nl
Vacatures

Onze consultants nemen de tijd om te luisteren naar jouw ambities, en delen jouw verhaal met vooraanstaande organisaties in Nederland. Laten we samen het volgende hoofdstuk van jouw carrière schrijven.

Bekijk alle vacatures
Professionals

Onze consultants nemen de tijd om te luisteren naar jouw ambities, zodat zij jouw verhaal kunnen delen met de meest vooraanstaande organisaties van Nederland. Laten we samen het volgende hoofdstuk van jouw carrière schrijven.

Meer informatie
Onze Diensten

Toonaangevende bedrijven in heel Nederland vertrouwen op Robert Walters om snel en efficiënt de juiste mensen te werven. Lees meer over onze dienstverlening.

Meer informatie
Inzichten & Advies

Of je nu op zoek bent naar talent of naar een nieuwe carrièrestap voor jezelf, wij adviseren je graag over de laatste trends op de arbeidsmarkt en bieden je de inspiratie die je nodig hebt.

Meer lezen
Over Robert Walters Nederland

Voor ons gaat recruitment over meer dan een enkele vacature. Wij helpen organisaties en professionals bij het maken van belangrijke keuzes.

Meer lezen

Werken bij ons

Onze mensen maken het verschil. Lees hun verhaal en kom alles te weten over een carrière bij Robert Walters Nederland.

Ontdek meer

Wereldwijd privacybeleid

Dit beleid is van toepassing op de groep van bedrijven met als uiteindelijke eigenaar Robert Walters plc, (bedrijfsnummer 03956083), gevestigd te 11 Slingsby Place, St Martin's Courtyard, Londen, WC2E 9AB, Verenigd Koninkrijk en handelend onder de merken Robert Walters, Resource Solutions en Walters People (hierna gezamenlijk te noemen de 'Robert Walters-groep').

Met 'we/wij', 'ons' of 'onze' wordt in dit beleid verwezen naar de Robert Walters-groep.

Wat Robert Walters doet

De Robert Walters-groep biedt:

 • adviesdiensten voor personeelswerving en plaatst onder de merken Robert Walters en Walters People kandidaten op vaste, tijdelijke en opdrachtbasis in uiteenlopende branches en regio’s ('wervingsdiensten');
 • outsourcing van bedrijfsprocessen en ondersteunt bedrijven met de werving van vaste en tijdelijke medewerkers, hun leveranciersketen, arbeidsaanbod en screening (ook wel bekend als 'RPO', 'MSP' en 'Service Procurement Desk Services', die in het kader van dit beleid gezamenlijk 'uitbestede diensten' worden genoemd);
 • andere consultancy-, technologie- en adviesdiensten ('consultancydiensten').

 

We verrichten onze activiteiten via een wereldwijd netwerk van gelieerde rechtspersonen en schakelen leveranciers in om onze klanten de best mogelijke oplossingen te bieden in de landen waar we diensten leveren. 

 • Tenzij we anderszins aan u doorgeven, treden we in het kader van onze wervings- en consultancydiensten op als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In gevallen waarin we als onderdeel van onze wervings- en consultancydiensten uw persoonsgegevens delen met onze opdrachtgevers, is het waarschijnlijk dat onze opdrachtgevers uw persoonsgegevens verwerken in de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Onze opdrachtgevers kunnen in het kader van hun wervingsprocedure aanvullende persoonsgegevens bij u opvragen. 
 • Tenzij we anderszins aan u doorgeven, gelden wij als de gegevensverwerker en onze opdrachtgevers als de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van persoonsgegevens die wij in het kader van uitbestede diensten over u verwerken. Wanneer we de rol van gegevensverwerker hebben, is het privacybeleid van onze opdrachtgever van toepassing. In het geval u een tijdelijke aanstelling krijgt van een bedrijf van de Robert Walters-groep, is het bedrijf van de Robert Walters-groep door wie u wordt aangesteld de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens, tenzij we anderszins aan u doorgeven. 

 

Als u niet zeker weet wie de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens zoals opgenomen in artikel 13 van dit beleid.

