Milieubeleid


De ‘groene ambitie’ van Robert Walters: 
op internationaal niveau bijdragen aan de terugdringing van de CO2 uitstoot en optimalisering van het leefklimaat door een verantwoord milieubeleid.

Ons milieubeleid is niet alleen gericht op de terugdringing van ons energie- en brandstofverbruik, maar komt eveneens tot uitdrukking in ons inkoop- en afvalbeleid. Onze CO2 uitstoot wordt gecompenseerd via een erkend herbebossingsprogramma in Europa en Azië.
 

ISO 14001
Robert Walters is ISO 140001 gecertificeerd. ISO 14001 is een internationaal kwaliteitskeurmerk voor verantwoord milieubeleid.

 

Inkoopbeleid
Wij kiezen voor ISO-14001 gecertificeerde leveranciers van producten en diensten.

 

Afvalbeleid
Afvalscheiding wordt, waar mogelijk, toegepast ten behoeve van 100% recycling; restafval wordt omgezet in energie ten behoeve van stadsverwarming.

 

Energiebeleid:

  • reductie brandstofverbruik:
    wij kiezen bij voorkeur voor: conference calling boven fysiek vergaderen op andere locaties, reizen per trein, gebruik van poolauto’s voor medewerkers en gebruik van elektrische taxi’s voor vervoer van gasten in de regio Amsterdam.
  • reductie energieverbruik:
    in het WTC is gekozen voor groene stroom en zonnepanelen, gebruik van bewegingssensoren op de verlichting, koude- en warmteopslag van water ten behoeve van de  temperatuurregeling, alsmede bewust gebruik van zonwering om ongewenste opwarming/afkoeling te vermijden.

Duurzaam beleid en gedrag worden geborgd door controle (uitgevoerd door een interne én externe auditors) op de naleving van de milieuregels verbonden aan de ISO-14001 certificering.