Veel kansen voor finance interim professionals in de zorgsector

debbie-van-tiggelen

Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn hard bezig om hun financiële bedrijfsvoering op orde te krijgen. Binnen zorginstellingen heeft de focus jarenlang vooral op de zorg en de daaraan gerelateerde processen gelegen, waardoor er minder aandacht werd besteed aan ondersteunende afdelingen, zoals finance. Inmiddels wordt het belang van een goed georganiseerde finance afdeling wél op waarde geschat. Hierdoor is er een grote behoefte ontstaan aan goede interim professionals in de zorg. Debbie van Tiggelen, recruitment consultant gespecialiseerd in finance functies binnen de publieke sector, vertelt waarom de zorgsector interessant is voor interim finance professionals afkomstig uit zowel het publieke als het private domein. 

Hoe is de grote behoefte aan interim professionals in de zorg ontstaan?

‘De zorgsector hechtte voorheen te weinig waarde aan de financiële afdeling. Bij veel zorginstellingen werd verpleegpersoneel dat niet meer aan het bed kon staan op de afdeling zorgadministratie geplaatst. Er heerste te weinig bewustwording met betrekking tot het belang van deze afdeling, hoewel een correcte afhandeling van de zorgadministratie essentieel is. Als hier iets fout gaat kunnen verzekeraars namelijk niet op de juiste manier uitbetalen. Inmiddels wordt de zorgadministratie op waarde geschat, en is de zorgsector massaal aan het professionaliseren.

Waar de focus heel lang gelegen heeft op financial control, wordt de business control functie nu steeds belangrijker. Een goede business controller kan het verhaal achter de cijfers vertellen en de vertaalslag maken van getallen naar strategie. Daarnaast zijn goede communicatieve vaardigheden belangrijk om als sparringspartner te kunnen fungeren. Binnen de zorgsector heb je doorgaans korte communicatielijnen. Als interim professionals zit je hierdoor dichter bij het vuur, en kun je meer impact maken.

Voorheen waren organisaties in de publieke sector vaak huiverig om te kiezen voor een interimmer uit het bedrijfsleven. Zij gaven de voorkeur aan iemand met ervaring binnen de zorg, met een duidelijke fit qua bedrijfscultuur en met kennis van alle relevante wet- en regelgeving. Hoewel dit nog steeds belangrijk is, merk ik dat ze de laatste tijd meer openstaan voor interim professionals die alleen bij commerciële bedrijven gewerkt hebben.’

Welke toegevoegde waarde kan een interim professional afkomstig uit de private sector bieden aan zorginstellingen?

‘Ik denk dat het de kwaliteit van een finance team ten goede komt als het bestaat uit een mix van professionals uit de publieke en de private sector. In de zorg zie je veel lange dienstverbanden. Finance professionals werken er vaak al jaren volgens dezelfde werkwijze en in hetzelfde team. Interim professionals met ervaring in het bedrijfsleven kunnen de dynamiek binnen bestaande teams beïnvloeden. Ook werken ze vanuit een commerciële denkwijze en kunnen ze vaak beter sturen op de cijfers.’

Wat zijn de beweegredenen van interim professionals om over te stappen naar de zorgsector?

‘Er is een beweging gaande waarbij commerciële kandidaten steeds meer op zoek zijn naar maatschappelijke betrokkenheid. Hoewel de salarissen voor vaste functies in de zorgsector lager liggen dan in het bedrijfsleven, zijn de uurtarieven voor interim professionals veelal gelijk aan die in het bedrijfsleven. Dit vormt dus geen barrière.

Nog belangrijker is de inhoudelijke uitdaging van het werk. Binnen de zorgsector hebben organisaties te maken met complexe financieringsstromen. Daarnaast is kennis omtrent de relevante wet- en regelgeving ook belangrijk. Dit in combinatie met betrokkenheid bij mogelijke professionaliseringsslagen maakt de zorgsector erg interessant voor interim professionals.’

Waar komen de finance professionals die overstappen naar de zorgsector vandaan?

‘Het zijn vaak professionals die in de Big 4 gewerkt hebben en publieke organisaties in hun portefeuille hebben gehad, maar ik help ook regelmatig professionals vanuit de retail of farmaceutische industrie aan interimopdrachten binnen de publieke sector. Dit zijn meestal ervaren professionals die behoefte hebben aan meer maatschappelijke betrokkenheid en graag meer impact willen maken.’

Heeft de overstap naar de zorgsector ook nadelen?

‘De zorgsector heeft nog steeds een stoffig imago, wat in mijn ogen onterecht is. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat de besluitvorming vaak langzamer is dan in het bedrijfsleven. Hier moet je aan wennen als je uit een dynamische omgeving komt.’

Wat betekent een overstap naar de zorgsector voor de taken van finance professionals?

‘Ook binnen zorginstellingen moeten begrotingen, forecasts en jaarrekeningen opgesteld worden, wat dat betreft verschillen de taken weinig. Wel krijg je met andere stakeholders te maken dan in het bedrijfsleven. Als business controller in de zorgsector werk je veel samen met hoogleraren, professoren en projectleiders van onderzoeksafdelingen. Voor een goede goede samenwerking met deze mensen zijn een hoge mate van nauwkeurigheid en betrokkenheid vereist.’

Meer informatie

Lees meer over de werving van finance professionals voor de publieke sector of de professionalisering van de non-profit sector. Wil je graag persoonlijk advies? Neem dan contact op met Debbie van Tiggelen via tel. 040 799 9910 of debbie.vantiggelen@robertwalters.com.

Recruitment advies 

»