Met dit wereldwijde privacybeleid ('beleid') willen we u informeren over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verstrekken. Het is belangrijk dat u dit beleid leest in samenhang met eventuele andere verklaringen over gegevens, gegevensbescherming, eerlijke verwerking en/of privacy die we, voor zover van toepassing in het betreffende rechtsgebied, op het moment van verzameling van uw persoonsgegevens verstrekken. Deze verklaringen hebben geen voorrang op het beleid, tenzij we in het beleid of de verklaring in kwestie anders aangeven.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Onder persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 

We verzamelen niet meer persoonsgegevens dan op basis van de wetgeving in een rechtsgebied is toegestaan. Hierna staan de soorten persoonsgegevens die we doorgaans verzamelen. Deze lijst is niet uitputtend. 

Type persoonsgegevens
Omschrijving persoonsgegevens 
Identiteitsgegevens Uw aanspreektitel, voornaam, achternaam, meisjesnaam, geboortedatum, geslacht, foto, nationaal verzekeringsnummer (of het equivalent daarvan in uw land), nationaliteit en andere informatie over uw inwoner- en staatsburgerschap die nodig is om vast te stellen of u in een betreffend land mag werken, burgerlijke staat en aantal afhankelijke gezinsleden.
Contactgegevens Uw woon/vestigingsadres, e-mailadres, telefoonnummers, gegevens van een contactpersoon voor noodgevallen en geschiedenis van contactgegevens.
Historische gegevens Uw opleiding en referenties, arbeidsverleden, strafrechtelijk verleden, sociale media, vaardigheden, kwalificaties en resultaten van eventuele andere achtergrond- en antecedentenonderzoeken in landen waar de wet zulke onderzoeken toestaat.
Werkgerelateerde gegevens Uw huidige beloning, pensioen en personeelsbeloningen, het type rol waarnaar u op zoek bent, de werkgebieden waarin u interesse heeft, externe referenties (voor zover opgevraagd) en feedback van sollicitaties en beoordelingen die wij of een opdrachtgever na een sollicitatie of interview hebben vastgelegd.
Verificatiegegevens Een kopie van uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of ander identiteitsbewijs en gegevens van referenties.
Financiële gegevens Uw bankgegevens, fiscale gegevens en kredietwaardigheidsbeoordelingen.
Gegevens over diversiteit In het kader van rapportageverplichtingen van de overheid kunnen we diversiteitsgegevens verzamelen over onder meer ras, etnische afkomst, godsdienstige of vergelijkbare overtuigingen en fysieke of geestelijke gezondheid, waaronder informatie over beperkingen.
Technische gegevens
 • Uw IP-adres, MAC-adres, uw inloggegevens, type browser en de versie daarvan, ingestelde tijdzone en locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en -platform, locatiegegevens van uw mobiele telefoon en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot onze website en diensten.

Profielgegevens De gebruikersnamen die u gebruikt voor toegang tot onze diensten, interesses die relevant zijn voor de diensten die we aan u verlenen en andere voorkeuren, inzichten of aspecten die we hebben afgeleid uit onze analyses en profilering van u.
Gebruiksgegevens
 • Hoe u onze websites gebruikt, hoe u daarop navigeert en wat u daarop bekijkt.

 • Mogelijk hebben we ook camerabewakingsbeelden van u verzameld als u onze kantoren heeft bezocht.

Marketinggegevens Uw communicatievoorkeuren en voorkeuren voor marketingberichten van onze externe partners en ons.
Gegevens van visumaanvragen Uw contact- en identiteitsgegevens, immigratiegeschiedenis (waaronder inwonerschap, immigratiestatus en reisgeschiedenis), verklaringen van goed gedrag (waaronder overtredingen, verklaringen en relevante informatie ten aanzien van gedragseisen), gezondheidsverklaringen en relevante informatie ten aanzien van gezondheidseisen.
Video Als er op of rondom onze kantoor videobewaking wordt gebruikt, kunnen we, als de wet dit toestaat, videobeelden van u vastleggen.  We kunnen u ook op video vastleggen als u een door ons georganiseerd evenement bijwoont en ons uitdrukkelijk toestemming geeft om dit te doen.

