De status van de arbeidsmarkt voor financials

Rob-Steur

De laatste paar jaar is de arbeidsmarkt voor financials uitermate gunstig geweest. Zet de corona crisis daar nu abrupt een streep door? We vroegen het aan finance recruitment specialist Rob Steur.

 

 

 

 

Wat heb je de afgelopen maanden binnen de arbeidsmarkt voor financials zien gebeuren?

De eerste weken nadat het virus in Nederland opdook leken business as usual. Vanaf april veranderde dit, en werden vrij snel de eerste gevolgen voor de arbeidsmarkt zichtbaar. De daling in finance vacatures was minder sterk dan die van het totaal aantal vacatures in Nederland. In jobfeed (source: www.jobfeed.nl) kunnen wij het aantal uitstaande vacatures monitoren, en daarin zagen we dat in de periode van april tot en met juni het aantal vacatures in Nederland met bijna een kwart daalde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal finance vacatures daalde met 14%. Daar was de impact dus beduidend minder groot. Hieruit blijkt wel weer dat goede financials ook in crisistijd hard nodig zijn. 

Heb je verschillen gezien in hoe bedrijven omgaan met de corona-uitbraak?

Jazeker! Grotere bedrijven hebben veel tijdelijke projecten stopgezet om kosten te besparen, wat vooral impact had op interim professionals. Bij middelgrote bedrijven, waar interim vaker ingezet wordt om tijdelijke gaten te vullen, werden interim contracten juist verlengd omdat men nog geen vaste werknemers wilde aannemen. Bij het ontstaan van vacatures werd door de meeste bedrijven getracht om het werk eerst intern te verdelen voordat er een externe oplossing werd gezocht. Voor cruciale functies ging de werving wel gewoon door.

Ook de finance professionals zelf waren huiverig om een overstap te maken. Diegenen die al ergens in dienst waren, bleven liever nog even afwachten. De meeste werknemers hebben op dit moment meer dan ooit behoefte aan zekerheid. Als je een talent wil verleiden om de overstap te maken, dan zal je meer moeten bieden dan een jaarcontract.

Zijn er ook verschillen per sector waarneembaar?

Naast de horeca werd ook de logistieke sector hard geraakt door de corona-crisis. Schiphol kwam nagenoeg stil te liggen en activiteiten in de Rotterdamse haven en het vrachtverkeer namen af. De gevolgen daarvan zijn ook zichtbaar in het aantal finance vacatures binnen deze sectoren. Verder was er een domino-effect te zien. De bouw werd geraakt doordat er geen materialen geleverd konden worden. Hierdoor kwamen bestaande projecten stil te liggen en werden nieuwe projecten uitgesteld. 

Het aantal finance vacatures in de gezondheidszorg daalde ook relatief veel. In de zorg ging de afgelopen maanden alle focus uit naar het draaiende houden van de feitelijke zorgprocessen. Er was even geen aandacht voor de back-office waar finance onder valt. Daarom zien we een afname in het aantal finance vacatures in de zorg. De verwachting is dat hier een tegenbeweging in komt, want er staat deze sector natuurlijk een piek in administratieve afhandeling te wachten, in navolging van de piek in de zorgverlening. 

Welke functies werden het hardst geraakt?

De impact was vooral groot op operationele functies. Er was minder vraag naar medewerkers crediteuren- en debiteurenadministratie, administratief medewerkers, financieel analisten en boekhouders. Deze daling had zich al eerder ingezet doordat er de laatste jaren steeds meer wordt geautomatiseerd, wat zijn weerslag heeft op deze functies. Tel daar de corona-crisis bij op en je ziet dat het aantal vacatures voor operationele functies de afgelopen maanden sterk gedaald is. 

Welke functies hadden minder last van de crisis?

Organisaties hebben in een periode van crisis nog meer behoefte aan controle over de financiën. De audit & control manager en finance managers bleven daarom in trek. Een heldere strategie is in crisistijd belangrijker dan ooit. Het feit dat de vraag naar business controllers redelijk stabiel bleef, laat zien dat organisaties zich hiervan bewust zijn. De vraag naar registeraccountants nam zelfs toe ten opzichte van vorig jaar. Ik verwacht dat men ook na deze crisis nog meer gaat focussen op het vertalen van data naar informatie om het management te helpen strategieën voor de korte en lange termijn te bepalen.

Wat kunnen financiële interim professionals de komende tijd verwachten?

Wat je vaak ziet in een herstellende economie, is dat bedrijven niet meteen na de grote dip vaste medewerkers willen aannemen. In plaats daarvan huren zij interimmers in, om financieel wendbaar te blijven tot er meer economische zekerheid is. De verwachting is dat de economie een V gaat maken. De economie zal eerst nog verder krimpen om vervolgens een vlot herstel te laten zien. Rondom het dieptepunt van de V zal de vraag naar interim professionals stabiel blijven. Dat is namelijk meestal precies de periode waarin bedrijven liever nog even afwachten en nog geen nieuw personeel durven aan te nemen. 

Tegelijkertijd merken organisaties ook dat ze met een minimale bezetting, veroorzaakt doordat ze contracten niet hebben verlengd, het werk niet gedaan kunnen krijgen. Ook dan is interim vaak een oplossing. En op het moment dat de economie stabiliseert zijn bedrijven ook weer bereid om nieuwe projecten op te starten, wat kansen biedt voor gespecialiseerde interim financials.

Wat zijn je verwachtingen met betrekking tot de salarissen voor financials?

Door de krappe arbeidsmarkt was er de afgelopen jaren een stijgende lijn in de salarissen te zien. Die zal nu iets gaan afvlakken. Het is voor werkgevers wel belangrijk dat ze dit compenseren door meer te bieden op het gebied van opleiding en training, maar ook op het gebied van flexibiliteit. We hebben nu immers gezien dat thuiswerken heel goed mogelijk is. 

Als finance professional kan je zelf ook nadenken over secundaire of tertiaire voorwaarden om toch een stap vooruit te zetten als een hoger salaris niet haalbaar is. Wat heb je bij je huidige werkgever nog niet wat je bij je nieuwe werkgever wel zou kunnen krijgen? Durf het gesprek aan te gaan om erachter te komen wat mogelijk is. 

Meer informatie

Meer lezen over de arbeidsmarkt voor controllers of waar u op moet letten bij de werving van controllers? Bekijk een overzicht van onze artikelen over controllers

 

Meer lezen over controllers 

»

Webinars 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»