nl
Vacatures

Onze consultants nemen de tijd om te luisteren naar jouw ambities, en delen jouw verhaal met vooraanstaande organisaties in Nederland. Laten we samen het volgende hoofdstuk van jouw carrière schrijven.

Bekijk alle vacatures
Professionals

Onze consultants nemen de tijd om te luisteren naar jouw ambities, zodat zij jouw verhaal kunnen delen met de meest vooraanstaande organisaties van Nederland. Laten we samen het volgende hoofdstuk van jouw carrière schrijven.

Meer informatie
Onze Diensten

Toonaangevende bedrijven in heel Nederland vertrouwen op Robert Walters om snel en efficiënt de juiste mensen te werven. Lees meer over onze dienstverlening.

Meer informatie
Inzichten & Advies

Of je nu op zoek bent naar talent of naar een nieuwe carrièrestap voor jezelf, wij adviseren je graag over de laatste trends op de arbeidsmarkt en bieden je de inspiratie die je nodig hebt.

Meer lezen
Over Robert Walters Nederland

Voor ons gaat recruitment over meer dan een enkele vacature. Wij helpen organisaties en professionals bij het maken van belangrijke keuzes.

Meer lezen

Werken bij ons

Onze mensen maken het verschil. Lees hun verhaal en kom alles te weten over een carrière bij Robert Walters Nederland.

Ontdek meer

Algemene voorwaarden vriend aanbevelen

De onderhavige bepalingen vormen de algemene voorwaarden van het aanbevelen van  een kandidaat bij Robert Walters BV (“RW”), statutair gevestigd in het WTC, TowerTen, Strawinskylaan 1057, Amsterdam, 1077 XX. Dit programma is operationeel van 1 oktober 2023 tot middernacht 30 september 2024. Voordrachten na deze datum zullen niet in aanmerking komen voor.

1.         Het aanbevelen van kandidaten bij Robert Walters kan alleen gedaan worden door personen die; (i) zelf staan geregistreerd in de database van Robert Walters; en (ii) die woonachtig zijn in Nederland (de “Aandrager”).

2.     De Aandrager mag kandidaten voordragen die het recht hebben om tijdelijk of vast werk te verrichten in Nederland bij RW’s klanten (de “Voorgedragen kandidaat”)    

3. De voorgedragen kandidaat kan een vriend of kennis zijn. Het is de aandrager niet toegestaan om kandidaten aan te bevelen die hij niet kent.

4. Vaste werknemers, contractarbeiders en tijdelijke krachten die rechtstreeks voor Robert Walters Nederland of een ander lid van de ondernemingsgroep Robert Walters plc werken, zijn uitgesloten van deelname aan dit initiatief.

5.         De aandrager komt in aanmerking voor een Bol.com cadeaukaart ter waarde van €200,- als (i) de voorgedragen persoon een permanente functie vindt bij één van Robert Walter’s klanten of (ii) de voorgedragen persoon een tijdelijke functie vindt bij één van Robert Walter’s klanten. Er zal geen voordrachtsgeschenk verstrekt worden indien (i) een voorgedragen kandidaat wordt aangenomen bij een cliënt van Robert Walters buiten het grondgebied van Nederland; (ii) de voorgedragen kandidaat de contractueel vastgelegde proefperiode niet volledig doorloopt bij een permanente positie of (iii) de voorgedragen kandidaat geen volledige week werkt bij een tijdelijke positie.

6.         Voor zover van toepassing wordt belasting in verband met het voordrachtsgeschenk betaald door de aandrager.

7.         Het voordrachtsgeschenk kan niet worden ingewisseld tegen contant geld.

8.         Indien Robert Walters niet in staat is het aangewezen voordrachtsgeschenk te bemachtigen, wordt een alternatief geschenk van gelijke waarde verstrekt waarvoor dezelfde algemene voorwaarden gelden.

9.         De aandrager komt niet in aanmerking voor het voordrachtsgeschenk indien (i) de voorgedragen persoon op de datum van voordracht, of in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van voordracht reeds als actieve kandidaat in de databank van Robert Walters geregistreerd stond of (ii) Robert Walters de gegevens van de voorgedragen persoon al heeft ontvangen maar deze nog niet in zijn databank heeft ingevoerd; (iii) de voorgedragen kandidaat geen volledige week werkt in een tijdelijke opdracht bij een RW klant of de contractueel vastgelegde proefperiode niet afmaakt voor een vaste functie bij een RW klant. Een kandidaat mag slechts één keer aan Robert Walters worden voorgedragen. Indien een kandidaat door meer dan één aandrager aan Robert Walters wordt voorgedragen, komt alleen de persoon die deze kandidaat als eerst aan Robert Walters heeft voorgedragen in aanmerking voor een voordrachtsgeschenk overeenkomstig dit programma.

10.         De voorgedragen persoon moet voor de datum van de voordracht op de hoogte zijn gebracht en toestemming hebben gegeven voor de verstrekking van zijn gegevens aan Robert Walters in het kader van dit programma. Hiervoor is de aandrager verantwoordelijk en hierop is de relevante wetgeving in Nederland van toepassing, met inbegrip van de wetten inzake gegevensbescherming. De aandrager stelt Robert Walters schadeloos voor verliezen of vorderingen die ontstaan zijn doordat de aandrager deze toestemming niet heeft verkregen.

11.       De aandrager aanvaardt dat Robert Walters niet aansprakelijk is voor verliezen of vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik van de waardebon, en de aandrager gebruikt de waardebon geheel op eigen risico.

12.       Robert Walters behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van het aanbevelen van vriend(en) bij Robert Walters, of een deel ervan, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

13.       In geval van een geschil over deze algemene voorwaarden, de regels van dit programma, de handelswijze, de resultaten en alle andere zaken betreffende dit programma, is de beslissing van Robert Walters maatgevend en wordt geen correspondentie of discussie aangegaan.

14. RW neemt geen verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele belasting of andere kosten die voortkomen uit het verstrekken van het voordrachtsgeschek. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de Aandrager.

15. RW is niet verantwoordelijk voor enige vorm van verlies, schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het aanbevelen van een kandidaat en/of gebruik van het voordrachtsgeschenk.

16.      Bol.com vormt geen partij bij deze actie, noch als deelnemer, noch als sponsor.

17. Indien enig punt in deze voorwaarden om welke redden dan ook ongeldig of onuitvoerbaar is dan zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de overige punten in deze voorwaarden. 

18.       Op deze algemene voorwaarden en eventuele niet-contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien of hiermee in verband staan, is het Nederlands recht van toepassing, en de partijen vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.