 

Soorten gevoelige of bijzondere persoonsgegevens - tijdens het wervingsproces of in het kader van de door ons aangeboden diensten kunnen we persoonsgegevens verzamelen die in sommige landen worden ingedeeld als gevoelige of bijzondere persoonsgegevens. Daarbij kan de lokale privacywetgeving ons verplichten om uw uitdrukkelijke toestemming te vragen voor de verwerking van zulke persoonsgegevens. Als we uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben, krijgt u een toestemmingsverklaring. Neem contact met ons op als we volgens u gevoelige of bijzondere persoonsgegevens over u bewaren en u geen toestemmingsverklaring heeft gekregen.

Verder verwerken we de volgende soorten gegevens over kandidaten en gebruikers van websites van de Robert Walters-groep:

 • Samengevoegde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor alle doelen. Samengevoegde gegevens kunnen van uw persoonsgegevens zijn afgeleid, maar worden door de wet niet als persoonsgegevens aangemerkt omdat uw identiteit hiermee niet direct of indirect kan worden achterhaald. We kunnen bijvoorbeeld gebruiksgegevens samenvoegen om te berekenen welk percentage van de gebruikers een specifieke functie van de website gebruikt. Als we samengevoegde gegevens echter combineren met of koppelen aan uw persoonsgegevens op een manier waardoor u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens en voldoen we bij het gebruik daarvan aan dit privacybeleid;
 • Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die op basis van persoonsgegevens zijn gegenereerd, maar waaruit uw identiteit is verwijderd zodat de gegevens niet naar u kunnen worden herleid.

 

De leeftijd waarop een persoon als minderjarig geldt, verschilt van land tot land. We verzamelen in de regel geen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar.

2. Hoe we persoonsgegevens verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens meestal direct bij u. We verzamelen bijvoorbeeld persoonsgegevens wanneer u:

 • persoonlijk, per telefoon, brief, fax, e-mail of via onze websites contact met ons heeft;
 • zich bij ons inschrijft (bijvoorbeeld tijdens een carrièrebeurs);
 • andere informatie bij ons indient, zoals een cv;
 • psychometrische of andere beoordelingen doorloopt;
 • zich aanmeldt voor vacaturemeldingen;
 • zich abonneert op onze publicaties;
 • een door ons georganiseerd evenement bijwoont;
 • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; en/of
 • ons feedback geeft.

 

Verder kunnen we via de volgende externe kanalen persoonsgegevens over u verzamelen:

 • organisaties die, voor zover toegestaan in het rechtsgebied, screenings en achtergrondonderzoeken voorafgaand aan indiensttreding uitvoeren;
 • onze opdrachtgevers en hun externe leveranciers;
 • overheidsinstanties en toezichthouders, waaronder belastingautoriteiten en socialezekerheidsinstellingen;
 • externe leveranciers, waaronder andere wervings- en selectiebureaus, aanbieders van vacaturebanken, verzamelsites voor vacatures en leveranciers van beheerde services die deel uitmaken van onze aanvoerketen;
 • andere wervingsbureaus;
 • aanbieders van analysediensten, waaronder Google Analytics en diverse vacaturebanken; en
 • communicatieplatformen zoals Adobe Marketo, Cison en PR.

 

In rechtsgebieden waar dit is toegestaan, kunnen we ook openbaar beschikbare bronnen gebruiken om onder meer de volgende persoonsgegevens over u te verzamelen:

 • uw identiteits- en historische gegevens op sociale media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook;
 • uw identiteits- en contactgegevens uit bedrijfs-, handels- of kiesregisters; en
 • uw identiteit uit kwalificatie- en ledenlijsten van beroepsorganisaties.

