Verwachtingen op de arbeidsmarkt blijven positief voor controllers

Rob Steur

De vraag naar controllers heeft een consequent stijgende lijn vertoond de afgelopen jaren. Controllers hadden het werk voor het uitkiezen. Afgelopen januari nog was het aantal geadverteerde vacatures voor financial controllers 28% hoger dan in januari 2019. Business controllers werden nog harder gezocht: Die vraag was in januari zelfs 37% hoger.

De coronacrisis heeft een abrupte streep door die groeicijfers gezet. Het totaal aantal vacatures in Nederland daalde in de maanden maart tot en met augustus met ruim 15% ten opzichte van dezelfde periode in 2019, blijkt uit onderzoek van Robert Walters in Jobfeed Het aantal vacatures voor business controllers daalde met 14% ongeveer even snel. De vraag naar financial controllers vertoonde daarentegen een stuk minder daling: er werden slechts 5% minder vacatures geadverteerd. Rob Steur, specialist in de bemiddeling van finance professionals, licht toe.

De mate waarin financial controllers gezocht worden lijkt minder beïnvloed door de crisis dan andere beroepen, hoe komt dat?

Steur: 'Juist in een periode van extreme onzekerheid, zoals we vanaf half maart hebben gezien, is het voor bedrijven essentieel om elke euro in kaart te hebben. Hoe staat het met de cash flow, welke kosten komen eraan en waar kunnen we besparen? Om dat exact in kaart te krijgen heb je goede financial controllers nodig. De vacaturemarkt heeft natuurlijk een enorme dreun gekregen, en dat komt voor een groot deel doordat lopende procedures werden stopgezet en tijdelijke contracten niet werden verlengd. Maar het is dus wel te verklaren dat organisaties die op dat moment financial controllers zochten, die procedures grotendeels wél lieten doorlopen. De behoefte werd misschien zelfs urgenter. Als je nu als organisatie, in de crisis, niet kunt zeggen hoe je ervoor staat, dan heb je een probleem.'

De vraag naar business controllers is wel vrij sterk gedaald. Hoe verklaar je dat?

Ik denk dat dat samenhangt met de vraag waarom financial controllers wel redelijk veel gezocht bleven. Je cijfers goed registreren is bij zo’n abrupte verandering als we hebben meegemaakt urgenter, maar ik verwacht dat de focus nu zal gaan naar forecasting. Bedrijven proberen in beeld te krijgen wat het ‘nieuwe normaal’ is. Welke omzet is er te verwachten en hoeveel kosten kunnen daartegenover staan zonder dat er verlies gedraaid wordt? Daar zijn business controllers voor nodig. Uit data-research die wij hebben gedaan over de vorige crisis van 2008/2009 tot 2015 bleek ook dat business control juist een crisisbestendig vak is. Er is al een enorme focus op bijvoorbeeld Power BI, AI en Data Analytics, maar dat zal de komende periode alleen maar groter worden. Bij kleinere bedrijven staan dat soort zaken nog wat meer in de kinderschoenen, maar ook daar is het nu keihard nodig om die voorspellende waarde uit je cijfers te krijgen. Waar voorheen forecasting ‘erbij’ gedaan werd door de finance manager zullen zij ook vaker op zoek gaan naar specialisten. Daarbij zijn RC’s (register controllers) de populairste kandidaten.

Wat heb je gezien op de markt voor interim controllers?

Posities die echt business critical zijn moeten ook in een crisis vervuld worden, dus helemaal stilvallen doet het niet. Maar de flexibele schil is in veel bedrijven hard geraakt. Dat zien we in alle beroepsgroepen en sectoren, en dat geldt ook voor interim controllers. Veel grote projecten waarvoor controllers werden geworven zijn gepauzeerd. In sommige sectoren liepen dat soort projecten nog wel door, zoals de publieke sector en IT. In bijvoorbeeld retail was dat een ander verhaal. We zien projectgerelateerde opdrachten nu druppelsgewijs wel weer terugkomen, en ik verwacht dat die aantallen heel snel zullen toenemen zodra er iets minder onzekerheid is.

Wat raad je organisaties aan die nu controllers nodig hebben?

We hebben nu te maken met een markt die minder kandidaatgedreven lijkt dan voorheen. Werkgevers hebben daardoor de neiging om hun eisenpakket uit te breiden, en eisen dan bijvoorbeeld relevante ervaring in de sector. Dat is een valkuil, want kandidaten zonder relevante ervaring in de sector zijn op andere vlakken misschien wel veel geschikter voor jouw organisatie. En heel belangrijk, de markt lijkt minder kandidaatgedreven, maar dat is deze niet. Er zijn weliswaar minder vacatures, maar ook minder kandidaten actief in de markt.

Ik adviseer werkgevers om er rekening mee te houden dat financial controllers van nature vaak behoudend zijn. Dus als je die op deze markt een overstap wil laten maken is het verstandig om ze zekerheid te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een contract voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

Bekijk onze business controller en financial controller vacatures.

Neem voor meer informatie over de werving van controllers contact op met Rob Steur via rob.steur@robertwalters.com of (0)40 7999 910.

Lees hier meer informatie en artikelen over controllers.

Controllers

»

Aanbevolen vacatures