Werknemers vragen om open managementstijl

Annemieke-Peskens

F56% van de werknemers is niet tevreden over de openheidheid en transparantie van hun management, blijkt uit recent onderzoek van Robert Walters. Hoewel werknemers te spreken zijn over hun mogelijkheden om flexibel te werken, valt er nog veel te winnen op het gebied van management. ‘Met geveinsde bottom-up inspraak kom je er niet,’ zegt Annemieke Peskens, director bij Robert Walters. ‘Werknemers moeten echt het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt.’

Verandering in management nodig

Hoewel een competitief salaris nog steeds voor bijna alle hoogopgeleide professionals belangrijk is, wordt er nog meer waarde gehecht aan uitdagend werk, een goede werk-privébalans en transparant management.

95% van de werknemers vindt het belangrijk om bij een organisatie te werken met een open en benaderbaar management. Bij hun huidige werkgever zien veel professionals ruimte voor verbetering; minder dan de helft (45%) is tevreden over de transparantie van hun management. Dit betekent dat organisaties zullen moeten gaan werken aan hun managementstijl.

‘Medewerkers willen inspraak hebben op de beslissingen die genomen worden binnen hun organisatie,’ zegt Peskens. ‘Geef je werknemers ‘ondertiteling’ bij iedere stap die de organisatie maakt: leg uit waarom bepaalde beslissingen genomen worden en vraag werknemers om hun mening te geven. Met geveinsde bottom-up inspraak kom je er niet. Werknemers moeten het gevoel hebben dat er echt naar hen geluisterd wordt.’

Waardering voor flexibel werken

Steeds meer organisaties faciliteren flexibel werken, en dat werpt zijn vruchten af. In hun huidige baan zijn professionals het meest tevreden over de vrijheid om hun eigen werkuren in te plannen. Dat is goed nieuws, want 82% van de werknemers vindt flexibele werktijden een belangrijke factor voor werktevredenheid. Minder essentieel is de mogelijkheid om thuis te werken, belangrijk gevonden door 70% van de werknemers. Slechts 12% van de respondenten is niet tevreden met de regeling met betrekking tot thuiswerken in hun huidige baan.

Bekend merk niet belangrijk

Opvallend genoeg blijkt dat mensen de bekendheid van het merk of de organisatie waar zij voor werken niet erg belangrijk vinden. Slechts 9% van de ondervraagde hecht hier waarde aan. Peskens: ‘Grote namen als Unilever, Booking of Heineken hebben vaak interessante posities, maar ook zij krijgen een wervingsprobleem als ze niet met hun tijd meegaan door bijvoorbeeld functieverruiming of agile working door te voeren. Sollicitanten letten vooral op functie-inhoud, met een mooie merknaam alleen kom je er niet meer. ’

Horizontale baanwisselingen vragen om hogere salarissen

De salarissen in Nederland blijven groeien. Veruit de meeste professionals (81%) geven aan het afgelopen jaar één of meerdere salarisverhogingen ontvangen te hebben. De meest voorkomende verhoging was er een van 4-5%. Forse verhogingen van boven de 20% kwamen weinig voor, slechts 4% van de professionals gaf aan zo’n grote stap in salaris gemaakt te hebben.

‘Vooral schaarse groepen professionals, bijvoorbeeld in compliance, risk management en regulatory reporting, hebben het afgelopen jaar flinke stappen kunnen maken,’ zegt Peskens. ‘Om professionals te motiveren om horizontale baanwisselingen te maken met weinig inhoudelijke veranderingen in de functie, moet je hen wel flink hogere salarissen bieden.’

Over het onderzoek

Robert Walters Nederland voerde in september 2019 een enquête uit onder 941 hoogopgeleide professionals met een functie in finance, legal, HR, IT, procurement, tax, treasury en projectmanagement. Download gratis onze Salary Survey

Wilt u persoonlijk wervingsadvies? Neem dan contact op met Annemieke Peskens via annemieke.peskens@robertwalters.com of via tel. 010 799 8090.  

Recruitment advies 

»

Vacature uploaden 

»

Vacature uploaden 

»

Salary Survey 

»

Recruitmentadvies 

»