 

U kunt zich bij de Robert Walters-groep registreren of aanmelden met een account van LinkedIn, Facebook or Google ('socialmedia-account'). Zo kunt u snel en eenvoudig gebruikmaken van onze online diensten zonder dat u een specifieke account hoeft te maken bij ons. Als u deze functie wilt gebruiken, verwerken we uw naam en het primaire e-mailadres van uw socialmedia-account zoals bepaald in dit beleid.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websiteservers worden gemaakt en op uw pc of mobiele apparaat worden geplaatst. Afhankelijk van de cookie-instellingen van uw browser verzamelen we met behulp van cookies automatisch persoonsgegevens over u als u websites van de Robert Walters-groep bezoekt. Meer informatie over deze cookies, waaronder de manier waarop we ze gebruiken en welke keuzes u heeft, vindt u in ons cookiebeleid. Kijk voor meer informatie over het gebruik van cookies op http://www.allaboutcookies.org/.

3. Hoe we persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet dat toestaat. Deze eis dekt alle hierna beschreven doeleinden.

Kandidaten

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • loopbaan-, wervings- en/of bemiddelingsdiensten aan of namens u te leveren;
 • uw gegevens te koppelen aan vacatures die volgens ons bij u passen om uw geschiktheid voor die vacatures te beoordelen;
 • u de mogelijkheid te bieden om uw cv in te dienen, te solliciteren naar specifieke functie of u te abonneren op onze vacaturemeldingen zodat wij op de hoogte kunnen brengen van nieuwe relevante vacatures;
 • namens u naar vacatures te solliciteren door uw persoonsgegevens naar opdrachtgevers te sturen;
 • het wervingsproces te faciliteren als een opdrachtgever besluit dat uw sollicitatie doorgaat naar de volgende ronde;
 • contractuele verplichtingen aan onze opdrachtgevers na te komen;
 • u te informeren over relevante ontwikkelingen in de branche, evenementen, promoties en wedstrijden, en om andere relevante informatie te communiceren;
 • uw vragen en verzoeken te beantwoorden;
 • statistische analyses uit te voeren;
 • diversiteit te controleren;
 • onze verplichtingen op basis van de regelgeving na te komen;
 • rechtsvorderingen uit te oefenen of te verdedigen;
 • screenings en achtergrondonderzoeken voorafgaand aan indiensttreding uit te voeren;
 • misdrijven te voorkomen of op te sporen in gevallen waarin de wet ons verplicht zulke controles uit te voeren; en
 • u aanvullende informatie over de arbeidsmarkt en arbeidskansen te sturen die interessant voor u kan zijn.

 

Websitegebruikers:

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • onze klantenservice te verbeteren en onze processen meer op u af te stemmen (waaronder onze website aan uw behoeften aanpassen);
 • u te informeren over de wervingsdiensten voor alle gebieden waarop we actief zijn;
 • u informatie te sturen waarvan u heeft aangegeven dat u die graag wilt ontvangen of u informatie te sturen over producten of diensten die u afneemt. Zulke informatie kan onder meer bestaan uit:
  • digitale en gedrukte nieuwsbrieven;
  • e-mails over ons dienstenaanbod en lanceringen van nieuwe producten;
  • herinneringen over de verlenging van uw producten of diensten; en
  • mogelijkheden om deel te nemen aan marktonderzoeken.

 

Afhankelijk van de door u geselecteerde voorkeuren communiceren we met u per post, telefoon, sms, e-mail of via andere elektronische methoden, zoals sociale en digitale media. Hierbij kunnen we gebruiksgegevens gebruiken om deze berichten te personaliseren en relevant voor u te maken.

Referenties:

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen om de referenties van een kandidaat na te trekken.

Visumaanvragers:

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om uw visumaanvraag voor te bereiden en bijbehorende immigratiediensten te verlenen.

