Hoe herken je veerkracht in een sollicitant?

Zakenvrouw-in-de-stad

Werkomgevingen worden steeds complexer, wat betekent dat je als organisatie werknemers nodig hebt die flexibel en veerkrachtig zijn. Maar hoe herken je deze kwaliteiten in een sollicitant?

In de zoektocht naar nieuw talent denk je in eerste instantie misschien aan zaken als interpersoonlijke vaardigheden en technische skills. Maar in een moderne, constant veranderende werkomgeving is ook veerkracht steeds belangrijker. Hoe kom je erachter of een sollicitant over de veerkracht beschikt die nodig is om moeilijke situaties het hoofd te bieden? 

Weet waar je naar op zoek bent

Het is misschien wel een van de meest belangrijke en veelgevraagde kwaliteiten in werknemers. Toch hebben veel hiring managers moeite om veerkracht te herkennen in een sollicitant. Hoewel veerkracht een persoonlijkheidskenmerk is, kun je jezelf hier zeker in trainen. Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met moeilijkheden, veranderingen, tegenslagen en stress. Wie veerkrachtig is, herstelt snel van problemen of tegenslagen op het werk en laat zich hier niet door uit het veld slaan.  

Focus niet te veel op het cv

Een uitgebreide check van het cv is meestal de eerste stap in het recruitmentproces. Ook al vertelt een cv je weinig over de persoonlijkheid van een sollicitant, er zijn wel bepaalde aspecten die kunnen wijzen op veerkracht, zoals het aantal dienstjaren. Als de sollicitant lang bij dezelfde werkgever heeft gewerkt en is doorgegroeid binnen de organisatie, betekent dit waarschijnlijk dat hij hiervoor verschillende tegenslagen heeft moeten doorstaan. Hier is veerkracht voor nodig.

Toch is het cv niet de beste graadmeter van persoonlijkheid. Om iemand echt te leren kennen moet je de tijd nemen voor een persoonlijk gesprek. Focus daarom niet te veel op het cv, en kijk verder dan werkervaring en hard skills.

Stem je verwachtingen af op de functie

Bij het werven van talent voor een functie is het belangrijk je verwachtingen van de kandidaat af te stemmen op de functie die je probeert te vervullen. Iedere functie bevat unieke uitdagingen die enige mate van veerkracht vereisen. Toch heb je voor de ene functie meer veerkracht nodig dan voor de ander. Probeer je verwachtingen af te stellen op de rol die je wilt vervullen. Voor meer senior rollen als CEO of manager is veerkracht extra belangrijk. Als een leidinggevende veerkracht toont en niet opgeeft als het tegenzit, zal dit de rest van het team ook inspireren om door te zetten en hun beste beentje voor te zetten.   

Stel de juiste vragen

De hedendaagse werkomgeving is niet alleen complex, maar ook continu aan verandering onderhevig. Een sollicitatiegesprek geeft je de kans om te testen hoe de sollicitant omgaat met veranderingen en uitdagingen. Je moet alleen wel weten hoe je de juiste vragen stelt.

Probeer te achterhalen hoe een kandidaat reageert op lastige momenten tijdens het werk, door te vragen naar frustraties op de werkvloer. Vraag de sollicitant bijvoorbeeld naar de laatste keer dat hij boos was tijdens het werk, waarom hij boos waren en hoe hij hiermee om ging. Dit geeft je een goed beeld van zijn veerkracht op moeilijke momenten.  

Zoek naar authenticiteit

Ook authenticiteit is essentieel om de ervaring en het karakter van een sollicitant te kunnen begrijpen. Helaas is dit een van de moeilijkste dingen om te beoordelen tijdens een sollicitatieprocedure. Wat je echt wilt weten wanneer je een sollicitant beoordeelt, is wat hij concreet heeft gedaan in de rollen die hij heeft vervuld. Om dit te weten te komen, kun je vragen wat zijn taken en verantwoordelijkheden waren en of hij alleen of in teamverband heeft gewerkt.

Wat je absoluut wil voorkomen, is dat een sollicitant eenvoudigweg een lijst met vooraf geoefende antwoorden opdreunt. Om te kunnen beoordelen wat iemand daadwerkelijk voor ervaring heeft, moet je ingaan op de details. Als er iets niet lijkt te kloppen, of als een kandidaat geen details kan geven, kan dit een teken zijn dat ze hij zijn ervaring overdrijft. 

Doe een rollenspel

Als je de kwaliteiten van een sollicitant goed wil kunnen inschatten, kun je moderne recruitmentmethodes toepassen in het recruitmentproces, zoals een rollenspel. Kies een uitdagende situatie op de werkvloer – dit kan een fictieve of waargebeurde situatie zijn. Loop vervolgens samen door de verschillende aspecten heen en vraag de sollicitant hoe hij hierop zou reageren. Een rollenspel geeft je de mogelijkheid om in te schatten hoe de sollicitant zou reageren op een situatie waarin veerkracht nodig is. 

Meer informatie

Lees meer over het aantrekken van talent als kleine organisatie of neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

Recruitment advies 

»

Vacature uploaden 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Webinars 

»