gehecht aan salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 63% van de professionals in de bancaire sector geeft aan dit 'zeer belangrijk' te vinden. Ook de mogelijkheid om flexibele uren te werken of thuis te werken is weinig van invloed op werktevredenheid. 37% hecht veel waarde aan flexibele werkuren, en 32% wil thuis kunnen werken.

Minder routinematige werkzaamheden

De gevolgen van automatisering worden gevoeld in de bancaire sector. ‘Eenvoudige, routinematige werkzaamheden worden door technologie overgenomen, waardoor het aantal operationele functies afneemt en de overgebleven taken over het algemeen analytischer worden,’ vertelt Ton van der Kooi, recruitment specialist binnen banking & financial services.

Hoewel de taken van professionals in banking & financial services langzaam aan het veranderen zijn, sluiten ze nog steeds goed aan bij de wensen van professionals in het werkveld. Twee op de drie medewerkers zijn tevreden tot zeer tevreden met hun taken en verantwoordelijkheden. Slechts 8% is ontevreden over zijn takenpakket.  

Compliance salarissen stijgen aanzienlijk

Banken en andere financiële instellingen moeten diep in de buidel tasten om specialisten voor functies in compliance, regulatory reporting en risk management aan zich te binden. Salaris blijkt na een goede work-life balance de belangrijkste factor voor werkgeluk van professionals in de financiële sector te zijn. Als gevolg van de toenemende vraag stegen vooral de salarissen voor specialisten in compliance het afgelopen jaar behoorlijk. Bijna alle professionals in dit werkveld ontvingen in 2019 een salarisverhoging. Een op de vier kreeg zelfs een salarisverhoging van meer dan 10%. 

Verbetering nodig in training en IT-faciliteiten

Ondanks dat professionals in banking & financial services te spreken zijn over de inhoud van hun werk, heerst er bij 60% ontevredenheid over de aangeboden trainingsmogelijkheden. Van der Kooi: ‘Banken letten erg op de kosten omdat de marges onder druk staan. Toch is het nooit aan te raden om te besparen op het opleiden van je werknemers, zeker niet nu de ‘war for talent’ zo hevig is. Gelukkig zijn er ook enkele banken die dit belang erkennen en juist erg inzetten op de ontwikkeling van hun werknemers.’

Daarnaast is er behoefte aan betere IT-faciliteiten. Deze worden door 15% van de professionals als slecht of zelfs zeer slecht beoordeeld. ‘Banken zetten steeds meer in op het automatiseren van hun processen en hun IT infrastructuur. Het is dus ook erg belangrijk dat banken hun werknemers goede IT-faciliteiten bieden, zodat ze in staat zijn hun werk goed uit te voeren.’

Optimisme overheerst 

87% van de professionals in banking & financial services is optimistisch over de kansen die het werkveld biedt. Het aantal vacatures in de sector is in 2019 maar liefst 31% hoger dan in 2018.* Van der Kooi: ‘De vraag zit vooral in bepaalde specialismen, en dan in het bijzonder compliance.’

Er is veel beweging zichtbaar bij professionals bij financiële instellingen. Zelfs als ze niet actief op zoek zijn naar een nieuwe werkgever, staan negen van de tien ondervraagde professionals ervoor open om benaderd te worden voor een nieuwe baan. De meest genoemde redenen om te veranderen van baan zijn loopbaanontwikkeling en een toename in salaris.

 

Meer informatie

Robert Walters voerde in september 2019 een onderzoek uit onder 941 hoogopgeleide professionals binnen banking & financial services, accounting & finance, legal, procurement, HR, IT, tax en treasury. De resultaten van dit onderzoek, evenals salaristabellen voor functies in o.a. de financiële sector, zijn lezen in de Robert Walters Salary Survey 2020. Voor vragen of persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Ton van der Kooi, via ton.vanderkooi@robertwalters.com of 020 644 4655.

 

*Bron: Jobfeed

 

 

Recruitment advies 

»

Vacature uploaden 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»