4. Met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld

Afhankelijk van de plaatselijke voorschriften in een rechtsgebied kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken aan:

 • elk bedrijf binnen de Robert Walters-groep;
 • potentiële werkgevers of opdrachtgevers;
 • andere wervingsbureaus of tussenpersonen die het aanbod van personeel beheren;
 • gegevensverwerkers van de Robert Walters-groep;
 • organisaties die screenings en achtergrondonderzoeken voorafgaand aan indiensttreding uitvoeren;
 • uw referenten;
 • uw vorige werkgevers en relevante opleidingsinstellingen;
 • uw beroepsorganisaties;
 • overheidsinstanties en toezichthouders, waaronder belastingautoriteiten en socialezekerheidsinstellingen;
 • externe leveranciers, waaronder andere wervings- en selectiebureaus, aanbieders van vacaturebanken, verzamelsites voor vacatures en leveranciers van beheerde services die deel uitmaken van onze aanvoerketen; en
 • derde partijen wanneer we besluiten delen van onze activiteiten of activa te verkopen, over te dragen of te fuseren. Daarnaast kunnen we overgaan tot overname van of een fusie met andere bedrijven. Bij wijzigingen in onze bedrijfsstructuur kan een eventuele nieuwe eigenaar uw persoonsgegevens gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

 

We staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken. Ze mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de aangegeven doeleinden en moeten daarbij onze instructies volgen, die onder meer naleving van dit beleid omvatten.

5. Rechtsgrondslagen

In sommige landen moeten Robert Walters-bedrijven die optreden als verwerkingsverantwoordelijke vaststellen welke rechtsgrondslag uit de toepasselijke wetgeving de basis vormt voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Afhankelijk van onze relatie met u baseren wij ons, voor zover van toepassing, op een of meer van de volgende rechtsgrondslagen:

Rechtsgrondslag Toegestaan doel
Als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een of meer toegestane doelen.

Bijvoorbeeld:

 • als u een website-account bij ons maakt;

 • als de wet ons verplicht uw uitdrukkelijke toestemming te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens; en

 • als u ons op een andere manier toestemming heeft gegeven.

Als we uw persoonsgegevens moeten verwerken om aan een wettelijke of regelgevingseis te voldoen.

Bijvoorbeeld:

 • om op grond van onze juridische verplichtingen achtergrondonderzoeken uit te voeren;
 • om te voldoen aan onze nalevingsplichten op grond van fiscale en financiële wet- en regelgeving;
 • om controles en rapportages op het gebied van gelijke kansen te kunnen uitvoeren;
 • om samen te werken met toezichthouders en andere overheidsinstanties;
 • om te voldoen aan elke andere verplichting die de toepasselijke wet- en regelgeving ons oplegt. 
Als we uw persoonsgegevens moeten verwerken om een overeenkomst met u te kunnen aangaan of om een met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Bijvoorbeeld:

 • om u in dienst te nemen of aan te stellen als u solliciteert naar een vacature bij ons; en

 • om een overeenkomst te kunnen sluiten of een gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren als u een leverancier of externe adviseur bent.

Als we uw persoonsgegevens moeten verwerken om gerechtvaardigde bedrijfsbelangen te behartigen, op voorwaarde dat uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan onze belangen.

Bijvoorbeeld:

 • om u onze wervingsdiensten te kunnen aanbieden en uw vaardigheden te kunnen vergelijken met de vacatures van onze opdrachtgevers;
 • om u marketingmateriaal te sturen dat steun biedt bij uw zoektocht naar werk;
 • om klachten en rechtsvorderingen af te wikkelen;
 • om passend achtergrondonderzoek uit te voeren als u een dienstverband/opdracht bij ons krijgt;
 • om uw persoonsgegevens te delen met de bedrijven die samen de Robert Walters-groep vormen;
 • om uw persoonsgegevens te delen met externe dienstverleners van de Robert Walters-groep; en
 • om uw persoonsgegevens te delen met potentiële werkgevers en andere opdrachtgevers van de Robert Walters-groep (waaronder onze MSP-klanten), die vacatures kunnen aanbieden binnen hun organisatie. 

 

Als u wilt weten op welke rechtsgrondslagen we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren, kunt u contact opnemen via de contactgegevens in artikel 13 van dit beleid.

