Legal disclaimer

Robert Walters, tevens als domeinnaam in http://www.robertwalters.com, heeft de content voor de website van Robert Walters met zorg ontwikkeld, voorbereid en onderhouden en zal dit ook met zorg blijven doen. Robert Walters zal zich naar redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat uitsluitend juiste informatie op de website van Robert Walters wordt geplaatst.

Robert Walters kan evenwel de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie, content of gegevens op de website niet garanderen, noch hiervoor instaan. Robert Walters is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertrouwen op verstrekte informatie. De content van deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

De informatie op deze website is geen uitnodiging, noch moet worden opgevat als een uitnodiging, om te investeren of anderszins te handelen in de aandelen van Robert Walters of de dochterondernemingen van Robert Walters, of als een uitnodiging door of namens Robert Walters of de dochterondernemingen van Robert Walters om een overeenkomst met u aan te gaan. Robert Walters accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op beweringen op deze website.

De informatie die op deze website wordt gegeven, wordt, al dan niet uitdrukkelijk, zonder enige vorm van garantie gegeven.

Robert Walters spant zich naar redelijkheid in om informatie te bemachtigen van bronnen die naar het oordeel van Robert Walters betrouwbaar zijn, doch verklaart niet dat de informatie of de meningen die op de website worden vermeld of koppelingen naar de website nauwkeurig, betrouwbaar of volledig zijn. Robert Walters accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of diensten op enige website die niet onder toezicht valt van Robert Walters.

Robert Walters verklaart niet dat de functies op de website ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat onvolkomenheden zullen worden verholpen, dat de website of de server die de website aanbiedt vrij is van virussen of andere schadelijke elementen of dat gebruik van deze website succesrijke of nauwkeurige resultaten of uitkomsten zal opleveren.

Robert Walters garandeert niet dat klanten kandidaten zullen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek of zullen reageren op de door kandidaten verstrekte gegevens.