6. Bewaring

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, boekhoudings- of rapportageverplichtingen. De relatie tussen u en ons betekent voor ons dat we uw loopbaan ondersteunen gedurende meerdere functies en opdrachten. Met het oog hierop kunnen we, als het in redelijkheid aannemelijk is dat we een doorlopende relatie zullen hebben, uw gegevens bewaren voor een periode die aanzienlijk langer is dan één plaatsing of opdracht. 

Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, zorgen we voor een passende en veilige verwijdering daarvan. Bij het vaststellen van een passende bewaartermijn voor persoonsgegevens nemen we de volgende factoren in aanmerking:

 • de hoeveelheid persoonsgegevens en de aard daarvan;
 •  de gevoeligheid van de gegevens;
 •  het mogelijke risico op schade als gevolg van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige bekendmaking van de persoonsgegevens;
 • de doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 •  of we de betreffende doelen op andere manieren kunnen bereiken; en
 •  de toepasselijke wettelijke vereisten.

 

In gevallen waarin we optreden als gegevensverwerker van onze opdrachtgever (de verwerkingsverantwoordelijke), bewaren we uw persoonsgegevens volgens de door de opdrachtgever voorgeschreven bewaartermijnen.

7. Uw rechten

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens worden bepaald door het land waarin u zich bevindt en de toepasselijke privacywetgeving. Deze rechten kunnen het volgende omvatten:

Recht Beschrijving van het recht
Recht op informatie over uw persoonsgegevens en het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens en persoonlijke informatie, waaronder, voor zover toepassing, de beveiligingsmaatregelen voor uw persoonsgegevens in het geval van doorgifte buiten het gebied waarin de gegevens zijn verzameld;
Recht op inzage in uw persoonsgegevens en op informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens behandelen en verwerken;
Recht om correcties te laten doorvoeren als uw persoonsgegevens incorrect zijn, waaronder ook het laten aanvullen van onvolledige persoonsgegevens;
Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, ook wel het 'recht op vergetelheid' genoemd. We verwijderen geen persoonsgegevens uit back-upbestanden die met het oog op rampherstel zijn gemaakt en niet eenvoudig toegankelijk zijn;
Recht op inperking van het gebruik en de verwerking ovan uw persoonsgegevens, in het kader waarvan u ons onder meer kunt vragen om het bestand met uw persoonsgegevens te onderdrukken;
Recht op het verplaatsen, kopiëren of overdragen van uw persoonsgegevens aan een andere organisatie, ook wel 'gegevensoverdraagbaarheid';
Recht om bezwaar te maken tegen het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, in het bijzonder de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketing en verwerkingen van persoonsgegevens voor bepaalde doelen op basis van onze gerechtvaardigde belangen;

Recht tot intrekking van toestemming

of goedkeuring die u ons in het verleden heeft gegeven in verband met het gebruik en de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld in verband met digitale marketing;

Rechten in verband met geautomatiseerde beslissingen

in gevallen waarin geautomatiseerde besluitvorming rechtsgevolgen of andere wezenlijke gevolgen heeft voor u; en

Recht om een klacht in te dienen

over het gebruik van uw persoonsgegevens bij ons of de regelgevende instantie die op uw locatie de wetgeving inzake gegevensbescherming handhaaft.

 

 

Als u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in artikel 13 van dit beleid.

Als de wet dit toestaat, kunnen er voor inzage in uw persoonsgegevens of de uitoefening van een ander recht kosten in rekening worden gebracht. U hoort van ons of er kosten van toepassing zijn voordat we uw verzoek uitvoeren.

Daarnaast kunnen we bepaalde informatie opvragen om uw identiteit te verifiëren, om te controleren of u gerechtigd bent de in de bovenstaande tabel genoemde rechten uit te oefenen en om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan een onbevoegde.

We beantwoorden alle rechtmatige verzoeken binnen de wettelijke termijn (voor zover van toepassing).

8. Technologie

We gaan op een zorgvuldige manier om met uw persoonsgegevens. Af en toe gebruiken we technologische filters om binnengekomen sollicitaties te sorteren en kandidaten te koppelen aan specifieke vacatures. Als de beoordeling van uw sollicitatie voor een belangrijk deel met technologische middelen is uitgevoerd, zullen we u dit laten weten. Als we in verband hiermee contact met u opnemen en u van mening bent dat we bij de beoordeling van uw sollicitatie nog andere aspecten moeten meewegen, kunt u die aan ons doorgeven.

9. Veiligheid van gegevens

We gebruiken een combinatie van beveiligde digitale faciliteiten en papieren dossiers om uw persoonsgegevens te bewaren.

We hanteren passende beveiligingsmaatregelen voor uw persoonsgegevens, waaronder bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies en onbedoelde vernietiging of beschadiging.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd die passende bescherming bieden tegen mogelijke schade als gevolg van ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onopzettelijk of onrechtmatig verlies, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of beschadiging en ongeoorloofde inzage in of bekendmaking of beschadiging van uw persoonsgegevens, waaronder:

 •  sloten en beveiligingssystemen;
 •  encryptie;
 •  gebruikersnamen en wachtwoorden;
 •  virusscanners;
 •  auditprocedures en regelmatige controles van de gegevensintegriteit; en
 •  registratie van bestandsbewerkingen.

 

We verlenen medewerkers, vertegenwoordigers, contractanten en andere externe partijen alleen toegang tot uw persoonsgegevens als ze die om zakelijke redenen nodig hebben. Ze moeten bij de verwerking van uw persoonsgegevens onze instructies opvolgen en de bovengenoemde toegangsmaatregelen toepassen. Daarnaast geldt voor deze partijen een geheimhoudingsplicht.

We hebben met derden met wie we uw persoonsgegevens delen veiligheidsgerelateerde maatregelen afgesproken als waarborg dat de verwerking door deze derden aansluit bij de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.

Daarnaast hebben we procedures ingesteld voor de omgang met vermeende inbreuken op persoonsgegevens en we zullen u en de betreffende toezichthouder op de hoogte stellen als dat wettelijk verplicht is.

Als er volgens u er sprake is van misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, moet u dit direct bij ons melden via de contactgegevens in artikel 13 van dit beleid.

10. Opslag en doorgifte van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte ('Persoonsgegevens uit het VK of de EER')

 

Gezien de internationale aard van onze bedrijfsactiviteiten kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens uit het VK of de EER door te geven naar gebieden buiten het VK en de EER. We kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld aan bedrijven van de Robert Walters-groep, dienstverleners en openbare of overheidsinstanties doorgeven om onze wervingsdiensten uit te voeren en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Tenzij we toestemming hebben of een uitzondering van toepassing is, zullen we bij doorgifte van persoonsgegevens uit het VK of de EER naar gebieden buiten het VK en de EER passende beschermingsmaatregelen treffen, bijvoorbeeld door goedgekeurde contractuele bepalingen toe te passen. We verstrekken op verzoek informatie over de beschermingsmaatregelen die we hebben ingesteld.

Wij, onze dienstverleners en/of de derden aan wie we persoonsgegevens uit het VK of de EER verstrekken, kunnen deze gegevens doorgeven naar gebieden buiten het VK en de EER.

 • Persoonsgegevens afkomstig van buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte ('Persoonsgegevens van buiten het VK of de EER')

 

Buiten het VK en de EER verzamelen we persoonsgegevens over personen in de volgende landen: Afrika, Australië, Brazilië, Canada, Chili, China (inclusief Hongkong en Taiwan), de Filippijnen, India, Indonesië, Japan, Maleisië, Mexico, het Midden-Oosten, Nieuw-Zeeland, Singapore, Thailand, de Verenigde Staten van Amerika, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zwitserland.

Gezien de internationale aard van onze bedrijfsactiviteiten kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van buiten het VK of de EER door te geven naar gebieden buiten het oorspronkelijke gebied waarin de gegevens zijn verzameld (het 'oorspronkelijke gebied'). Om onze wervingsdiensten uit te voeren en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen we persoonsgegevens bijvoorbeeld internationaal doorgeven aan bedrijven van de Robert Walters-groep, potentiële werkgevers, dienstverleners en openbare of overheidsinstanties in elk van de bovenvermelde landen.

We zullen ervoor zorgen dat bij doorgifte van persoonsgegevens van buiten het VK of de EER naar gebieden buiten het oorspronkelijke gebied voldaan wordt aan de toepasselijke wetgeving. Wij, onze dienstverleners en/of de derden aan wie we persoonsgegevens van buiten het VK of de EER verstrekken, kunnen deze gegevens doorgeven naar gebieden buiten het oorspronkelijke gebied.

11. Privacybeleid van derden

Dit beleid gaat over de manier waarop de Robert Walters-groep uw persoonsgegevens behandelt. Lees ook het privacybeleid van de socialmedia-platformen en externe websites waarmee u websites van de Robert Walters-groep opent. We raden u aan het privacybeleid van deze sites door te nemen voordat u persoonsgegevens doorgeeft aan deze sites.

12. Wijziging van dit beleid

We behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen worden zeven dagen voordat ze in werking treden aangekondigd op onze website. We kunnen spoedeisende wijzigingen doorvoeren in dit beleid als dit naar ons oordeel redelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan wet- of regelgevingseisen.

13. Contact met ons opnemen

Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen over onze privacyprocedures heeft of als u een verzoek tot uitoefening van uw privacyrechten wilt doen. U kunt:

 • een e-mail sturen naar de mailbox voor uw land uit deze lijst

 

Afrika en het Midden-Oosten dataprotection@robertwalters.com
Australië en Nieuw-Zeeland ANZPrivacyOfficer@robertwalters.com.au
Brazilië DataProtectionBR@RobertWalters.com
Europese Economische Ruimte (EER) en het VK dataprotection@robertwalters.com  or dataprotection@resourcesolutions.com
Chinese regio en Zuidoost-Azië (India, Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Thailand en Vietnam) ContactSEAC@robertwalters.com
Japan  privacy@robertwalters.co.jp
Singapore  SingaporeDPOs@robertwalters.com.sg
Zuid-Korea privacy@robertwalters.co.kr
Zwitserland dataprotection@robertwalters.com
VS en Canada dataprotection@robertwalters.com  or dataprotection@resourcesolutions.com
Brazilië, Chili en Mexico dataprotectionLATAM@robertwalters.com

 

 • contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO): 
  Richard Harris 
  DPO@robertwalters.com

 • Contact opnemen met onze vertegenwoordiger in de EU (ALLEEN VOOR RESOURCE SOLUTIONS UK):

Sandy Scott  
eu.representative@robertwalters.com

14. Landspecifieke informatie 

Verenigde Staten van Amerika, Californië

De gegevensverwerkingen die wij uitvoeren met persoonlijke informatie van inwoners van Californië ('Californische gegevens') vallen op dit moment niet onder de California Consumer Privacy Act (CCPA). Als dit in de toekomst verandert, zullen we dit beleid daarop aanpassen. 

U kunt erop vertrouwen dat we bij de verwerking van Californische gegevens de best practices uit onze branche toepassen en zullen blijven toepassen.

Australië

U kunt als volgt een klacht indienen als u denkt dat we uw persoonsgegevens verkeerd hebben behandeld:
 • We zullen ontvangst van uw klacht bevestigen en binnen 30 dagen reageren.
 • We ondernemen stappen om te controleren of de klacht en de aan ons verstrekte contactgegevens juist zijn.
 • Indien nodig vragen we extra informatie over de klacht op.
 • Als de klacht kan worden verholpen via de procedures voor inzage en correctie of langs een andere weg, zullen we dit als mogelijke oplossing aan u voorstellen (zo nodig op vertrouwelijke basis en onder voorbehoud van alle rechten).
 • Als we niet binnen 30 dagen op uw klacht reageren of uw klacht niet kunnen oplossen, mag u uw klacht indienen bij een externe regeling voor geschillenbeslechting waarbij we zijn aangesloten of bij de Australische Information Commissioner.